Spalatina i Dalmatina medica

Bibliografija specijaliziranih zbirki splitskog i dalmatinskog medicinskog izdavaštva, koje formira, čuva i nadopunjava Knjižnica KBC-a Split. U bibliografiju su zasad uključene samo monografije, a planira se izrada zasebne bibliografije serijskih publikacija.

Autorice bibliografije:

  • Ivana Babić, prof., mag. bibl.
  • Romana Jadrijević, mag. bibl.

 

Spalatina medica:

1.     [Brošura] Borčić, R. ... et al. 1971. Epileptički napadaji u sklopu cerebralnog vaskularnog inzulta. Split: Zavod za zaštitu zdravlja.

2.     [Brošura] Jelačić, Olga. 1973. Liječnička tajna u našem zakonodavstvu: poseban otisak iz Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. X/1973. Split.

3.     [Brošura] Portreti zaslužnih splitskih liječnika u prošlosti od 1946. do 1975. godine: izložba. (Split, 23. rujna – 4. listopada 1996.) 1996. Split: Hrvatski liječnički zbor.

4.     [Brošura] Reić, P.; Uglešić, B. 1971. Cerebralne vaskularne bolesti, posebno aktuelni medicinski i neurološki problem. Split: Zavod za zaštitu zdravlja. 

5.     [Brošura] Reić, P.; Uglešić, B.; Ivelja, P. 1971. Utjecaj dijabetesa melitusa na tijek i prognozu cerebrovaskularnog inzulta. Split: Zavod za zaštitu zdravlja.

6.     [Brošura] Reić, P.; Uglešić, B.; Ivelja, P. 1971. Značenje depresivnih stanja za prognozu i terapiju nekih neuroloških oboljenja. Split: Zavod za zaštitu zdravlja.

7.     [Brošura] Slike slikara liječnika i zdravstvenih djelatnika iz Dalmacije: izložba. (Split, 10. ožujka – 20. ožujka 1997.) Izložbu uredili: Ivanišević, Milan; Klein, Eleonora. 1997. Split: Galerija umjetnina.

8.     13. stručno-znanstveni sastanak pedijatara SR Hrvatske i 9. stručni sastanak pedijatrijskih sestara SR Hrvatske: zbornik sažetaka. (Split, 15. do 18. listopada 1986.) Organizatori: Pedijatrijska sekcija Zbora liječnika SR Hrvatske... et al. 1986. Split.

9.     190 godina splitske bolnice. Urednik: Uglešić, Borben. 1984. Split: Opća bolnica. 

10.  20. stručno-znanstveni sastanak pedijatara Dalmacije: zbornik radova. (Knin, 3. listopada 1997.) Organizatori: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko pedijatrijsko društvo, ogranak Split. 1997.

11.  200 godina splitske bolnice (1794. – 1994.). Urednik: Reić, Petar. 1994. Split: Klinička bolnica Split. 

12.  III. savjetovanje liječnika vojno-pomorske oblasti. (Split, 3. i 4. travnja 1981. godine) Organizacijski odbor: Deprato, M. ... et al. 1981. Split: Vojna bolnica „Dr Izidor Perera Matić“ Split. (Tisak: Split, Vojna štamparija Split)

13.  35. obljetnica Doma zdravlja „Dr Petar Vitezica“ Split. Urednici: Alfirević, Duško... et al. 1988. Split: Dom zdravlja „Dr Petar Vitezica“. (Tisak: Split, Vojna štamparija)

14.  IV. stručni sastanak sekcije medicinskih sestara operativnih djelatnosti. (Split, 22. – 23. listopada 1987. godine) Savez društava medicinskih sestara SR Hrvatske. 1987. 

15.  VI. kongres ortopeda i traumatologa Mediterana i srednjeg Mediterana – sažetci. (Split, 1. – 4. 10. 1980.) (Tisak: Split, Vojna štamparija Split)

16.  60 godina Zavoda za zaštitu zdravlja Split. Priredio: Ćurin, Silvije i suradnici. 1982. Split: Zavod za zaštitu zdravlja. (Tisak: Split, DES)

17.  VIII. kongres urologa Jugoslavije. (Split, 4. – 6. listopada 1984. Hotel Lav.) Organizacijski odbor: Čečuk, Lj. ... et al. 

18.  IX. zajednički sastanak kardioloških sekcija Zbora liječnička Hrvatske i srpskog lekarskog. Razvoj, značenje i uloga alergološkog centra u Hvaru: sažeci. (Split, 6. – 8. 10. 1983.) Organizacijski odbor: Goldner, V. ... et al. 1983. 

19.  X. stručni sastanak pedijatara Dalmacije: zbornik radova. (Knin, 3. listopada 1997.) Organizacijski odbor: Krželj, Vjekoslav. 1997. Split: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko pedijatrijsko društvo, ogranak Split. 

