Objedinjeni hitni bolnički prijem

Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) nalazi se na Firulama i obuhvaća hitne prijeme:

  1. kirurški
  2. neurološki
  3. pedijatrijski
  4. psihijatrijski