Poliklinika i dnevna bolnica

Upute za histerosalpingografiju (HSG)

Kod pacijentica s urednim spermiogramom supruga i urednim ostalim pretragama zavisno od dobi radi se histerosalpingografija radi procjene prohodnosti jajovoda. HSG nam pokazuje veličinu, oblik i nepravilnosti maternične šupljine, te stanje prohodnosti jajovoda. 

Prije histerosonosalpingografije (HSG) svaka pacijentica mora obaviti ginekološki i  ultrazvučni pregled (ocjena morfologije i položaja maternice). Prethodno učinjeni obrisi cerviksa trebaju  biti sterilni. HSG se radi prvi utorak ili četvrtak odmah nakon menstruacije.

Pacijentica leži na ginekološkom stolu u litotomnom položaju. Liječnik specijalist ginekolog uz pomoć medicinske sestre uvodi instrumente u rodnicu, te fiziološkom otopinom ispire rodnicu i vrat maternice. Nakon ispiranja, rodnica i vrat maternice se suši sterilnom gazom nakon čega se uvodi kateter za HSG kroz kanal vrata maternice do oznake ovisno o prethodno izmjerenoj dužini između vrha vrata maternice i fundusa maternice. U slučaju otežanog prolaska, vrat maternice se prihvaća za to predviđenim hvataljkama i povlači da bi se os maternice izravnala. Kateter za HSG je s balonom, te se balon ispuni fiziološkom otopinom kako tijekom zahvata kateter ne bi ispao. Nakon uvođenja katetera i fiksiranja istoga, pacijentica se odvodi na RTG gdje se uštrcava kontrastno sredstvo i rentgenski prati prohodnost jajovoda. Tijekom injiciranja načini se više serijskih zamrznutih snimaka (bez kontrasta, kad se ispuni materište, kad se ispune jajovodi i kad se kontrast razlije po trbušnoj šupljini).

 

KADA I KAKO SE UPISATI?

Kada dobijete menstruaciju, nazovite na 021/551 211 radi upisa. Upišite se za prvi utorak ili srijedu odmah nakon menstruacije. Do upisa (prijema) u bolnicu morate napraviti SE, KKS i URIN, te uzeti antibiotik i vaginalete.

Prijem u bolnicu u 8 h ujutro na dan upisa s uputnicom B1 (ili e-uputnicom) od ginekologa, nalazima SE, KKS-a i URIN-a, te nalazom subspecijaliste humane reprodukcije koji je odredio pretragu.

Uputa pacijentima za dijagnostičku obradu sjemena
 • Za dijagnostičku obradu sjemena pacijent treba uzeti uputnicu A3 za spermiogram od svog liječnika obiteljske medicine.
 • Termin pretrage pacijent može dobiti ili telefonskim pozivom od 13 -14 h ili osobno na šalteru medicinske sestre.
 • Na dan termina pacijent može donijeti uzorak sjemena od kuće koji ne smije biti stariji od 45 min ili može dati uzorak u zato predviđenoj prostoriji Kliničkog odsjeka.
 • Pacijent je dužan apstinirati 2 dana prije termina pretrage.
 • Uputnica za spermiogram donosi se sestri na šalter, gdje se dobije sterilna bočica s Vašim imenom. Nakon davanja uzorka u prostoriji za prikupljanje uzoraka, uzorak se ostavi u istoj na za to označeno i predviđeno mjesto. Ukoliko se uzorak donese iz kuće, isti se također nakon označavanja, odnese u prostoriju za prikupljanje uzoraka na označeno mjesto za spermiograme od 10 -11 h.
 • Prilikom prikupljanja uzorka sjemena medicinska sestra identificira pacijenta te uzima podatke o točnom vremenu ejakulacije i apstinenciji.
 • Vrši se ispitivanje standardnih parametara sjemena (koncentracija, pokretljivost i morfologija spermija).
 • Nalazi se izdaju na dan obavljanja pretrage između 13 -14 h na šalteru medicinske sestre.
 • Konzultacije pacijenata (dr. sc. Andrea Ćukušić Kalajžić, mag. biol. Ana Smolčić)
  obavljaju se u vremenu izdavanja nalaza spermiograma od 13 – 14 h.
Upute bračnim/izvanbračnim parovima za postupak medicinski pomognute oplodnje

 