20.  Akutna stanja u pulmologiji. Urednici: Pavlov, Neven; Čulić, Srđana; Miše, Kornelija. 2011. Split: Klinički bolnički centar Split. (Tisak: Kaštel Sućurac, Ekograf)

21.  Akutno zatajenje bubrega. Urednici: Ljutić, Dragan; Rumboldt, Zvonko. 1995. Split: Slobodna Dalmacija. (Tisak: Split, Slobodna Dalmacija)

22.  Alergijske bolesti. Urednici: Pavlov, Neven; Čulić, Srđana; Miše, Kornelija. 2010. Split: KBC Split. 

23.  Anđelinović, Šimun; Bašić, Željana; Kružić, Ivana. 2020. Biološka antropologija. Zagreb: Školska knjiga. (Manualia Universitatis studiorum Spalatensis – Udžbenici Sveučilišta u Splitu)

24.   Antibiotici: racionalna primjena. Urednici: Punda-Polić, Volga; Bagatin, Jugoslav; Bradarić, Nikola. 1998. Split: Jedinica za znanstveni rad KB Split. (Tisak: Split, Reprint)

25.  Antibiotici: racionalna primjena. Urednici: Punda-Polić, Volga; Bagatin, Jugoslav; Bradarić, Nikola. 2001. Split: Medicinski fakultet. (Tisak: Grude, Grafotisak)

26.  Bačić, Antun i suradnici. 2003. Anesteziologija, intenzivno liječenje i reanimatologija. Split: Chrono. (Tisak: Dugi rat, Tiskara Poljica)

27.  Bagatin, Jugoslav… et al. 2013. Hipertenzija: javnozdravstveno i kliničko značenje. Split: Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. (Tisak: Split, DES-Split)

28.  Bilić, Jure; Kraljević, Ljubomir. 1997. Hrvatska liga protiv raka, podružnica u Splitu – 30. obljetnica. Klinički centar za onkologiju i radioterapiju Kliničke bolnice u Splitu – 25. obljetnica. Split: Hrvatska liga protiv raka, podružnica u Splitu. 

29.  Bilten inozemnih periodičnih publikacija od 1988. do 1990. godine. Split, Sveučilišna knjižnica u Splitu. 1992. 

30.  Book of proceedings / 1st Congress of the Alps-Adria Working Community on Maritime, Undersea and Hyperbaric Medicine. (Opatija, Croatia, 18. – 21. Apr 2001.) Editors: Nadan M. Petri, Dejan Andriæ and Darko Ropa. 2001. Split: Croatian Maritime, Undersea and Hyperbaric Medical Society of Croatian Medical Association; Naval Medical Institute of the Croatian Navy. 

31.  Book of proceedings / 2nd Congress of the Alps-Adria Working Community on Maritime, Undersea and Hyperbaric Medicine. (Zadar, Croatia, 18 to 21 October 2006.) Editor: Nadan M. Petri. 2006. Split: Naval Medical Institute of the Croatian Navy; Croatian Maritime, Undersea and Hyperbaric Medical Society; Regioanl Center for Assistance and Disaster Relief. 

32.  Bronhoopstrukcija u djece i odraslih (infekcija, atopija, tjelesni napor) / Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije. (Komiža, 26. – 28. travnja 2007.) Urednici: Pavlov, Neven; Miše, Kornelija. 2007. Kaštel Sućurac: Ekograf. (Tisak: Kaštel Sućurac, Ekograf)

33.  Carev, Veljko. 1981. Struktura ličnosti alkoholičara u aktivnom sastavu ratne mornarice: doktorska disertacija. Split: Vojna bolnica Split. 

34.  Dijagnostičke metode u pulmologiji. Urednici: Pavlov, Neven; Čulić, Srđana; Miše, Kornelija. 2015. Split: Jedinica za znanstveni rad KBC Split. (Tisak: Kaštel Sućurac, Ekograf)

35.  Dijagnostički i terapijski postupnici u pulmologiji / Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije. (Komiža, 24. – 26. travnja 2008.) Urednici: Pavlov, Neven; Miše, Kornelija. 2008. Split: Klinička bolnica Split. 

36.  Družijanić, N.; Juričić, J. 1992. Živjeti sa stomom. Split: Hrvatska liga protiv raka, podružnica Split. 

37.  Dugački, Vladimir; Jurišić, Šimun. 1988. Liječničko iverje: 1874. – 1941. Split : Š. Jurišić.

38.  Fisković, Cvito; Kraljević, Ljubomir. 1972. Doprinos povijesti Vojno-pomorskog saniteta u Splitu. Split: Zavod za pomorsko-društvene nauke Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. (Tisak: Split: Slobodna Dalmacija)

39.  Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike. Urednici: Janković, Stipan; Eterović, Davor. 2002. Zagreb: Medicinska naklada. (Tisak: Sv. Ivan Zelina, Tiskara Zelina) (Manualia Universitatis studiorum Spalatensis – Udžbenici Sveučilišta u Splitu)

40.  Flammer, Josef. 2013. Glaukom: vodič za pacijente – priručnik za medicinsko osoblje; brze smjernice. Hrvatsko oftalmološko društvo. (Tisak: Split, Slobodna Dalmacija print)

41.  Gošović, Stracimir. 2000. Temelji vojnobrodske i podvodne medicine sa zaštitom dišnog sustava. Split: vlastita naklada.

