Afilijacije KBC-a Split na engleskom jeziku

Zašto se propisuje točan oblik afilijacija:

  • svi indeksirani radovi ustanove/klinike/zavoda/odjela na jednom mjestu
  • lakša izrada citatnih analiza na razini ustanove, klinike, zavoda i/ili odjela
  • lakša izrada bibliografije ustanove, pojedine klinike, zavoda i/ili odjela
  • lakše praćenje znanstvene produkcije i citiranosti kroz vrijeme
  • omogućena izrada mnogobrojnih, raznovrsnih i zanimljivih analiza znanstvene produkcije

Ako radim u više ustanova, a druga ustanova financira moje istraživanje, zašto moram navesti i KBC Split?

  • Za provedbu istraživanja i objavu znanstvenih radova nije dovoljno samo financiranje, nego i znanje stečeno, između ostalog, i obavljanjem djelatnosti pri KBC-u Split.

Zašto je važno koristiti i dugačke afilijacije podjedinica klinika i zavoda?

  • Zbog lakšeg praćenja znanstvene produkcije na razini podjedinica, što je posebno važno za velike i kompleksne ustrojstvene jedinice poput Klinike za kirurgiju ili Klinike za unutarnje bolesti.

Za sva pitanja možete se obratiti na knjiznica@kbsplit.hr ili +385 21 556 895.

 

Klinički bolnički centar Split

University Hospital of Split 

Univ Hosp Split

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Anaesthesiology Department, University Hospital of Split 
Dept Anaesth, Univ Hosp Split

Zavod za anesteziologiju
Anaesthesiology Department, Anaesthesiology Division, University Hospital of Split 
Dept Anaesth, Div Anaesth, Univ Hosp Split

Zavod za intenzivno liječenje
Anaesthesiology Department, Intensive Care Division, University Hospital of Split 
Dept Anaesth, Div Intens Care, Univ Hosp Split

Klinika za bolesti srca i krvnih žila

Cardiovascular Diseases Department, University Hospital of Split 
Dept Cardiovasc Dis, Univ Hosp Split

Zavod za aritmije
Cardiovascular Diseases Department, Arrhythmias Division, University Hospital of Split 
Dept Cardiovasc Dis, Div Arrhyt, Univ Hosp Split

Zavod za bolesti krvnih žila
Cardiovascular Diseases Department, Cardiovascular Diseases Division, University Hospital of Split 
Dept Cardiovasc Dis, Div Cardiovasc Dis, Univ Hosp Split

Zavod za intenzivnu kardiološku skrb i zatajivanje srca
Cardiovascular Diseases Department, Intensive Cardiological Care and Heart Failure Division, University Hospital of Split 
Dept Cardiovasc Dis, Div Intens Care, Univ Hosp Split

Zavod za ishemijske bolesti srca
Cardiovascular Diseases Department, Ischemic Heart Disease Division, University Hospital of Split 
Dept Cardiovasc Dis, Div Isch Dis, Univ Hosp Split

Zavod za kliničku kardiologiju
Cardiovascular Diseases Department, Clinical Cardiology Division, University Hospital of Split 
Dept Cardiovasc Dis, Div Clin Cardio, Univ Hosp Split

Klinika za bolesti uha, grla i nosa, s kirurgijom glave i vrata

Otorhinolaryngology Department, University Hospital of Split
Dept ORL, Univ Hosp Split

Zavod za audiologiju
Otorhinolaryngology Department, Audiology Division, University Hospital of Split
Dept ORL, Div Audiol, Univ Hosp Split

Odjel za bolesti nosa
Otorhinolaryngology Department, Rhinology Section, University Hospital of Split
Dept ORL, Sect Rhinol, Univ Hosp Split

Odjel za bolesti uha s referentnim centrom za medicinu spavanja
Otorhinolaryngology Department, Otology Section, University Hospital of Split
Dept ORL, Sect Otol, Univ Hosp Split

Odjel za plastičnu kirurgiju glave i vrata s onkologijom
Otorhinolaryngology Department, Head and Neck Plastic Surgery with Oncology Section, University Hospital of Split
Dept ORL, Sect Plast Surg Onc, Univ Hosp Split

Klinika za dječje bolesti

Paediatric Diseases Department, University Hospital of Split
Dept Paediat Dis, Univ Hosp Split

* Važno je stavljati i riječ diseases, radi lakšeg odvajanja radova od Klinike za dječju kirurgiju, prilikom pretraživanja u bazama podataka.

