Služba za tehničke poslove

Služba za tehničke poslove

Uloga Službe za tehničke poslove je osiguranje kontinuirane funkcionalnosti KBC Split.
Zadatak Službe za tehničke poslove je i prepoznavanje kritičnih elemenata, odnosno zastoja i problema u procesu obrade, statističkih izvještaja i otvaranja mogućnosti učinkovitog korištenja ljudskih i materijalnih potencijala.

Služba za tehničke poslove sastoji se od:

 • Odsjeka za elektroenergetiku i elektroniku
  • Telefonska centrala 
 • Odsjeka strojarstva
 • Odsjeka praonice rublja
 • Odjel građevinskog održavanje objekata
 • Odjel općih - tehničkih poslova


Ustrojstvo Službe za tehničke poslove omogućava aktivnosti i djelatnosti na više polja:

 • održavanje i popravak građevinskih objekata
 • održavanje i popravak strojarskih instalacije i opreme
 • održavanje i popravak elektroenergetskih postrojenja, opreme, instalacija jake i slabe struje, elektroničkih uređaja i opreme, medicinskih uređaja
 • inženjering, projektiranje i tehničko savjetovanje
 • izgradnju, uređenje, adaptacije i rekonstrukcije prostora, objekata, postrojenja, cesta, pristupnih puteva i prateće infrastrukture
 • servis opreme, nemedicinskih i medicinskih uređaja
 • transport
 • pranje rublja
 • planiranje nabave usluga, materijala, radova i rezervnih dijelova za osiguranjem kontinuiranosti funkcionalnosti, uvođenjem modernih tehnoloških dostignuća te opskrbe materijalima i opremom u potrebnim količinama, vrstama i vremenu
 • opskrba (el. energijom, zemnim plinom, vodom, potrošnom toplom vodom, grijanjem, hlađenjem, ventilacijom, medicinskim plinovima…)
 • tehnička kontrola (kontrola, nadzor, financijsko-dinamičko praćenje, preuzimanje opreme, dijelova i postrojenja u fazi izgradnje, instaliranja i uporabe)
Kontakt
Voditelj
Marijan Bilobrk, dipl. ing.