42.  Grubišić, Goran; Tadin, Ivica; Karelović, Deni. 2002. Važnost kolposkopije u ranoj dijagnozi i liječenju preinvazivnih promjena epitela vrata maternice. Split: Hrvatsko društvo ginekologa i opstetričara, ogranak Splitsko-dalmatinske županije. 

43.  Hitna stanja u gastroenterologiji. Urednici: Miše, Stjepan; Hozo, Izet. 1998. Split: Hrvatsko gastroenterološko društvo, ogranak Split. (Tisak: Split, DES-Split)

44.  Hitna stanja u kardiologiji i angiologiji. Urednici: Polić, Stojan; Lukin, Ajvor. 1999. Split: Klinička bolnica Split, Jedinica za znanstveni rad. (Tisak: Split, Slobodna Dalmacija)

45.  Hitna stanja u kardiologiji i angiologiji. Urednici: Polić, Stojan; Lukin, Ajvor. 1995. Split: Znanstvena jedinica KB Split. (Tisak: Split, DES-Split)

46.  Hozo, Izet i suradnici. 2013. Internistička propedeutika s vještinama komuniciranja u kliničkoj medicini: udžbenik za potrebe studija Medicinskog fakulteta u Splitu. Split: Hrvatsko gastroenterološko društvo, ogranak Split. (Tisak: Split, Slobodna Dalmacija)

47.  Hozo, Izet; Karelović, Deni. 2004. Ultrazvuk u kliničkoj praksi. Split: Hrvatsko gastroenterološko društvo, ogranak Split. 

48.  Hozo, Izet; Miše, Stjepan. 1999. Odabrana poglavlja iz gastroenterologije. Split: Hrvatsko gastroenterološko društvo, ogranak Split. (Tisak: Split, DES-Split)

49.  Hrvatski kongres pomorske, podvodne i hiperbarične medicine: zbornik. (Split, 23. – 26. 9. 1998.) Urednici: Petri, M.; Andrić, Dejan; Ropac, Darko. 1998. Split: Hrvatsko društvo za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora; Institut pomorske medicine Hrvatske ratne mornarice; Akademija medicinskih znanosti Hrvatske. 

50.  Ivanišević, Milan. 1998. Crveno oko: dijagnoza i liječenje. Split: Klinička bolnica, Jedinica za znanstveni rad. (Tisak: Split, Reprint)

51.  Ivanišević, Milan. 2001. Priručnik za vježbe iz oftalmologije. Split, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. (Tisak: Split, Slobodna Dalmacija) (Manualia Universitatis studiorum Spalatensis – Udžbenici Sveučilišta u Splitu)

52.  Ivanišević, Milan. 2016. Katedra za oftalmologiju: 40 godina (1975./1976. – 2015./2016.) Split: Medicinski fakultet, 2016. (Tisak: Split, Redak)

53.  Izvještaj o poslovanju za 1989. godinu. 1990. Split: Klinički bolnički centar "Firule" Split.

54.  Izvještaj o radu Opće bolnice Split u 1983. godini. Split: Opća bolnica Split, 1984.

55.  Janković, Stipan i suradnici. 2005. Seminari iz kliničke radiologije. Split: Medicinski fakultet Split. (Tisak: Split, Slobodna Dalmacija) (Manualia Universitatis studiorum Spalatensis – Udžbenici Sveučilišta u Splitu)

56.  Janković, Stipan. 2016. Sanitet 6. domobranske pukovnije Split u Domovinskom ratu: dnevnički zapisi načelnika zdravstvene struke. Split: Naklada Bošković. 

57.  Janković, Stipan; Mihanović, Frane. 2014. Uvod u radiologiju: za studente Preddiplomskog sveučilišnog studija radiološke tehnologije. Split: Sveučilište u Splitu. 

58.  Janković, Stipan… et.al. 1998. Odabrana poglavlja iz hitne medicine. Split: Jedinica za znanstveni rad KB Split. (Tisak: Split, Slobodna Dalmacija)

59.  Jawetz, Ernest; Melnic, Joseph L.; Adelberg, Edward A. 2015. Medicinska mikrobiologija: udžbenik. Prevoditelji: Abram, Maja; Dobec, Marinko; Tonkić, Marija. Split: Placebo; Zagreb: D.S.M. Grafika. (Biblioteka: Udžbenici Sveučilišta u Splitu)

60.  Jelačić, Olga. 1978. Odabrana poglavlja iz liječničke deontologije. Split. 

61.  Jugoslavenska pedijatrijska škola: VI. Seminar. (Split, 25. – 29. travnja 1988.) Urednik: Balarin, Livio. 1988. (Tisak: Split, DES)

