Izvještaj: Drugi tečaj 1. kategorije i prvi međunarodni tečaj „Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi“
Objavljeno: 4.3.2024.
Kategorija:
sestrinstvo, edukacije

U organizaciji Društva za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi HUMS-a, te suorganizaciji Sveučilišta Sjever, Sveučilišnog centra Varaždin i Odjela za sestrinstvo, Hrvatske komore medicinskih sestara, Kliničkog zavoda za kliničku mikrobiologiju, prevenciju i kontrolu infekcija Kliničkog bolničkog centra Zagreb-Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za bolničke infekcije i Opće bolnice Varaždin na Sveučilištu Sjever održan je tečaj u trajanju od dva dana (29.02. - 01.03.)

Tečaj je bio namijenjen svim medicinskim sestrama i tehničarima bez obzira na stupanj završenog obrazovanja koji žele svoja dosadašnja znanja, praksu i iskustva iz prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi dopuniti i promijeniti na osnovi novih spoznaja utemeljenih na dokazima kroz predavanja i praktični dio nastave renomiranih i certificiranih predavača iz prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Medicinske sestre i tehničari i studenti sestrinstva direktno su uključeni u sve segmente rada s pacijentima, a dobro osmišljenim modelom edukacije bitno možemo utjecati na smanjenje širenja svih infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi smanjujući mortalitet, morbiditet i cijenu liječenja. Važnost i potrebu za edukacijom medicinskih sestara i tehničara kao i studenata sestrinstva iz osnova prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi na nacionalnoj i lokalnoj razini te njihov utjecaj na razinu pružene zdravstvene njege dokazala su mnoga istraživanja.

Svi moramo ići u zajedničkom smjeru, svi smo jednako važni i moramo imati zajednički cilj: sigurnost pacijenata, korisnika/štićenika/klijenata i zdravstvenih djelatnika od infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i ne zaboraviti da će se neki od nas naći u obje uloge.

Tečaju su prisustvovali: Snježana Šakić, Snježana Jolić, Katija Barbir, Ana-Marija Barišić, Marijana Laco Glavan, Helena Kojundžić, Marija Gizdić (Krištić) i Domagoj Musulin.

 

Najčitanije vijesti

123