 1. Prije početka liječenja potrebno je donijeti dotadašnju medicinsku dokumentaciju o neplodnosti oba partnera.
  •  Pacijentica:
   • Ginekološki pregled s ultrazvučnim pregledom i PAPA testom (Obrisak na HPV)
   • Mikrobiološka obrada vrata maternice: aerobi, anaerobi, Chlamydiae, Mycoplasma, Ureaplasma
   • Urinokultura
   • Hormonske pretrage 2-5. dan ciklusa: FSH, LH, E2, PRL, TSH, T, slobodni T, AMH, P4 21.d.c.
   • Rezultate seroloških testova (HIV 1 i 2: Antitijela Anti HIV-1,2; Hepatitis B: Antigen HBs, Antitijela Anti HBc; Hepatitis C: Antitijela, Anti HCV)
   • HSG* (histerosalpingografija), LPSC* (laparoskopija), HSC* (histeroskopija)
   • Imunološke pretrage* (LAC, antifosfolipidna i antikardiolpinska antitijela, specijalistički pregled
   • Obrada za trombofiliju* (F II, F V, MTHFR, PAI-1, ACE, DD)
   • Kg, Rh
   • Kariogram*
  • Pacijent:
   • Spermiogram
   • Rezultate seroloških testova (HIV 1 i 2, Antitijela Anti HIV-1,2, Hepatitis B: Antigen HBs, Antitijela Anti HBc, Hepatitis C: Antitijela, Anti HCV)
   • Androloška obrada*
   • Spermokultura i urinokultura
   • Endokriniloška obrada*
   • Urološka obrada*
   • Kariogram*
   • *(kod indikacije)
 2. Uputnica za AMBULANTNO liječenje D1 od primarnog ginekologa u kojoj treba biti navedeno slijedeće: stimulacija ovulacije, ultrazvučno i hormonsko praćenje folikulogeneze, punkcija folikula, laboratorijski postupak, IVF, ET, AIH, potrebni lijekovi, oprema i materijal.
 3. Lijekove koji su propisani na protokolu pacijentice će dobiti uz valjanu uputnicu za postupak (informacije na telefon sestara).
 4. Protokol indukcije ovulacije, ultrazvučno praćenje i vrijeme aspiracije određuje Vaš odabrani liječnik subspecijalist humane reprodukcije (izv.prof.prim.dr.sc. Jelena Marušić, izv.prof.prim.dr.sc. Marko Mimica, doc.dr.sc. Martina Šunj, dr. Teo Budimir, dr. Ante Mršić, dr. Ante Pecotić)
 5. Stimulacija ovulacije - lijekovi  (kao posljedica primanja lijekova ponekad se može javiti oticanje, mučnina, proljev, nelagoda u zdjelici, preosjetljivost dojki, promjene raspoloženja, glavobolja, umor, a izuzetno rijetko i sindrom hiperstimulacije jajnika lijekovima, koji može biti razlogom prekidanja postupka)
  • klomifen citrat,
  • letrozol,
  • rekombinirani gonadotropini,
  • humani menopauzalni gonadotropin
  • bioidentični gonadotropini
  • GnRH agonisti
  • GnRH antagonisti
 6. Prvi dan menstruacije trebate se javiti medicinskoj sestri Zdenki Banovac, Ani Čović ili Ivani Teklić na telefon od 13-14 h koji ona upisuje u Vaš protokol stimulacije i obavještava Vas o terminu Vašeg prvog  ultrazvučnog pregleda.
 7. Svakodnevno primanje terapije prema određenom protokolu stimulacije vrši se u dnevnoj bolnici za medicinski pomognutu oplodnju kod medicinske sestre od 13-15 h.
 8. Folikulometrije – ultrazvučni pregledi (UZV) počinju 8. dana ciklusa i obavljaju se svaki drugi dan (ako nije drugačije određeno) u ultrazvučnoj ambulanti do aspiracije folikula od 8:30 h. Javiti se sestri na šalter radi evidencije. Prilikom pregleda mjehur mora biti ispražnjen. Nastavak terapije Vaš liječnik određuje nakon ultrazvučnog pregleda.
 9. Injekcija hCG (ili GnRH) „štoperica“ za sazrijevanje jajnih stanica prima u Odjelnom dijelu Zavoda za ginekološku endokrinologiju u točno određeno vrijeme upisano u protokol stimulacije.
 10. Na dan aspiracija folikula potrebno se javiti u 7:30h medicinskoj sestri na šalter. Na šalteru partner dobije sterilnu bočicu. Nakon davanja uzorka u prostoriji za prikupljanje uzoraka, uzorak se ostavi u istoj na za to označeno i predviđeno mjesto. Ukoliko se uzorak donese iz kuće, isti se također nakon označavanja, odnese u prostoriju za prikupljanje uzoraka na označeno mjesto za postupke MPO. Aspiracija se vrši natašte ~36 h od primanja „štoperice“ po dogovoru s Vašim liječnikom, obavlja se u Sali za male zahvate Zavoda za medicinski pomognutu oplodnju. Prilikom aspiracije folikula mjehur mora biti ispražnjen. Nakon zahvata biti ćete obavješteni o broju aspiriranih jajnih stanica. Na odjelu ostajete dva sata ležati i odlazite kući uz preporuku mirovanja i terapije Utrogestan vaginalete 3x2 tbl.
 11. Klinički embriolog nakon aspiracije vrši oplodnju jajnih stanica. Sljedeći dan klinički embriolog provjerava oplodnju te podatke o uspješnosti oplodnje možete dobiti pozivom na telefon od 08:00- 09:00 h (dr.sc. Andrea Ćukušić Kalajžić,  mag.biol. Ana Smolčić,)
 12. Kod postupka intrauterine inseminacije –AIH, pacijentica ostaje ležati 30 – 60 min nakon zahvata na odjelu i odlazi kući s preporukom Utrogestan vaginalete 3x1 ili 2tbl/14 dana. Sve ostale upute biti će navedene u Vašem otpusnom pismu.
 13. Bračni/izvanbračni partner na dan aspiracije folikula daje uzorak sjemena u 7:30 h nakon 2 - 4 dana apstinencije uz potpisivanje potvrde kojom dokazuje da je uzorak sjemena njegov.
 14. Prijenos oplođenih zametaka (ET) u maternicu slijedi 2., 3. ili 5. dan nakon aspiracije folikula. Točno vrijeme ET-a određuju Vaš liječnik i klinički embriolog. Na dan prijenosa zametaka ne trebate biti natašte. ET postupak traje nekoliko minuta, a nakon 2 h možete kući. Sljedećih nekoliko dana ne biste trebali imati ozbiljne tjelesne napore niti spolne odnose. Sve ostale upute biti će navedene u Vašem otpusnom pismu.

