Napomena:

JIN broj je jedinstveni identifikator narudžbe, osamnaesteroznamenkasti broj koji se nalazi na listu potvrde narudžbe pacijenta koji je naručen na pregled u KBC-u Split.Unosom JIN broja posjetitelj može pronaći lokaciju svog pregleda unutar KBC-a Split odnosno šalter ili direktno lokaciju ambulante na koju se mora javiti pri dolasku na termin pregleda.