Zavod za endokrinologiju i neurologiju
Paediatric Diseases Department, Endocrinology and Neurology Division, University Hospital of Split
Dept Paediat Dis, Div Endocrinol Neurol, Univ Hosp Split

Zavod za hematologiju, onkologiju, kliničku imunologiju i genetiku
Paediatric Diseases Department, Haematology, Oncology, Clinical Immunology and Genetics Division, University Hospital of Split
Dept Paediat Dis, Div Haemat Onc Immuno Gene, Univ Hosp Split

Zavod za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi
Paediatric Diseases Department, Intensive and Post Intensive Care Division, University Hospital of Split
Dept Paediat Dis, Div Intens Care, Univ Hosp Split

Zavod za nefrologiju i gastroenterologiju
Paediatric Diseases Department, Nephrology and Gastroenterology Division, University Hospital of Split
Dept Paediat Dis, Div Nephrol Gastroent, Univ Hosp Split

Zavod za pulmologiju s alergologijom i kardiologiju s reumatologijom
Paediatric Diseases Department, Pulmonology, Allergology, Cardiology, and Rheumatism Division, University Hospital of Split
Dept Paediat Dis, Div Pulm Allerg Cardio Rheumatol, Univ Hosp Split

Odjel za neonatologiju i nasljedne bolesti metabolizma
Paediatric Diseases Department, Neonatology and Hereditary Metabolism Diseases Division, University Hospital of Split
Dept Paediat Dis, Div Neonat, Univ Hosp Split

Laboratorijska dijagnostika
Paediatric Diseases Department, Laboratory Diagnostics Division, University Hospital of Split
Dept Paediat Dis, Div Lab Diagnost, Univ Hosp Split

Hitni dječji prijem
Paediatric Diseases Department, Emergency Admission, University Hospital of Split
Dept Paediat Dis, Emerg Admiss, Univ Hosp Split

 

Klinika za dječju kirurgiju

Paediatric Surgery Department, University Hospital of Split
Dept Paediat Surg, Univ Hosp Split

Odjel za dječju traumatologiju i opću kirurgiju s intenzivnom njegom
Paediatric Surgery Department, Traumatology and General Surgery with Intensive Care Section, University Hospital of Split
Dept Paediat Surg, Sect Traumatol Surg Intens Care, Univ Hosp Split

Odjel za dječju urologiju i abdominalnu kirurgiju
Paediatric Surgery Department, Urology and Abdominal Surgery Section, University Hospital of Split
Dept Paediat Surg, Sect Urol Abd Surg, Univ Hosp Split

Klinika za infektologiju

Infectious Diseases Department, University Hospital of Split

Dept Infect Dis, Univ Hosp Split

Klinika za kirurgiju

Surgery Department, University Hospital of Split
Dept Surg, Univ Hosp Split

Zavod za abdominalnu kirurgiju
Surgery Department, Abdominal Surgery Division, University Hospital of Split
Dept Surg, Div Abd Surg, Univ Hosp Split

Zavod za ortopediju i traumatologiju
Surgery Department, Orthopaedics and Traumatology Division, University Hospital of Split
Dept Surg, Div Ort Traumatol, Univ Hosp Split

Zavod za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju i opekline
Surgery Department, Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery with Burn Care Division, University Hospital of Split
Dept Surg, Div Reconstr Surg Burn, Univ Hosp Split

Zavod za torakalnu i vaskularnu kirurgiju
Surgery Department, Thoracic and Vascular Surgery Division, University Hospital of Split
Dept Surg, Div Thor Vasc Surg, Univ Hosp Split

Odjel kirurške intenzivne njege
Surgery Department, Intensive Surgical Care Section, University Hospital of Split
Dept Surg, Sect Intens Surg Care, Univ Hosp Split

Hitni kirurški prijem
Surgery Department, Emergency Admission, University Hospital of Split
Dept Surg, Emerg Admiss, Univ Hosp Split

