Nagrada za znanstveni doprinos

Poslovnik o dodjeli nagrada.

Članovi Povjerenstva za dodjelu nagrada:

  1. prof. dr. sc. prim. Ante Punda, dr. med., predsjednik Povjerenstva
  2. prof. dr. sc. prim. Eduard Vrdoljak, dr. med.
  3. izv. prof. dr. sc. Zenon Pogorelić, dr. med.
  4. izv. prof. dr. sc. prim. Ljubo Znaor, dr. med.
  5. doc. dr. sc. Ana Barić, dr. med.
  6. Romana Jadrijević, mag. bibl.