Bilten prinova

Intenzivno liječenje

Irwin & Rippe's Intensive Care Medicine (2018., 8. izd.)

The beginner’s guide to intensive care: a handbook for junior doctors and allied professionals (2018., 2. izd.)

Znanstveno-istraživački rad

Dizajniranje istraživanja u biomedicinskim znanostima (2016.)

Doing a systematic review: a student’s guide (2017., 2. izd.)

JAMA Guide to Statistics and Methods (2020.)

Petzova statistika: osnovne statističke metode za nematematičare (2012.)

Principles of research in medicine (2015., 2. izd.)

Uvod u znanstveni rad u medicini (2019., 6. izd.)

Sestrinstvo

Kronične rane (2019.)

Kvaliteta i sigurnost u zdravstvenoj njezi: priručnik za medicinske sestre u Jedinicama za kvalitetu (2015.)

Metodika zdravstvene njege: priručnik za nastavnike (2019.)

Organizacija i upravljanje u području zdravstvene njege (2015.)

Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada: udžbenik za studente preddiplomskih stručnih znanstvenih studija (2020.)

Palijativna zdravstvena njega (2020.)

Sestrinska riječ: između sućuti i dužnosti (2015.)

Sestrinske dijagnoze: definicije i klasifikacija 2018-2020 (2020., prijevod 11. izd.)

Uvod u psihološku njegu u sestrinstvu i drugim zdravstvenim strukama (2014.)

Anatomija, citologija, histologija, fiziologija

Junqueira's Basic Histology: text and atlas (2021., 16. izd.)

Sobottin Atlas anatomije čovjeka (2013., 3. hrv. izd.)

Anesteziologija

Miller's Anesthesia (2020., 9. izd.)

Biokemija i laboratorijska medicina
Dermatologija
Farmakologija
Fizikalna medicina
Ginekologija i opstetricija

Berek and Novak's Gynecology (2020., 16. izd.)

Ginekologija i porodništvo (2017., 2. izd.)

Williams Obstetrics (2022., 26. izd.)

Infektivne bolesti
Interna medicina

Harrison's Principlef of Internal Medicine (2022., 21. izd.)

Hemodijaliza (2018.)

Sleisenger and Fordtran’s gastrointestinal and liver disease : pathophysiology, diagnosis, management (2021., 11. izd.)

Kirurgija

Atlas of image-guided spinal procedures (2018., 2. izd.)

AO principles of fracture management (2017., 3. izd.)

Thoracic surgery: transplantation, tracheal resections, mediastinal tumors, extended thoracic resections (2015.)

Mikrobiologija
Neurologija

Merritt's Neurology (2022., 14. izd.)

Neuroimmunology (2019.)

Onkologija

Karcinom dojke: multidisciplinarno liječenje (2018.)

Personalizirana terapija karcinoma (2021.)

Otorinolaringologija i maksilofacijalna kirurgija
Patologija

Central Nervous System Tumours: WHO Classification of Tumours (2021., 5. izd.)

Digestive System Tumours: WHO classification of Tumours (2019., 5. izd.)

Thoracic Tumours: WHO Classification of Tumours (2021., 5. izd.)

Pedijatrija
Psihijatrija

Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama: s provedbenim propisima, primjerima sudskih odluka, međunarodnim dokumentima i presudama Europskog suda za ljudska prava (2015.)

Prilozi za univerzalnu teoriju i praksu prisilnog psihijatrijskog tretmana (2018.)

Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje: DSM-5 (2014., 5. izd.)

Pulmologija
Radiologija
Razno

Debljina: klinički pristup (2017.)

Dijetoterapija i klinička prehrana (2021., 2. izd.)

Liječničke pogreške - osnovana sumnja: sudsko-medicinski slučaj (2014.)

Mal de Meleda: The Mljet disease (2017.)

Pretilost i liječenje (2020.)