Liste čekanja

Liste čekanja označavaju redoslijed predbilježbi korisnika zdravstvene zaštite temeljem valjane uputnice liječnika primarne zdravstvene zaštite. Datum prijema bolesnika samo je orijentacijski. Naime, uslijed čitavog niza različitih činitelja (odustajanje od pretrage, kvarovi aparata, hitnosti bolesnika i drugo) mogući su pomaci u provođenju pojedinih pretraga/zahvata. Točan datum pretrage odnosno zahvata može se dobiti u Klinikama/Zavodima KBC-a Split.

Nakon unosa JIN-a prikazati će se Lista čekanja koja se sastoji od svih zakazanih datuma prijema na medicinski pregled ili postupak uz onaj na koji je pacijent naručen.

Unesite JIN broj narudžbe u polje

Upisani broj narudžbe je neispravan ili ne postoji u bazi

Datum pregleda unešenog broja narudžbe je istekao

Datum pregleda unesenog broja narudžbe nije definiran

Vaš pregled je zakazan na lokaciji:
{{ selectedJin.BisDept }}Prikaži lokaciju

Ispis zakazanih pregleda na odabranoj lokaciji. Ispis je sortiran kronološki.

Rb. Datum upisa Datum prijema Vrsta pregleda Broj narudžbe
{{item.Index}} {{ formatDate(item.CreateDate) }} {{ (notDefinedError ? "Nije definiran" : formatDate(item.StartDate)) }} {{ item.Description }} {{ item.JIN }}
Napomena:

JIN broj je jedinstveni identifikator narudžbe, osamnaesteroznamenkasti broj koji se nalazi na listu potvrde narudžbe pacijenta koji je naručen na pregled u KBC-u Split. Unosom JIN broja posjetitelj može pronaći lokaciju svog pregleda unutar KBC-a Split odnosno šalter ili direktno lokaciju ambulante na koju se mora javiti pri dolasku na termin pregleda