Dnevni raspored dnevne bolnice za medicinski pomognutu oplodnju

 

07:30 h                  Primanje uzoraka sjemena za postupke medicinski pomognute oplodnje
08:30-11:00 h       Folikulometrije 
08:30-13:00 h       Aspiracije folikula, ET i AIH
13:00-15:00 h       Razgovor s pacijentima i  konzultacije, otpusna pisma
13:00-15:00 h       Primanje terapije

Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/12) Republike Hrvatske postavio je sljedeće zahtjeve za bračne/izvanbračne parove u postupku medicinski pomognute oplodnje:

 • Obrada kojom se mora postaviti indikacija i utvrditi da su sve ostale metode liječenja neplodnosti bezuspješne. Za to je potrebno:
  • sva Vaša dosadašnja medicinska dokumentacija
  • pregled, dodatna obrada i mišljenje liječnika naše zdravstvene ustanove
 1. Za bračne parove:
  • preslik vjenčanog lista( ne stariji od godinu dana)
  • OIB bračnih partnera
  • preslik osobnih iskaznica
 2. Za izvanbračne parove (u smislu ovoga Zakona izvanbračnu zajednicu čine žena i muškarac koji ne žive u braku, u drugoj izvanbračnoj ili istospolnoj zajednici te koji ispunjavaju pretpostavke za valjano sklapanje braka (Zakon NN 86/12, Članak 11.)) :
  • izjava ovjerena od javnog bilježnika (ne starija od godinu dana)
  • OIB izvanbračnih partnera
  • preslik osobnih iskaznica
Kontakt
Sestrinski pult - humana reprodukcija
Informacije o uspješnosti oplodnje
Ambulanta za humanu reprodukciju
Ambulanta za reproduktivnu ginekologiju i andrološku obradu
Dnevna bolnica za medicinski potpomognutu oplodnju
Dijagnostička obrada sjemena
Histerosalpingografija (HSG)