Afilijacije KBC-a Split na engleskom jeziku

Zašto se propisuje točan oblik afilijacija:

  • svi indeksirani radovi ustanove/klinike/zavoda/odjela na jednom mjestu
  • lakša izrada citatnih analiza na razini ustanove, klinike, zavoda i/ili odjela
  • lakša izrada bibliografije ustanove, pojedine klinike, zavoda i/ili odjela
  • lakše praćenje znanstvene produkcije i citiranosti kroz vrijeme
  • omogućena izrada mnogobrojnih, raznovrsnih i zanimljivih analiza znanstvene produkcije

Ako radim u više ustanova, a druga ustanova financira moje istraživanje, zašto moram navesti i KBC Split?

  • Za provedbu istraživanja i objavu znanstvenih radova nije dovoljno samo financiranje, nego i znanje stečeno, između ostalog, i obavljanjem djelatnosti pri KBC-u Split.

Zašto je važno koristiti i dugačke afilijacije podjedinica klinika i zavoda?

  • Zbog lakšeg praćenja znanstvene produkcije na razini podjedinica, što je posebno važno za velike i kompleksne ustrojstvene jedinice poput Klinike za kirurgiju ili Klinike za unutarnje bolesti.

Za sva pitanja možete se obratiti na knjiznica@kbsplit.hr ili +385 21 556 895.

 

Klinički bolnički centar Split

University Hospital of Split 

Univ Hosp Split

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Department of Anaesthesiology, University Hospital of Split 
Dept Anaesth, Univ Hosp Split

Zavod za anesteziologiju
Department of Anaesthesiology, Division of Anaesthesiology, University Hospital of Split 
Dept Anaesth, Div Anaesth, Univ Hosp Split

Zavod za intenzivno liječenje
Department of Anaesthesiology, Division of Intensive Care, University Hospital of Split 
Dept Anaesth, Div Intens Care, Univ Hosp Split

Klinika za bolesti srca i krvnih žila

Department of Cardiovascular Diseases, University Hospital of Split 
Dept Cardiovasc Dis, Univ Hosp Split

Zavod za aritmije
Department of Cardiovascular Diseases, Division of Arrhythmias, University Hospital of Split 
Dept Cardiovasc Dis, Div Arrhyt, Univ Hosp Split

Zavod za bolesti krvnih žila
Department of Cardiovascular Diseases, Division of Cardiovascular Diseases, University Hospital of Split 
Dept Cardiovasc Dis, Div Cardiovasc Dis, Univ Hosp Split

Zavod za intenzivnu kardiološku skrb i zatajivanje srca
Department of Cardiovascular Diseases, Division of Intensive Cardiological Care, University Hospital of Split 
Dept Cardiovasc Dis, Div Intens Care, Univ Hosp Split

Zavod za ishemijske bolesti srca
Department of Cardiovascular Diseases, Division of Ischemic Heart Diseases, University Hospital of Split 
Dept Cardiovasc Dis, Div Isch Dis, Univ Hosp Split

Zavod za kliničku kardiologiju
Department of Cardiovascular Diseases, Division of Clinical Cardiology, University Hospital of Split 
Dept Cardiovasc Dis, Div Clin Cardio, Univ Hosp Split

Klinika za bolesti uha, grla i nosa, s kirurgijom glave i vrata

Department of Otorhinolaryngology, University Hospital of Split
Dept ORL, Univ Hosp Split

Zavod za audiologiju
Department of Otorhinolaryngology, Division of Audiology, University Hospital of Split
Dept ORL, Div Audiol, Univ Hosp Split

Odjel za bolesti nosa
Department of Otorhinolaryngology, Section of Rhinology, University Hospital of Split
Dept ORL, Sect Rhinol, Univ Hosp Split

Odjel za bolesti uha s referentnim centrom za medicinu spavanja
Department of Otorhinolaryngology, Section of Otology, University Hospital of Split
Dept ORL, Sect Otol, Univ Hosp Split

Odjel za plastičnu kirurgiju glave i vrata s onkologijom
Department of Otorhinolaryngology, Section of Head and Neck Plastic Surgery, University Hospital of Split
Dept ORL, Sect Plast Surg Onc, Univ Hosp Split

Klinika za dječje bolesti

Department of Paediatric Diseases, University Hospital of Split
Dept Paediat Dis, Univ Hosp Split

* Važno je stavljati i riječ diseases, radi lakšeg odvajanja radova od Klinike za dječju kirurgiju prilikom pretraživanja u bazama podataka.

