Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #43
Objavljeno: -
Kategorija:
Novosti

Učinak neinvazivnih respiratornih metoda na intubaciju ili smrtnost među pacijentima s akutnim respiratornim zatajenjem uslijed COVID-19 infekcije

U liječenju akutnog respiratornog zatajenja kod pacijenata s COVID-19 infekcijom preporučeno je korištenje nosne kanile visokog protoka (engl. high-flow nasal oxygen, HFNO) i uređaja za kontinuirani pozitivni tlak zraka (engl. continuous positive airway pressure, CPAP). U ovom randomiziranom kontroliranom istraživanju koje se provelo od travnja 2020. do svibnja 2021. na 1273 ispitanika, proučeno je poboljšavaju li navedene terapije kliničke ishode u odnosu na uobičajenu terapiju kisikom. Rezultati su pokazali da inicijalno korištenje CPAP-a značajno snižava rizik od trahealne intubacije ili smrti u odnosu na terapiju kisikom, a nije dokazana statistički značajna razlika između nosne kanile visokog protoka i terapije kisikom. Više o ovom istraživanju pročitajte na poveznici.

 

Melatonin i agonisti melatonina za metabolički sindrom kod osoba koje se liječe antipsihoticima

Uporaba antipsihotika jedan je od najčešćih načina zbrinjavanja kroničnih psihijatrijskih poremećaja, ali je njihova dugotrajna uporaba povezana s metaboličkim nuspojavama. Proveden je sustavni pregled randomiziranih kontroliranih ispitivanja korištenja melatonina ili ramelteona (agonista melatonina) u liječenju osoba sa značajkama metaboličkog sindroma. Pet različitih takvih ispitivanja s ukupno 248 pacijenata koji imaju poremećaje iz shizofrenog spektra ili bipolarni poremećaj pokazalo je da su melatonin ili ramelteon učinkovitiji od placeba za metabolički sindrom. Autori sustavnog pregleda zaključuju da takva terapija može biti korisna u sprječavanju metaboličkih nuspojava kod pacijenata koji su dugo na terapiji antipsihoticima. Više na poveznici.

 

Imunoterapija za karcinom jednjaka

Dosadašnje liječenje naprednog planocelularnog karcinoma jednjaka rezultira lošim ishodima. U ovom istraživanju 970 ispitanika je podijeljeno u tri skupine, koje su redom primale monoklonsko protutijelo nivolumab i kemoterapiju, zatim nivolumab i drugo monoklonsko protutijelo ipilimumab, te kemoterapiju, a promatrani ishodi su preživljenje te vrijeme bez napredovanja bolesti. Nakon 13 mjeseci, ukupno preživljenje je bilo značajno veće i kod skupina ispitanika koji su primale kemoterapiju i nivolumab te nivolumab i ipilimumab, nego kod skupine koja je primala isključivo kemoterapiju. Također, isti trend je zamijećen i kod vremena bez napredovanja bolesti. Pritom, incidencija nuspojava bila je 47% kod skupine s nivolumabom i kemoterapijom, 32% kod dva monoklonska protutijela, te 36% kod samostalne kemoterapije. Više na poveznici.

 

Povezanost hipotireoze i kliničke depresije

Hipotireoza se smatra uzrokom visokog rizika za razvoj depresije, ali novija istraživanja su donijela proturječne dokaze o jačini i obujmu te povezanosti. Sustavni pregled i meta-analiza 25 istraživanja s 348.014 ispitanika pokazali su da postoji umjereno jaka poveznica između hipotireoze i kliničke depresije, kao i da je ta poveznica jače vidljiva kod žena nego kod muškaraca. Pronađena je povezanost i subkliničke hipotireoze i kliničke depresije, ali je bila manje snažna nego za hipotireozu koja zadovoljava sve kliničke kriterije. Nije pronađena povezanost auto-protutijela štitnjače (pozitivnost na protutijela na tiroidnu peroksidazu) i kliničke depresije. Iako poveznica hipotireoze i depresije nije bila sasvim snažna, dokazi upućuju na to da se obrati pažnja na moguću povezanost ova dva poremećaja, kao i to da veća izraženost simptoma hipotireoze može biti povezana s više kriterija za dijagnozu kliničke depresije. Više o ovom sustavnom pregledu možete pročitati na poveznici.

 

Ove Novosti dio su aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost, Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM). Više o projektu možete pronaći na ovoj poveznici.

Više o timu koji oblikuje Novosti ovdje. Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.