Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #90

Vitaminski i mineralni antioksidansi kao dodatci prehrani za usporavanje napredovanja makularne degeneracije starije dobi

Pretpostavlja se da antioksidansi mogu spriječiti oštećenje stanica u mrežnici reagirajući sa slobodnim radikalima koji nastaju u procesu apsorpcije svjetlosti te da više prehrambene razine antioksidativnih vitamina i minerala mogu smanjiti rizik od progresije makularne degeneracije povezane sa starenjem (AMD). Proveden je sustavni pregled kako bi se saželi dokazi o učincima antioksidativnih vitamina i minerala na progresiju AMD-a. U pregled je uključeno 19 randomiziranih kontroliranih ispitivanja koji su uspoređivali antioksidativne vitamine i minerale s placebom ili izostankom intervencije. Pregled je pokazao da osobe s AMD-om mogu doživjeti odgodu u napredovanju bolesti uz multivitaminske antioksidativne dodatke vitamina i minerala. Ovi se rezultati uglavnom baziraju na jednom velikom ispitivanju, provedenom na relativno dobro uhranjenoj američkoj populaciji. Više na poveznici.

Terapija ketaminom za depresiju

Ketamin ima brze, ali često prolazne antidepresivne učinke kod osoba s depresijom otpornom na liječenje. Predložene su različite strategije za produljenje tih učinaka. Liječenje održavanjem ketamina čini se obećavajućim, ali malo se zna o njegovoj učinkovitosti, sigurnosti i podnošljivosti kod depresije. Proveden je sustavni pregled koji je uključivao tri randomizirana kontrolirana ispitivanja, osam nezaslijepljenih ispitivanja i 30 prikaza serija slučajeva koji su proučavali liječenje održavanjem ketamina. Pokazalo se da je intravenozno, intranazalno, oralno i moguće intramuskularno i supkutano liječenje održavanjem ketamina liječenje učinkovito u održavanju antidepresivnog učinka kod depresije otporne na liječenje. Čini se da su tahifilaksija, kognitivno oštećenje, ovisnost i ozbiljni bubrežni i urinarni problemi neuobičajeni. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se povećala sigurnost u ove rezultate. Više pročitajte na poveznici.

Imunološka strategija pripreme s avelumabom i rituksimabom prije R-CHOP protokola za liječenje difuznog velikostaničnog B limfoma: faza II AvR-CHOP ispitivanja

Imunološka evazija, zbog abnormalne ekspresije liganda programirane smrti 1 i 2 (PD-L1/PD-L2), predviđa loše ishode kemoimunoterapije u difuznom B-velikostaničnom limfomu (DLBCL). Inhibicija imunološke kontrolne točke (ICI) ima ograničenu učinkovitost kod relapsa, ali može senzibilizirati relapsirani limfom na kasniju kemoterapiju. Primjena ICI-a imunološki intaktnim pacijentima stoga može biti optimalna uporaba ove terapije. U ovu fazu II AvR-CHOP ispitivanja uključeno je 28 ispitanika s prethodno neliječenim DLBCL-om stadija II-IV koji su primili avelumab i retuximab imunološku strategiju pripreme kroz 2 tjedna (AvRp), R-CHOP (rituksimab, ciklofosfamid, doksorubicin, vinkristin, prednizolon kroz šest ciklusa) i konsolidaciju avelumaba kroz šest ciklusa. Imunološka strategija pripreme s AvRp, R-CHOP i konsolidacijom avelumaba pokazuje prihvatljivu toksičnost uz ohrabrujuću učinkovitost. Više na poveznici.

Povezanost prethodno utvrđenih psihijatrijskih dijagnoza i post-COVID-19 sindroma: presječno istraživanje

Dokazi koji ukazuju na povezanost postojećih psihijatrijskih poremećaja s post-COVID-19 sindromom su ograničeni. Stoga je provedeno presječno istraživanje na 6015 osoba koje su preboljele COVID-19 infekciju. Anketni upitnik proveden je od srpnja do rujna 2021. godine. Postojeće psihijatrijske dijagnoze imalo je 1067 (17.7%) ispitanika, dok ih je 2149 (35.7%) imalo post-COVID-19. Interakcija između postojećih psihijatrijskih poremećaja i razdoblja nakon infekcije bila je značajna (omjer prevalencije 1.9, 95% CI 1.02–1.18, p = 0.013). Analiza podskupina pokazala je da bi oni s već postojećim psihijatrijskim poremećajima mogli biti izloženi većem produljenom riziku od post-COVID-19 sindroma nego oni bez tih poremećaja. Ovi nalazi sugeriraju da su postojeći psihijatrijski poremećaji povezani s povećanim rizikom nakon COVID-19 infekcije, a post-COVID-19 sindrom s postojećim psihijatrijskim poremećajima može se produžiti čak i nakon nekog vremena. Više na poveznici.

 

Ove Novosti dio su aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost, Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM). Više o projektu možete pronaći na ovoj poveznici.

Više o timu koji oblikuje Novosti ovdje. Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.

ZADNJE NOVOSTI