Zavod za endokrinologiju i neurologiju
Department of Paediatric Diseases, Division of Endocrinology and Neurology, University Hospital of Split
Dept Paediat Dis, Div Endocrinol Neurol, Univ Hosp Split

Zavod za hematologiju, onkologiju, kliničku imunologiju i genetiku
Department of Paediatric Diseases, Division of Haematology, Oncology, Clinical Immunology and Genetics, University Hospital of Split
Dept Paediat Dis, Div Haemat Onc Immuno Gene, Univ Hosp Split

Zavod za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi
Department of Paediatric Diseases, Division of Intensive and Post Intensive Care, University Hospital of Split
Dept Paediat Dis, Div Intens Care, Univ Hosp Split

Zavod za nefrologiju i gastroenterologiju
Department of Paediatric Diseases, Division of Nephrology and Gastroenterology, University Hospital of Split
Dept Paediat Dis, Div Nephrol Gastroent, Univ Hosp Split

Zavod za pulmologiju s alergologijom i kardiologiju s reumatologijom
Department of Paediatric Diseases, Division of Pulmonology, Allergology, Cardiology and Rheumatology, University Hospital of Split
Dept Paediat Dis, Div Pulm Allerg Cardio Rheumatol, Univ Hosp Split

Odjel za neonatologiju i nasljedne bolesti metabolizma
Department of Paediatric Diseases, Section of Neonatology and Hereditary Metabolism Diseases, University Hospital of Split
Dept Paediat Dis, Sect Neonat, Univ Hosp Split

Laboratorijska dijagnostika
Department of Paediatric Diseases, Division of Laboratory Diagnostics, University Hospital of Split
Dept Paediat Dis, Div Lab Diagnost, Univ Hosp Split

Hitni dječji prijem
Department of Paediatric Diseases, Emergency Admission, University Hospital of Split
Dept Paediat Dis, Emerg Admiss, Univ Hosp Split

 

Klinika za dječju kirurgiju

Department of Paediatric Surgery, University Hospital of Split
Dept Paediat Surg, Univ Hosp Split

Odjel za dječju traumatologiju i opću kirurgiju s intenzivnom njegom
Department of Paediatric Surgery, Section of Traumatology and General Surgery with Intensive Care, University Hospital of Split
Dept Paediat Surg, Sect Traumatol Surg Intens Care, Univ Hosp Split

Odjel za dječju urologiju i abdominalnu kirurgiju
Department of Paediatric Surgery, Section of Urology and Abdominal Surgery, University Hospital of Split
Dept Paediat Surg, Sect Urol Abd Surg, Univ Hosp Split

Klinika za infektologiju

Department of Infectious Diseases, University Hospital of Split

Dept Infect Dis, Univ Hosp Split

Klinika za kirurgiju

Department of Surgery, University Hospital of Split
Dept Surg, Univ Hosp Split

Zavod za abdominalnu kirurgiju
Department of Surgery, Division of Abdominal Surgery, University Hospital of Split
Dept Surg, Div Abd Surg, Univ Hosp Split

Zavod za ortopediju i traumatologiju
Department of Surgery, Division of Orthopaedics and Traumatology, University Hospital of Split
Dept Surg, Div Ort Traumatol, Univ Hosp Split

Zavod za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju i opekline
Department of Surgery, Division of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, University Hospital of Split
Dept Surg, Div Plast Reconstr Aesth Surg, Univ Hosp Split

Zavod za torakalnu i vaskularnu kirurgiju
Department of Surgery, Division of Thoracic and Vascular Surgery, University Hospital of Split
Dept Surg, Div Thor Vasc Surg, Univ Hosp Split

Odjel kirurške intenzivne njege
Department of Surgery, Section of Intensive Surgical Care, University Hospital of Split
Dept Surg, Sect Intens Surg Care, Univ Hosp Split

