Vlada RH podržala izgradnju Regionalnog transfuzijskog centra u sklopu Kliničkog bolničkog centra Split

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 44. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29.07.2021. donijela odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Kliničkom bolničkom centru Split, za preuzimanje obveza za sklapanje ugovora o izvođenju građevinskih radova i ugovora o obavljanju usluga stručnog nadzora građenja te usluga koordinatora II zaštite na radu za izgradnju Regionalnog transfuzijskog centra u sklopu Kliničkog bolničkog centra Split.

Više o projektu na linku: https://eu.kbsplit.hr/naslovnica/transfuzijski-centar/

ZADNJE NOVOSTI