Klinika za kožne i spolne bolesti

Dermatovenerology Department, University Hospital of Split

Dept Dermatoven, Univ Hosp Split

Klinika za neurologiju

Neurology Department, University Hospital of Split
Dept Neurol, Univ Hosp Split

Zavod za kliničku neurologiju
Neurology Department, Clinical Neurology Division, University Hospital of Split
Dept Neurol, Div Clin Neurol, Univ Hosp Split

Zavod za vaskularnu neurologiju i intenzivno liječenje
Neurology Department, Vascular Neurology and Intensive Care Division, University Hospital of Split
Dept Neurol, Div Vasc Neurol Intens Care, Univ Hosp Split

Hitni prijem
Neurology Department, Emergency Admission, University Hospital of Split
Dept Neurol, Emerg Admiss, Univ Hosp Split

Klinika za očne bolesti

Ophthalmology Department, University Hospital of Split
Dept Ophth, Univ Hosp Split

Zavod za bolesti i kirurgiju prednjeg očnog segmenta
Ophthalmology Department, Anterior Eye Segment Diseases and Surgery Division, University Hospital of Split
Dept Ophth, Div Ant Segm Dis Surg, Univ Hosp Split

Zavod za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta
Ophthalmology Department, Posterior Eye Segment Diseases and Surgery Division, University Hospital of Split
Dept Ophth, Div Post Segm Dis Surg, Univ Hosp Split

Klinika za onkologiju i radioterapiju

Oncology and Radiotherapy Department, University Hospital of Split

Dept Onc Radioth, Univ Hosp Split

Klinika za plućne bolesti

Pulmonology Department, University Hospital of Split
Dept Pulm, Univ Hosp Split

Zavod za akutne i kronične neinfekcijske respiracijske bolesti
Pulmonology Department, Acute and Chronic Non-infectious Respiratory Diseases Division, University Hospital of Split
Dept Pulm, Div Non-infect Dis, Univ Hosp Split

Zavod za infekcijske bolesti dišnog sustava s TBC i pulmološkom onkologijom
Pulmonology Department, Infectious Respiratory Diseases with TBC and Oncology Division, University Hospital of Split
Dept Pulm, Div Infect Dis TBC Onc, Univ Hosp Split

Klinika za psihijatriju

Psychiatry Department, University Hospital of Split
Dept Psych, Univ Hosp Split

Zavod za biologijsku psihijatriju i intenzivnu skrb
Psychiatry Department, Biological Psychiatry and Intensive Care Division, University Hospital of Split
Dept Psych, Div Bio Psych Intens Care, Univ Hosp Split

Zavod za kliničku psihijatriju s dječjom i adolescentnom psihijatrijom
Psychiatry Department, Clinical Psychiatry with Children’s and Adolescent Psychiatry Division, University Hospital of Split
Dept Psych, Div Clin Psych Child Adolesc, Univ Hosp Split

Zavod za socijalnu psihijatriju sa psihotraumom
Psychiatry Department, Social Psychiatry with Psychological Trauma Division, University Hospital of Split
Dept Psych, Div Soc Psych Trauma, Univ Hosp Split

Odjel za kliničku psihologiju
Psychiatry Department, Clinical Psychology Section, University Hospital of Split
Dept Psych, Sect Clin Psychol, Univ Hosp Split

Hitni prijem
Psychiatry Department, Emergency Admission, University Hospital of Split
Dept Psych, Emerg Admiss, Univ Hosp Split

Klinika za unutarnje bolesti

Internal Medicine Department, University Hospital of Split
Dept Int Med, Univ Hosp Split

Zavod za endokrinologiju, dijabetologiju i bolesti metabolizma
Internal Medicine Department, Endocrinology, Diabetology, and Metabolism Division, University Hospital of Split
Dept Int Med, Div Endocrinol Diabet Metab, Univ Hosp Split

Zavod za gastroenterologiju
Internal Medicine Department, Gastroenterology Division, University Hospital of Split
Dept Int Med, Div Gastroent, Univ Hosp Split

Zavod za hematologiju
Internal Medicine Department, Haematology Division, University Hospital of Split
Dept Int Med, Div Haemat, Univ Hosp Split

