DABAR - digitalni repozitorij KBC-a Split

Pristup repozitoriju

Upute za korištenje

Digitalni repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa.

Vaš sadržaj možete samostalno dodavati tako da se ulogirate svojim AAI računom (samoarhiviranje).

Za sva pitanja možete se obratiti administratoru na knjiznica@kbsplit.hr