Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Klinika za bolesti srca i krvnih žila
Klinika za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata
Klinika za dječje bolesti
Klinika za dječju kirurgiju
Klinika za infektologiju
Klinika za kirurgiju
Klinika za kožne i spolne bolesti
Klinika za neurologiju
Klinika za očne bolesti
Klinika za onkologiju i radioterapiju
Klinika za plućne bolesti
Klinika za psihijatriju
Klinika za unutarnje bolesti
Klinika za urologiju
Klinika za ženske bolesti
Klinički zavod za dijagnostičku i intervenciju radiologiju
Klinički zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
Klinički zavod za nuklearnu medicinu
Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom
Zavod za maksilofacijalnu kirurgiju
Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Zavod za transfuzijsku medicinu