Izjava o pristupačnosti

Klinički bolnički centar Split nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Kliničkog bolničkog centra Split dostupne na kbsplit.hr. 

Stupanj usklađenosti 

Ove internetske stranice djelomično su u skladu s navedenim Zakonom.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  1. slike, grafovi i dijagrami ne sadrže uvijek <alt> atribute ni kratke tekstualne opise,
  2. opis funkcija slike nema prednost pred opisom njenog sadržaja,
  3. datoteke su djelomično dostupne u formatu kojeg podržava čitač ekrana.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 1. ožujka 2021. godine metodom samoprocjene koju je proveo Klinički bolnički centar Split. 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Svi upiti vezani uz pristupačnost mogu se uputiti:

    • e-mailom na urednistvo@kbsplit.hr  ili 

    • telefonom na +385 91 1556 332 radnim danom od 8:00 do 15:00 h.

Klinički bolnički centar Split je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku,uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr .