Služba za prehranu i dijetetiku

Služba za prehranu i dijetetiku

Služba za prehranu i dijetetiku KBC-a Split djeluje na dva lokaliteta – Firule i Križine. Uprava joj je smještena na lokalitetu Firule.

U Službi za prehranu i dijetetiku se planira prehrana bolesnika i provodi priprema obroka, a po potrebi se vrši i individualni pristup i praćenje pacijenta.

Pri planiranju prehrane bolesnika uzima se u obzir vrsta i stupanj bolesti te biološka potreba organizma. Prilikom izrade jelovnika, važna stavka je pravilan odabir sezonskih namirnica mediteranskog podneblja, kulinarska obrada te broj i raspored obroka. Jelovnici su temeljeni na posljednjoj Odluci o standardu prehrane bolesnika u bolnicama. Unatoč tome, neprestano se radi na poboljšavanju i osuvremenjivanju bolesničke prehrane na temelju prakse i novih znanstvenih dokaza u struci.

Tehnološki dio pripreme hrane se obavlja po standardu ISO 22000.

Nutricionistice Službe za prehranu i dijetetiku vrše i ambulantne preglede u sklopu Klinike za dječje bolesti, kao i Klinike za unutarnje bolesti (Ambulanta za kliničku prehranu, Centar za dijabetes).

Radno vrijeme Odsjeka:

  • Radno vrijeme: radnim danom 07:30 h – 15:30 h

Radno vrijeme medicinskih sestara:

  • Radno vrijeme svaki dan: 06:00 h – 14:00 h

Radno vrijeme tajništva i administracije:

  • Radno vrijeme: radnim danom 06:00 h – 14:00 h

Radno vrijeme skladišta:

  • Radno vrijeme: radnim danom 06:00 h – 14:00 h
Kontakt
Voditeljica
Ivana Katalinić Jerčić, dipl. ing.
Odsjek za dijetetiku
Medicinske sestre-dijetetičarke
Skladišta Službe za prehranu i dijetetiku