62.  Juretić, Miro. 1965. Normativi dječje dobi. Split: Zavod za zaštitu zdravlja. 

63.  Juretić, Miro; Balarin, Livio. 1995. Pedijatrija: za više medicinske sestre. Split: Klinička bolnica Split. (Tisak: Čakovec, TIZ "Zrinski")

64.  Karelović, Deni… et al. 2008. Osteoporoza. Split: Jedinica za znanstveni rad KBC Split. (Tisak: Split, Bister)

65.  Kečkemet, Duško. 1964. Stara splitska bolnica. (Tisak: Split, Slobodna Dalmacija)

66.  Kečkemet, Duško. 2010. Židovi u povijesti Splita. Split: Židovska općina. (Tisak: Dugi Rat, Poljica)

67. Klinički zavod za radiologiju KB Split: povodom stote obljetnice radiologije u Splitu i dvadesete obljetnice Kliničkog zavoda za radiologiju. Urednik: Janković, Stipan. 2002. Split: Klinička bolnica, Jedinica za znanstveni rad. 

68.  Knjiga sažetaka = Abstract book / 6. hrvatski kongres endoskopske kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem (Split, 10. – 12. svibnja 2001.) = 6th Croat. congr. of endosc. surg. with internat. partic. (Split, Sept. 10. – 12. May, 2001.) Split: Hrvatski liječnički zbor, Hrv. dr. za end. kir, Služ. kir. i urol., 2001. (Tisak: Zagreb, Studio Hrg)

69.  Knjige tiskane u XVI. Stoljeću: katalog fonda Sveučilišne knjižnice u Splitu. Split: Sveučilišna knjižnica u Splitu. 1996. 

70.  Komorna izložba reljefa i skulptura liječnika kipara u Hrvatskoj – 3. kongres hrvatskog društva radiologa. (Split, 5. – 8. 6. 2002.) = Chamber exibition of reliefs and sculptures of the croatian doctors sculptors – 3rd congress of the croatian radiology society. (Split, 5. – 8. 6. 2002.) Split: Hrvatski liječnički zbor, podružnica Split. 2002. 

71.  Konstantinović, Miodrag; Kraljević, Ljubomir. 1987. Liga za borbu protiv raka u Splitu – 20. godišnjica. Klinički centar za onkologiju radioterapiju u Splitu – 15. godišnjica. Split: Liga za borbu protiv raka u Splitu. (Tisak: Split, Vojna štamparija)

72.  Koronarna bolest. Urednici: Mirić, Dinko; Giunio, Lovel; Vuković, Ivo i suradnici. 2009. Split: Hrvatsko kardiološko društvo, ogranak Split.

73.  Kosinac, Zdenko; Vlak, Tonko. 2021. Opća i specijalna kineziterapija. Zagreb: Medicinska naklada. (Udžbenici Sveučilišta u Splitu – Manualia Universitas studiorum Spalatensis)

74.  Kraljević, Ljubomir. 1976. Prilog proučavanju primarne kirurške obrade strijelnih rana nanesenih projektilima iz ručnog vatrenog oružja velike i male početne brzine. Split: Društvo za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije. (Tisak: Split, Hidrografski institut ratne mornarice)

75.  Kraljević, Ljubomir. 1977. Rezultati eksperimentalnih ispitivanja i kliničke primjene dakronskih (mersilene) mreža. Split: Društvo za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije Split; Vojna bolnica „Dr Izidor Perera Matić“ Split.

76.  Kraljević, Ljubomir; Kečkemet, Duško. 1987. Stoljeća zdravstva Splita s naročitim osvrtom na razdoblje NOR-a. Split: Zbor liječnika Hrvatske – osnovna organizacija Split. 

77.  Kraljević, Ljubomir… et al. 1984. Razvoj medicinskog studija u Dalmaciji. Split: Zbor liječnika Hrvatske – osnovna organizacija Split; Medicinski studij u Splitu; Opća bolnica Split; Vojna bolnica „Dr Isidor Perera Matić“ u Splitu. (Tisak: Split, Vojna štamparija)

78.  Kronična bolest i dišni sustav. Urednici: Pavlov, Neven; Čulić, Srđana; Miše, Kornelija. 2014. Split: Jedinica za znanstveni rad KBC Split. (Tisak: Kaštel Sućurac, Ekograf)

79.  Levy, Joel. 2020. Otrovi: ilustrirana povijest. Zagreb: Školska knjiga. (Manualia Universitatis studiorum Spalatensis – Udžbenici Sveučilišta u Splitu)

80.  Lozo, Mislav… et al. 2021. Jačanje kapaciteta za efikasnu prevenciju bolesti u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Split: Klinički bolnički centar Split. 

