Služba za investicije i razvoj (EU projekti)

 Služba za investicije i razvoj osnovana je 2018. g. kao samostalna jedinica. Svojim djelokrugom rada pokriva sva tri lokaliteta KBC Split te podružnicu u Zagvozdu. Služba pruža tehničko, pravno i financijsko savjetovanje i podršku Ravnateljstvu u svrhu realizacije investicijskih i razvojnih projekata. U okviru svog rada vrši:

  • razradu investicijskih i razvojnih projektnih ideja i priprema projektnih zadataka usuglašenih s Ravnateljstvom
  • upravljanje projektima (planiranje, organizacija, praćenje i kontrola svih aspekata projekta)
  • pripremu i provođenje postupaka javne nabave vezanih za realizaciju projekta
  • savjetovanje, odabir, ugovaranje i praćenje realizacije ugovora poslova svih sudionika u projektu
  • praćenje ispunjenja zadanih ciljeva i održivosti projekta nakon završetka projekta
  • aktivno praćenje indikativnog godišnjeg plana objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih sredstvima iz fondova Europske unije, radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga
Kontakt
Voditelj
Ante Sunara, dipl. ing. građ.