ZAJEDNIČKA NABAVA 2013. G.
Objavljeno: 14.8.2013. - 24.8.2013.
Kategorija:
Zajednička nabava

Odlukom Ministarstva zdravlja o obveznoj provedbi zajedničke nabave putem središnjih tijela za javnu nabavu za ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska i zdravstvene ustanove za koje su osnivačka prava prenesena na Republiku Hrvatsku radi sklapanja okvirnih sporazuma za javno nabavne kategorije Klasa:406-09/13-01/31, Ur.broj: 534-07-03/1-13-5 od 18.07.2013.godine Klinički bolnički centar Split određen je kao središnje tijelo za javnu nabavu za slijedeće javno nabavne kategorije:
1. materijal za postojeće EKG monitore i defibrilatore te ostali pribor za praćenje srčanih funkcija,
2. stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal te
3. jednokratni operacijski materijal.

Slijedom Odluke Ministarstva zdravlja o obveznoj provedbi zajedničke nabave putem središnjih tijela za javnu nabavu za ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska i zdravstvene ustanove za koje su osnivačka prava prenesena na Republiku Hrvatsku radi sklapanja okvirnih sporazuma za javno nabavne kategorije Klasa:406-09/13-01/31, Ur.broj: 534-07-03/1-13-5 od 18. 07. 2013. g., odlukom sanacijskog upravitelja Klasa:406-01/13-01/160, Ur.broj:2181-147-01/PJ-13-1 od 12. 08. 2013. g. imenovani su ovlašteni predstavnici KBC-a Split za izradu tablica dvogodišnjih potreba bolnice i opisa predmeta nabave; tehničkih specifikacija po pojedinim javnim nabavnim kategorijama, a prema popisu u privitku.
 

Dokumenti