81.  Mamografija i ultrazvuk dojke / Poslijediplomski tečaj I. kategorije – tečaj stalnog medicinskog usavršavanja liječnika, Split, 2004. Urednik: Janković, Stipan. Split: Jedinica za znanstveni rad Kliničke bolnice Split. (Tisak: Split, Slobodna Dalmacija)

82.  Manifestacije imunosnih bolesti u respiracijskom sustavu: dijagnostika i liječenje. Urednici: Pavlov, Neven; Perić, Irena. 2019. Split: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet. (Tisak: Kaštel Sućurac, Ekograf)

83.  Marinović, Ivo i suradnici. 2007. Ortopedija u Splitu: 1940. – 2005. Split: Medicinski fakultet. (Tisak: Split, Redak)

84.  Matušan, Josip. 1977. Odabrana poglavlja iz hepatologije. Split: Vojna bolnica "Dr Izidor Perera-Matić“. (Tisak: Split, Hidrografski institut ratne mornarice)

85.  Medicinska informatika. Urednik: Karelović, Deni. 2005. Split: Klinička bolnica, Jedinica za znanstveni rad. 

86.  Medicinski fakultet (1997. – 2007.): monografija povodom desete obljetnice samostalnosti. Urednici: Janković, Stjepan; Boban, Mladen. 2007. Split: Medicinski fakultet. (Tisak: Split, Slobodna Dalmacija)

87.  Medicinski fakultet: samoanaliza = School of Medicine: self-evaluation. Priredio: Janković, Stipan... et al. 2008. Split: Sveučilište u Splitu.

88.  Mirić, Dinko i suradnici. 1997. Preventivna kardiologija. Split: Hrvatsko kardiološko društvo. (Tisak: Split, Slobodna Dalmacija)

89.  Mirić, Dinko i suradnici. 2004. Osamnaest godina Kliničke bolnice Split. Split: Klinička bolnica Split, Jedinica za znanstveni rad. (Tisak: Split, Slobodna Dalmacija)

90.  Mirić, Dinko; Giunio, Lovel; Vuković, Ivo i suradnici. 2006. Koronarna bolest. Split: Hrvatsko kardiološko društvo, ogranak Split. (Tisak: Split, Slobodna Dalmacija)

91.  Mirić, Dinko; Vlahović, Darko i suradnici. 1998. Zdravlje i turizam. Split: Hrvatsko kardiološko društvo, ogranak Split; Turistička zajednica Županije splitsko-dalmatinske. (Tisak: Split, Aster)

92.  Morović, Hrvoje. Povijest biblioteka u gradu Splitu: dio 1. Urednik: Stipčević, Aleksandar. 1971. Zagreb: Društvo bibliotekara Hrvatske. 

93.  Neki aspekti cerebrovaskularnih bolesti u srednjoj Dalmaciji; dodatak: smrtnost psihijatrijskih bolesnika. Split: Zavod za zaštitu zdravlja Split, 1971. 

94.  Nuklearna medicina 1974.: zbornik radova Prvog jugoslavenskog kongresa nuklearne medicine. (Split, 9. – 12. 10. 1974.) Priredili: Deletis, O.; Ivančević, D. 1974. (Tisak: Zagreb, Sveučilišna naklada Liber)

95.  Sveučilištu i Gradu: u prigodi 45 godina Sveučilišta u Splitu. Urednici: Ljutić, Dragan; Marušić; Matko. 2019. Split: Sveučilište u Splitu. (Tisak: Zagreb, Denona)

96.  Objavljeni radovi u stručnim časopisima zdravstveni radnika Doma zdravlja Split. Dom zdravlja "Dr. Petar Vitezica" Split. 1978. Split.

97.  Obradović, Katica. 2008. Naše dijete: pitanja i odgovori iz pedijatrijske ordinacije. Solin: Zvonimir-Solin. (Tisak: Split, Sutontisak)

98.  Odabrana poglavlja iz hiperbarične oksigenacije. Urednici: Petri, Nadan M.; Andrić, Dejan; Ropac, Darko. 1999. Split: Hrvatsko društvo za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu HLZ; Institut pomorske medicine Hrvatske ratne mornarice; Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. (Tisak: Split, RePrint)

99.  Odabrana poglavlja iz kardiologije. Urednici: Mirić, Dinko; Vuković, Ivo. 1994. Split: Hrvatsko kardiološko društvo, ogranak Split. (Tisak: Split, DES-Split)

100. Odabrana poglavlja iz kardiovaskularnog liječenja. Urednici: Polić, Stojan; Lukin, Ajvor; Bagatin, Jugoslav. 2004. Split: Jedinica za znanstveni rad Kliničke bolnice Split. (Tisak: Split, Slobodna Dalmacija)

101. Odabrana poglavlja iz kardiovaskularnog liječenja. Urednici: Polić, Stojan; Lukin, Ajvor; Bagatin, Jugoslav. 2008. Split: Klinički bolnički centar, Jedinica za znanstveni rad. (Tisak: Split: Slobodna Dalmacija)

102. Odabrana poglavlja iz reanimatologije: za simpozij medicinskih sestara. Urednik: Rakić, Mladen. 2002. Split: KB Split. 

