Prihvaćanje uvjeta korištenja

Dobro došli na web stranicu Kbsplit.hr. Kbsplit.hr vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja koje je podložno niže navedenim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge web stranice Kbsplit.hr.

Kbsplit.hr neće ni na koji način biti odgovoran za za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja i usluga kbsplit.hr stranice.

Kbsplit.hr može onemogućiti korisnicima pristup ovoj stranici za vrijeme održavanja ili u slučaju tehničke greške na stranici.

Radi osiguranja slobodnog i neometanog korištenja usluga web stranice Kbsplit.hr, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:

objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način, objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima, lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe, manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putem usluga web stranice, objavljivanje, slanje i razmjenu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom, objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane, svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme, prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja web stranice i korisnika.

Kbsplit.hr zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili ne odgovara ovim Uvjetima korištenja.
Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik se slaže da će usluge web stranice uključivati raznorazne obavijesti, poruke administratora i slične poruke neophodne za redovito obavještavanje posjetitelja web stranice i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja web stranice Kbsplit.hr

Autorska prava

Određeni sadržaj na web stranici Kbsplit.hr zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu Kbsplit.hr. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na web stranici, dužan je o tome izvijestiti Kbsplit.hr koristeći e-mail adresu webmaster@kbsplit.hr.

Svo neovlašteno korištenje sadržaja stranice kbsplit.hr koje krši autorska prava KBCa Split podliježe kaznenoj odgovornosti.Pomoć i podrška

Kbsplit.hr korisnicima ne pruža telefonsku podršku.
Pomoć i podrška dostupni su isključivo preko odgovarajućih e-mail adresa.
Odgovarajuće e-mail adrese objavljene su na stranicama uz opis pojedine usluge.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Kbsplit.hr poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Svi podaci o korisniku nisu dostupni trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Poveznice na druge web stranice

Neke od poveznica na web stranici Kbsplit.hr vode na stranice drugih web stranica i servisa. Te stranice nisu pod kontrolom Kbsplit.hr te Kbsplit.hr nije odgovorna za sadržaj tih stranica niti za poveznice na tim stranicama.

Promjene usluga i sadržaja web stranice

Kbsplit.hr zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na web stranici Kbsplit.hr bez obaveze prethodne najave. Kbsplit.hr nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Napomena

Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, videouratci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju biti objavljeni na web stranici Kbsplit.hr. Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal web stranici Kbsplit.hr jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Web stranica Kbsplit.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva. Samoinicijativnim slanjem Materijala web stranici Kbsplit.hr iskazuje se suglasnost pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću s prije navedenim stajalištima web stranice Kbsplit.hr.

Promjene uvjeta korištenja

Kbsplit.hr zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Uvjete korištenja web stranice. Svaka promjena bit će objavljena na adresi web stranice Kbsplit.hr.


Kbsplit.hr će povremeno putem web stranice obavijestiti posjetitelje o važnim izmjenama i dopunama Uvjeta korištenja.