Hitni kirurški prijem
Department of Surgery, Emergency Admission, University Hospital of Split
Dept Surg, Emerg Admiss, Univ Hosp Split

Klinika za kožne i spolne bolesti

Department of Dermatovenerology, University Hospital of Split

Dept Dermatoven, Univ Hosp Split

Klinika za neurologiju

Department of Neurology, University Hospital of Split
Dept Neurol, Univ Hosp Split

Zavod za kliničku neurologiju
Department of Neurology, Division of Clinical Neurology, University Hospital of Split
Dept Neurol, Div Clin Neurol, Univ Hosp Split

Zavod za vaskularnu neurologiju i intenzivno liječenje
Department of Neurology, Division of Vascular Neurology and Intensive Care, University Hospital of Split
Dept Neurol, Div Vasc Neurol Intens Care, Univ Hosp Split

Hitni prijem
Department of Neurology, Emergency Admission, University Hospital of Split
Dept Neurol, Emerg Admiss, Univ Hosp Split

Klinika za očne bolesti

Department of Ophthalmology, University Hospital of Split
Dept Ophth, Univ Hosp Split

Zavod za bolesti i kirurgiju prednjeg očnog segmenta
Department of Ophthalmology, Division of Anterior Eye Segment, University Hospital of Split
Dept Ophth, Div Ant Segm, Univ Hosp Split

Zavod za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta
Department of Ophthalmology, Division of Posterior Eye Segment, University Hospital of Split
Dept Ophth, Div Post Segm, Univ Hosp Split

Klinika za onkologiju i radioterapiju

Department of Oncology and Radiotherapy, University Hospital of Split

Dept Onc Radioth, Univ Hosp Split

Klinika za plućne bolesti

Department of Pulmonology, University Hospital of Split
Dept Pulm, Univ Hosp Split

Zavod za akutne i kronične neinfekcijske respiracijske bolesti
Department of Pulmonology, Division of Non-Infectious Respiratory Diseases, University Hospital of Split
Dept Pulm, Div Non-infect Dis, Univ Hosp Split

Zavod za infekcijske bolesti dišnog sustava s TBC i pulmološkom onkologijom
Department of Pulmonology, Division of Infectious Respiratory Diseases with Oncology, University Hospital of Split
Dept Pulm, Div Infect Dis Onc, Univ Hosp Split

Klinika za psihijatriju

Department of Psychiatry, University Hospital of Split
Dept Psych, Univ Hosp Split

Zavod za biologijsku psihijatriju i intenzivnu skrb
Department of Psychiatry, Division of Biological Psychiatry and Intensive Care, University Hospital of Split
Dept Psych, Div Bio Psych Intens Care, Univ Hosp Split

Zavod za kliničku psihijatriju s dječjom i adolescentnom psihijatrijom
Department of Psychiatry, Division of Clinical Psychiatry with Children’s and Adolescent Psychiatry, University Hospital of Split
Dept Psych, Div Clin Psych Child Adolesc, Univ Hosp Split

Zavod za socijalnu psihijatriju sa psihotraumom
Department of Psychiatry, Division of Social Psychiatry, University Hospital of Split
Dept Psych, Div Soc Psych, Univ Hosp Split

Odjel za kliničku psihologiju
Department of Psychiatry, Section of Clinical Psychology, University Hospital of Split
Dept Psych, Sect Clin Psychol, Univ Hosp Split

Hitni prijem
Department of Psychiatry, Emergency Admission, University Hospital of Split
Dept Psych, Emerg Admiss, Univ Hosp Split

Klinika za unutarnje bolesti

Department of Internal Medicine, University Hospital of Split
Dept Int Med, Univ Hosp Split

Zavod za endokrinologiju, dijabetologiju i bolesti metabolizma
Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology, Diabetology and Metabolism, University Hospital of Split
Dept Int Med, Div Endocrinol Diabet Metab, Univ Hosp Split

Zavod za gastroenterologiju
Department of Internal Medicine, Division of Gastroenterology, University Hospital of Split
Dept Int Med, Div Gastroent, Univ Hosp Split

Zavod za hematologiju
Department of Internal Medicine, Division of Haematology, University Hospital of Split
Dept Int Med, Div Haemat, Univ Hosp Split