103. Organizacija opeklinske skrbi u RH i suvremeno liječenje opeklina / Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. Kategorije. (Split, 19. – 20. lipnja 2009.) Voditelji tečaja: Roje, Zdravko; Lojpur, Mihajlo. 2009. Split: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Sekcija za opekline Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju; Hrvatski liječnički zbor. 

104. Osnivanje Sveučilišta u Splitu. Pripremio: Damjanić, Anđelko. 1974. (Tisak: Split, Slobodna Dalmacija)

105. Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći i medicinske skrbi na brodu: predavanja za tečaj. 2000. Split.

106. Perko, Zdravko i suradnici. 2001. Endoskopska kirurgija: instrumenti i oprema. Split: Knjigotisak. (Tisak: Split, Knjigotisak)

107. Petričević, Ante; Husar, Josip i suradnici. 2007. Ratna kirurgija u Domovinskom ratu. Split: A. Petričević. 

108. Pogreške pri liječenju pulmoloških bolesnika. Urednici: Pavlov, Neven; Perić, Irena. 2016. Split: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet. (Tisak: Kaštel Sućurac, Ekograf)

109. Pomorska medicina: naučne rasprave. Glavni urednik: Velimirović, Momo. 1975. Beograd: Izdanje Mornaričkog glasnika. (Tisak: Split, Vojna štamparija)

110. Pomorska medicina II.: naučne rasprave. Urednik: Malivuk, Milan. 1979. Beograd: Izdanje Mornaričkog glasnika. (Tisak: Split, Vojna štamparija)

111. Pomorska medicina III.: naučne rasprave. Urednik: Malivuk, Milan. 1983. Beograd: Izdanje Mornaričkog glasnika. (Tisak: Split, Vojna štamparija)

112. Pomorska medicina IV.: naučne rasprave. Urednik: Malivuk, Milan. 1987. Beograd: Izdanje Mornaričkog glasnika. (Tisak: Split, Vojna štamparija)

113. Pomorska medicina V.: naučne rasprave. Urednik: Kreclović, Radoslav. 1990. Beograd: Izdanje Mornaričkog glasnika. (Tisak: Split, Vojna štamparija)

114. Poremećaji tijekom spavanja – sleep apnea. Urednici: Pavlov, Neven; Čulić, Srđana; Miše, Kornelija. 2012. Split: KBC Split, Jedinica za znanstveni rad. (Tisak: Kaštel Sućurac, Ekograf) (Biblioteka: Udžbenici Sveučilišta u Splitu – Manualia Universitas studiorum Spalatensis)

115. Poremećaji ventilacije  – „sleep apnea“ / Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije s međunarodnim sudjelovanjem. (Komiža, 14. – 16. svibnja 2009.) Urednici: Pavlov, Neven; Miše, Kornelija. 2009. Split: Klinički bolnički centar Split. 

116. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka OOUR "Kirurške djelatnosti". Opća bolnica Split, OOUR "Kirurške djelatnosti". 1981. Split: Klinička bolnica Split.

117. Prema zdravlju: pregled 2018. Stručni i znanstveni radovi / Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije = Towards health: review 2018. Professional and scientific articles / Teaching public health institute of Split-Dalmatia County. Urednici: Jurčev Savičević, Anamarija; Karin, Željka. 2019. Split: Jedinica za znanstveno-istraživački rad, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. 

118. Prevencija i liječenje infekcija dišnog sustava. Urednici: Pavlov, Neven; Čulić, Srđana; Miše, Kornelija. 2013. Split: KBC Split, Jedinica za znanstveni rad. (Tisak: Kaštel Sućurac, Ekograf)

119. Prikaz zdravstvenog stanja stanovništva i zdravstvene djelatnosti na području općina Split, Solin i Kaštela u 1992. godini. Zavod za zaštitu zdravlja Split. 1993. 

120. Priručnik za stjecanje osnovnog znanja o higijeni namirnica i osobnoj higijeni osoba koje na svojim radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama. Zavod za javno zdravstvo Županije splitsko-dalmatinske. 2004. 

121. Priručnik za suradnju mikrobiološkoga laboratorija i primarne zdravstvene zaštite. Urednici: Barišić, Zvonimir… et al. 2004. Split: Zavod za javno zdravstvo Županije splitsko-dalmatinske. (Tisak: Split, DES)

122. Priručnik-skripta za polaznike tečaja higijenskog minimuma. Split: Općinski odbor Crkvenog križa u Splitu. 1975. 

123. Prvi hrvatski kirurški kongres, 15. – 17. 9. 1994. Split – zbornik radova I. dio. Split: Kirurška klinika Kliničke bolnice Split. 1994. (Tisak: Split, DES)

124. Prvi hrvatski kirurški kongres, 15. – 17. 9. 1994. Split – zbornik radova II. dio. Split: Kirurška klinika Kliničke bolnice Split. 1994. (Tisak: Split, DES)

125. Prvi hrvatski kirurški kongres, 15. – 17. 9. 1994. Split – zbornik radova III. dio. Split: Kirurška klinika Kliničke bolnice Split. 1994. (Tisak: Split, DES)

126. Prvi hrvatski kongres anesteziologa. (Split, 1. – 4. lipnja 1994.) = First croatian congress of anesthesiology. Organizator: Klinička bolnica Split, Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje; Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje. 1994. 