Zavod za hitnu, intenzivnu medicinu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
Internal Medicine Department, Emergency Medicine, Intensive Care, and Clinical Pharmacology with Toxicology Division, University Hospital of Split
Dept Int Med, Div Emerg Med Intens Care, Univ Hosp Split

Zavod za nefrologiju i hemodijalizu
Internal Medicine Department, Nephrology and Haemodialysis Division, University Hospital of Split
Dept Int Med, Div Nephrol Dialysis, Univ Hosp Split

Zavod za reumatologiju, alergologiju i kliničku imunologiju
Internal Medicine Department, Rheumatology, Allergology, and Clinical Immunology Division, University Hospital of Split
Dept Int Med, Div Rheumatol Allergol Clin Immunol, Univ Hosp Split

Odjel hitnog internog prijema
Internal Medicine Department, Emergency Admission, University Hospital of Split
Dept Int Med, Emerg Admiss, Univ Hosp Split

Klinika za ženske bolesti i porode

Gynaecology and Obstetrics Department, University Hospital of Split
Dept Gyn Obst, Univ Hosp Split

Zavod za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju
Gynaecology and Obstetrics Department, Gynaecologic Endocrinology and Humane Reproduction Division, University Hospital of Split
Dept Gyn Obst, Div Endocrinol Human Reproduct, Univ Hosp Split

Zavod za ginekološku onkologiju i uroginekologiju
Gynaecology and Obstetrics Department, Gynaecologic Oncology and Urology Division, University Hospital of Split
Dept Gyn Obst, Div Onc Urol, Univ Hosp Split

Zavod za perinatologiju
Gynaecology and Obstetrics Department, Perinatology Division, University Hospital of Split
Dept Gyn Obst, Div Perinat, Univ Hosp Split

Odjel za neonatologiju
Gynaecology and Obstetrics Department, Neonatology Section, University Hospital of Split
Dept Gyn Obst, Sect Neonat, Univ Hosp Split

Klinički zavod za dijagnostičku i intervenciju radiologiju

Diagnostic and Intervention Radiology Department, University Hospital of Split
Dept Radiol, Univ Hosp Split

Odjel za digitalnu dijagnostičku radiologiju
Diagnostic and Intervention Radiology Department, Digital Diagnostic Radiology Section, University Hospital of Split
Dept Radiol, Sect Digit Diagnost Radiol, Univ Hosp Split

Odjel za intervencijsku radiologiju
Diagnostic and Intervention Radiology Department, Intervention Radiology Section, University Hospital of Split
Dept Radiol, Sect Interv Radiol, Univ Hosp Split

Odjel za klasičnu dijagnostičku radiologiju
Diagnostic and Intervention Radiology Department, Classical Diagnostic Radiology Section, University Hospital of Split
Dept Radiol, Sect Classic Diagnost Radiol, Univ Hosp Split

Klinički zavod za mikrobiologiju i parazitologiju

Microbiology and Parasitology Department, University Hospital of Split
Dept Microb Parasit, Univ Hosp Split

Odjel za dijagnostiku bakterijskih infekcija
Microbiology and Parasitology Department, Bacterial Infections Diagnostic Section, University Hospital of Split
Dept Microb Parasit, Sect Bact Infect Diagnost, Univ Hosp Split

Odjel za dijagnostiku gljivičnih i parazitoloških infekcija
Microbiology and Parasitology Department, Fungal and Parasitic Infections Diagnostic Section, University Hospital of Split
Dept Microb Parasit, Sect Fung Parasit Infect Diagnost, Univ Hosp Split

Odjel za serološku i molekularnu dijagnostiku
Microbiology and Parasitology Department, Serologic and Molecular Diagnostic Section, University Hospital of Split
Dept Microb Parasit, Sect Sero Molec Diagnost, Univ Hosp Split

Klinički zavod za nuklearnu medicinu

Nuclear Medicine Department, University Hospital of Split
Dept Nucl Med, Univ Hosp Split

Odjel za funkcijsku, radiobiokemijsku dijagnostiku i liječenje
Nuclear Medicine Department, Functional and Radio Biochemical Diagnostic and Treatment Section, University Hospital of Split
Dept Nucl Med, Sect Funct Radio Biochem Diagnost Treat, Univ Hosp Split

Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju

Pathology, Judicial Medicine, and Cytology Department, University Hospital of Split
Dept Path Judicial Med Cytol, Univ Hosp Split

Klinički odjel za patologiju
Pathology, Judicial Medicine, and Cytology Department, Pathology Division, University Hospital of Split
Dept Path Judicial Med Cytol, Div Path, Univ Hosp Split

Odjel za citologiju
Pathology, Judicial Medicine, and Cytology Department, Cytology Section, University Hospital of Split
Dept Path Judicial Med Cytol, Sect Cytol, Univ Hosp Split

Odjel za sudsku medicinu
Pathology, Judicial Medicine, and Cytology Department, Judicial Medicine Section, University Hospital of Split
Dept Path Judicial Med Cytol, Sect Judicial Med, Univ Hosp Split

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom

Physical Medicine and Rehabilitation with Rheumatology Division, University Hospital of Split

Div Phys Rehab Rheumatol, Univ Hosp Split

Zavod za kardiokirurgiju

Cardiosurgery Division, University Hospital of Split

Div Cardiosurg, Univ Hosp Split

Zavod za maksilofacijalnu kirurgiju

Maxillofacial Surgery Division, University Hospital of Split
Div Maxillof Surg, Univ Hosp Split

Odjel za dentalnu medicinu
Maxillofacial Surgery Division, Dental Surgery Subdivision, University Hospital of Split
Div Maxillof Surg, Subdiv Dent Surg, Univ Hosp Split

Odjel za maksilofacijalnu kirurgiju i oralnu kirurgiju
Maxillofacial Surgery Division, Maxillofacial and Oral Surgery Subdivision, University Hospital of Split
Div Maxillof Surg, Subdiv Maxillof Oral Surg, Univ Hosp Split

Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Medical Laboratory Diagnostic Division, University Hospital of Split
Div Med Lab Diagnost, Univ Hosp Split

Odjel za laboratorijsku hematologiju s koagulacijom
Medical Laboratory Diagnostic Division, Laboratory Haematology with Coagulation Subdivision, University Hospital of Split
Div Med Lab Diagnost, Subdiv Lab Haemat, Univ Hosp Split

Odjel za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu
Medical Laboratory Diagnostic Division, Medical Biochemistry and Laboratory Medicine Subdivision, University Hospital of Split
Div Med Lab Diagnost, Subdiv Med Biochem, Univ Hosp Split

Zavod za neurokirurgiju

Neurosurgery Division, University Hospital of Split
Div Neurosurg, Univ Hosp Split

Zavod za transfuzijsku medicinu

Transfusion Medicine Division, University Hospital of Split
Div Transf Med, Univ Hosp Split

Regionalni transfuzijski centar
Transfusion Medicine Division, Regional Transfusion Centre, University Hospital of Split
Div Transf Med, Reg Transf Ctr, Univ Hosp Split

Odjel za citaferezu i krioprezervaciju
Transfusion Medicine Division, Cytapheresis and Cryopreservation Subdivision, University Hospital of Split
Div Transf Med, Subdiv Cytapher Cryopreserv, Univ Hosp Split

Odjel kliničke transfuzije
Transfusion Medicine Division, Clinical Transfusion Subdivision, University Hospital of Split
Div Transf Med, Subdiv Clin Transf, Univ Hosp Split

Zavod za urologiju

Urology Division, University Hospital of Split

Div Urol, Univ Hosp Split

Bolnička ljekarna

Pharmacy Department, University Hospital of Split

Dept Pharma, Univ Hosp Split

Odjel za bolničke infekcije i kliničku epidemiologiju

Hospital Infections and Clinical Epidemiology Department, University Hospital of Split

Dept Hosp Infect Clin Epidem, Univ Hosp Split

Odjel za medicinsku fiziku

Medical Physics Department, University Hospital of Split

Dept Med Physic, Univ Hosp Split

Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Health Care Quality Department, University Hospital of Split

Dept Health Care Quality, Univ Hosp Split

Odjel za znanost

Science Department, University Hospital of Split

Dept Science, Univ Hosp Split