Zavod za hitnu, intenzivnu medicinu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
Department of Internal Medicine, Division of Intensive Care and Clinical Pharmacology with Toxicology, University Hospital of Split
Dept Int Med, Div Intens Care, Univ Hosp Split

Zavod za nefrologiju i hemodijalizu
Department of Internal Medicine, Division of Nephrology and Haemodialysis, University Hospital of Split
Dept Int Med, Div Nephrol Dialysis, Univ Hosp Split

Zavod za reumatologiju, alergologiju i kliničku imunologiju
Department of Internal Medicine, Division of Rheumatology, Allergology and Clinical Immunology, University Hospital of Split
Dept Int Med, Div Rheumatol Allergol Clin Immunol, Univ Hosp Split

Odjel hitnog internog prijema
Department of Internal Medicine, Emergency Admission, University Hospital of Split
Dept Int Med, Emerg Admiss, Univ Hosp Split

Klinika za ženske bolesti i porode

Department of Gynaecology and Obstetrics, University Hospital of Split
Dept Gyn Obst, Univ Hosp Split

Zavod za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju
Department of Gynaecology and Obstetrics, Division of Gynaecologic Endocrinology and Humane Reproduction, University Hospital of Split
Dept Gyn Obst, Div Endocrinol Human Reproduct, Univ Hosp Split

Zavod za ginekološku onkologiju i uroginekologiju
Department of Gynaecology and Obstetrics, Division of Gynaecologic Oncology and Urology, University Hospital of Split
Dept Gyn Obst, Div Onc Urol, Univ Hosp Split

Zavod za perinatologiju
Department of Gynaecology and Obstetrics, Division of Perinatology, University Hospital of Split
Dept Gyn Obst, Div Perinat, Univ Hosp Split

Odjel za neonatologiju
Department of Gynaecology and Obstetrics, Section of Neonatology, University Hospital of Split
Dept Gyn Obst, Sect Neonat, Univ Hosp Split

Klinički zavod za dijagnostičku i intervenciju radiologiju

Department of Diagnostic and Interventional Radiology, University Hospital of Split
Dept Radiol, Univ Hosp Split

Odjel za digitalnu dijagnostičku radiologiju
Department of Diagnostic and Interventional Radiology, Section of Digital Diagnostic Radiology, University Hospital of Split
Dept Radiol, Sect Digit Diagnost Radiol, Univ Hosp Split

Odjel za intervencijsku radiologiju
Department of Diagnostic and Interventional Radiology, Section of Interventional Radiology, University Hospital of Split
Dept Radiol, Sect Interv Radiol, Univ Hosp Split

Odjel za klasičnu dijagnostičku radiologiju
Department of Diagnostic and Interventional Radiology, Section of Classical Diagnostic Radiology, University Hospital of Split
Dept Radiol, Sect Classic Diagnost Radiol, Univ Hosp Split

Klinički zavod za mikrobiologiju i parazitologiju

Department of Microbiology and Parasitology, University Hospital of Split
Dept Microb Parasit, Univ Hosp Split

Odjel za dijagnostiku bakterijskih infekcija
Department of Microbiology and Parasitology, Section of Bacterial Infections Diagnostic, University Hospital of Split
Dept Microb Parasit, Sect Bact Infect Diagnost, Univ Hosp Split

Odjel za dijagnostiku gljivičnih i parazitoloških infekcija
Department of Microbiology and Parasitology, Section of Fungal and Parasitic Infections Diagnostic, University Hospital of Split
Dept Microb Parasit, Sect Fung Parasit Infect Diagnost, Univ Hosp Split

Odjel za serološku i molekularnu dijagnostiku
Department of Microbiology and Parasitology, Section of Serologic and Molecular Diagnostic, University Hospital of Split
Dept Microb Parasit, Sect Sero Molec Diagnost, Univ Hosp Split

Klinički zavod za nuklearnu medicinu

Department of Nuclear Medicine, University Hospital of Split
Dept Nucl Med, Univ Hosp Split

Odjel za funkcijsku, radiobiokemijsku dijagnostiku i liječenje
Department of Nuclear Medicine, Section of Functional and Radio Biochemical Diagnostic and Treatment, University Hospital of Split
Dept Nucl Med, Sect Funct Radio Biochem Diagnost Treat, Univ Hosp Split

Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju

Department of Pathology, Judicial Medicine, and Cytology, University Hospital of Split
Dept Path Judicial Med Cytol, Univ Hosp Split

Klinički odjel za patologiju
Department of Pathology, Judicial Medicine, and Cytology, Division of Pathology, University Hospital of Split
Dept Path Judicial Med Cytol, Div Path, Univ Hosp Split

Odjel za citologiju
Department of Pathology, Judicial Medicine, and Cytology, Section of Cytology, University Hospital of Split
Dept Path Judicial Med Cytol, Sect Cytol, Univ Hosp Split

Odjel za sudsku medicinu
Department of Pathology, Judicial Medicine, and Cytology, Section of Judicial Medicine, University Hospital of Split
Dept Path Judicial Med Cytol, Sect Judicial Med, Univ Hosp Split

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom

Division of Physical Medicine and Rehabilitation with Rheumatology, University Hospital of Split

Div Phys Rehab Rheumatol, Univ Hosp Split

Zavod za kardiokirurgiju

Division of Cardiosurgery, University Hospital of Split

Div Cardiosurg, Univ Hosp Split

Zavod za maksilofacijalnu kirurgiju

Division of Maxillofacial Surgery, University Hospital of Split
Div Maxillof Surg, Univ Hosp Split

Odjel za dentalnu medicinu
Division of Maxillofacial Surgery, Subdivision of Dental Surgery, University Hospital of Split
Div Maxillof Surg, Subdiv Dent Surg, Univ Hosp Split

Odjel za maksilofacijalnu kirurgiju i oralnu kirurgiju
Division of Maxillofacial Surgery, Subdivision of Maxillofacial and Oral Surgery, University Hospital of Split
Div Maxillof Surg, Subdiv Maxillof Oral Surg, Univ Hosp Split

Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Division of Medical Laboratory Diagnostic, University Hospital of Split
Div Med Lab Diagnost, Univ Hosp Split

Odjel za laboratorijsku hematologiju s koagulacijom
Division of Medical Laboratory Diagnostic, Subdivision of Laboratory Haematology with Coagulation, University Hospital of Split
Div Med Lab Diagnost, Subdiv Lab Haemat, Univ Hosp Split

Odjel za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu
Division of Medical Laboratory Diagnostic, Subdivision of Medical Biochemistry and Laboratory Medicine, University Hospital of Split
Div Med Lab Diagnost, Subdiv Med Biochem, Univ Hosp Split

Zavod za neurokirurgiju

Division of Neurosurgery, University Hospital of Split
Div Neurosurg, Univ Hosp Split

Zavod za transfuzijsku medicinu

Division of Transfusion Medicine, University Hospital of Split
Div Transf Med, Univ Hosp Split

Regionalni transfuzijski centar
Division of Transfusion Medicine, Regional Transfusion Centre, University Hospital of Split
Div Transf Med, Reg Transf Ctr, Univ Hosp Split

Odjel za citaferezu i krioprezervaciju
Division of Transfusion Medicine, Subdivision of Cytapheresis and Cryopreservation, University Hospital of Split
Div Transf Med, Subdiv Cytapher Cryopreserv, Univ Hosp Split

Odjel kliničke transfuzije
Division of Transfusion Medicine, Subdivision of Clinical Transfusion, University Hospital of Split
Div Transf Med, Subdiv Clin Transf, Univ Hosp Split

Zavod za urologiju

Division of Urology, University Hospital of Split

Div Urol, Univ Hosp Split

Bolnička ljekarna

Department of Pharmacy, University Hospital of Split

Dept Pharma, Univ Hosp Split

Odjel za bolničke infekcije i kliničku epidemiologiju

Department of Hospital Infections and Clinical Epidemiology, University Hospital of Split

Dept Hosp Infect Clin Epidem, Univ Hosp Split

Odjel za medicinsku fiziku

Department of Medical Physics, University Hospital of Split

Dept Med Physic, Univ Hosp Split

Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Department of Health Care Quality, University Hospital of Split

Dept Health Care Quality, Univ Hosp Split

Odjel za znanost

Department of Research, University Hospital of Split

Dept Research, Univ Hosp Split