127. Prvi hrvatski neurološki kongres. (Split, 13. – 15. listopada 1994.): zbornik radova. Glavni i odgovorni urednik: Reić, Petar. 1994. Split: Hrvatski neurološki kongres. (Tisak: Split, DES-Split)

128. Prvi hrvatski psihijatrijski kongres: sažeci. (Split, 21. – 24. rujna 1994.) Predsjednik Kongresnog odbora: Hotunjac, Ljubomir. 1994. Split: Hrvatsko psihijatrijsko društvo. 

129. Prvi svehrvatski sabor anesteziologije, intenzivnog liječenja i hitne medicine = 1st Croatian World Congress of Anesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine: sažeci radova. Urednik: Rakić, Mladen. 1996. Hvar: Svjetski zbor hrvatskih liječnika; Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje; KB Split Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje. (Tisak: Split, Reprint)

130. Pulmologija kroz primjere iz prakse. Urednici: Pavlov, Neven; Perić, Irena. 2017. Split: Medicinski fakultet Split. (Tisak: Kaštel Sućurac, Ekograf)

131. Red predavanja u zimskom i ljetnom semestru školske godine 1991./1992. Urednik: Alajbeg, Josip. Split: Sveučilište u Splitu. 1992. 

132. Rumboldt, Zvonko. 1980. Odabrana poglavlja iz terapije. Split. 

133. Rumboldt, Zvonko. 1985. Praktikum interne medicine. Split: Opća bolnica, Jedinica za znanstveni rad. (Tisak: Split, Vojna štamparija)

134. Rumboldt, Zvonko. 1987. Odabrana poglavlja iz terapije. Split: KBC "Firule" Split, Jedinica za znanstveni rad. (Tisak: Split, DES-Split)

135. Rumboldt, Zvonko. 1992. Odabrana poglavlja iz terapije. Split: KBC Split, Jedinica za znanstveni rad. (Tisak: Split, DES-Split)

136. Savjetovanje u povodu tridesetogodišnjice osnivanja i desetogodišnjice rada u novoj zgradi Vojne bolnice Split – zbornik radova. Organizacijski odbor: Ditrih, Zvonimir. 1976. Split: Vojna bolnica „Dr Izidor Perera Matić“ Split. (Tisak: Split, Vojna štamparija Split)

137. Sindrom Down. Urednice: Čulić, Vida; Čulić, Srđana. 2009. Split: Naklada Bošković; Udruga za sindrom Down – 21. (Tisak: Solin, Jafra-print)

138. Social and medical characteristics of the eldery population in Split. Voditelji i koordinatori: Erceg, Marijan; Smoljanović, Ankica. 1998. Split: Zavod za javno zdravstvo Županije splitsko-dalmatinske. (Tisak: Split, Dalmacija papir)

139. Socijalno-medicinske značajke stanovništva starije dobi grada Splita. Voditelji i koordinatori: Erceg, Marijan; Smoljanović, Ankica. 1998. Split: Zavod za javno zdravstvo Županije splitsko-dalmatinske. (Tisak: Split, Dalmacija papir)

140. Statistički godišnjak Općine Split. Urednik: Bilić, Petar. 1982. Split: Zavod za društveno planiranje, razvoj i statistiku Općine Split. 

141. Suić, Miljenko. 1961. Tropi i tropske bolesti. Split: Higijenski zavod Split. 

142. Suvremeni život i srce. Urednici: Mirić, Dinko; Vlahović, Darko i suradnici. 2001. Split: Hrvatsko kardiološko društvo, ogranak Split; Turistička zajednica Županije splitsko-dalmatinske. (Tisak: Split, Slobodna Dalmacija)

143. Škarić, Josip. 1965. Uspomene jednog liječnika. Split: vlastita naklada. (Tisak: Split, Slobodna Dalmacija)

144. Tičinović-Kurir, Tina i suradnici. 2013. Patofiziologija endokrinopatija: odabrana poglavlja. Split: Redak. (Tisak: Split, Redak)

145. Tumori dišnog sustava: bol. Urednici: Pavlov, Neven; Čulić, Srđana; Miše, Kornelija. 2012. Split: Jedinica za znanstveni rad KBC Split. (Tisak: Kaštel Sućurac, Ekograf)

146. Uglešić, Borben i suradnici. 1970. Dimenzije i problemi alkoholizma u Dalmaciji. Split: Komisija za borbu protiv alkoholizma Općinskog odbora Crvenog križa Split. (Tisak: Split, Vojna štamparija)

147. Uglešić, Borben i suradnici. 1981. Socijalno-patološki, psihološko-psihijatrijski i krivično-pravni aspekti narkomanije na području Splita. Split: Zavod za društvenu samozaštitu, kriminološka istraživanja i kriminalistiku "Ivan Vučetić" Pravnog fakulteta u Splitu. 

148. Uglešić, Borben. 1966. Karakteristika i prevalencija psihoza na području srednje Dalmacije – socijalno-psihijatrijska studija stanovništva trogirske općine: disertacija. Split. 

149. Uglešić, Borben; Bokun, Petar. 1974. Socijalno-psihijatrijski aspekti naše ekonomske emigracije: završni izvještaj i rezultati istraživačke studije. Split. 

150. Urlić, Velimir. 1978. Priručnik za pravilnu suradnju s mikrobiološkim laboratorijem. Split: Zavod za zaštitu zdravlja. 

151. Vlahović, Darko. 2003. Maritimna turistička Hrvatska. Split; Zagreb: Matica hrvatska. 

152. Vrebalov-Cindro, Veselin. 2004. Klinička elektromiografija i neuromuskularne bolesti. Split: Medicinski fakultet Split. (Tisak: Omiš, Typo) (Manualia Universitatis studiorum Spalatensis – Udžbenici Sveučilišta u Splitu)

153. Zaslužni splitski liječnici u prošlosti do 1945. godine: znanstveni skup. (Split, 26. rujna 1994.) Urednik: Reić, Petar. 1994. Split: Hrvatski liječnički zbor, Podružnica Split. (Tisak: Split, Reprint)

154. Zaslužni splitski liječnici u prošlosti od 1946. do 1975. godine: znanstveni skup u povodu sto dvadesete obljetnice rođenja dr. Jakova Miličića: zbornik radova. (Split, 23. rujna 1996.) Glavni i odgovorni urednik: Kraljević, Ljubomir. 1999. Split: Hrvatski liječnički zbor, Podružnica Split. (Tisak: Split, Reprint)

155. Zaslužni splitski liječnici u prošlosti od 1976. do 1996. godine: znanstveni skup – knjiga sažetaka. (Split, 19. veljače 1999.) Uredili: Kraljević, Ljubomir... et al. 1999. Split: Hrvatski liječnički zbor, podružnica Split. (Tisak: Split, Reprint)

156. Zbornik radova 1. kongresa liječnika školske medicine Hrvatske. (Split – Trogir, 1972.) Sekcija školske medicine Zbora liječnika Hrvatske. 1972. 

157. Zbornik radova 23. zajedničkog naučnog sastanka. (Split, 24. – 26. septembra 1973.) Urednica: Gavrilović, Vera. 1973. Beograd, Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije.

158. Zbornik radova 28. intersekcijskog sastanka kirurga Slovenije i Hrvatske. Organizatori: Kirurške sekcije Zbora liječnika Hrvatske; Kirurška klinika KBC-a Firule Split; Kirurški odjel Vojne bolnice „Dr Izidor Perera Matić“ Split. 1990. 

159. Zbornik radova I. i II. simpozija iz ginekologije i perinatologije. Urednici: Tadin, Ivica; Banović, Ivo. Split, 1987. i 1989. (Tisak: Split, Tiskara DES-Split)

160. Zbornik radova za medicinske sestre: XX. seminar za liječnike i medicinske sestre. (Split, 7. – 11. travnja 2003.) Urednik: Balarin, Livio. 2003. Split: Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, 2003. (Tisak: Split, Reprint)

161. Zbornik radova za medicinske sestre: XXIII. seminar za liječnike i medicinske sestre. (Split, 3. – 7. travnja 2006.) Urednik: Krželj, Vjekoslav. 2006. Split: Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, 2006. (Tisak: Split, Reprint)

162. Zbornik radova za medicinske sestre: XXIV. seminar za liječnike i medicinske sestre. (Split, 16. – 20. travnja 2007.) Urednik: Krželj, Vjekoslav. 2007. Split: Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, 2007. (Tisak: Split, Reprint)

163. Zbornik radova za medicinske sestre: XXV. seminar za liječnike i medicinske sestre. (Split, 14. – 18. travnja 2008.) Urednik: Krželj, Vjekoslav. 2008. Split: Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, 2008. (Tisak: Split, Reprint)

164. Zbornik radova za medicinske sestre: XXVI. seminar za liječnike i medicinske sestre. (Split, 20. – 24. travnja 2009.) Urednik: Krželj, Vjekoslav. 2009. Split: Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, 2009. (Tisak: Split, Reprint)

165. Zbornik radova za medicinske sestre: XXVII. seminar za liječnike i medicinske sestre. (Split, 19. – 23. travnja 2010.) Urednik: Krželj, Vjekoslav. 2010. Split: Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, 2010. (Tisak: Split, Reprint)

166. Zbornik radova za medicinske sestre: XXVIII. seminar za liječnike i medicinske sestre. (Split, 11. – 15. travnja 2011.) Urednik: Krželj, Vjekoslav. 2011. Split: Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, 2011. (Tisak: Split, Reprint)

167. Zbornik radova za medicinske sestre: XXIX. seminar za liječnike i medicinske sestre. (Split, 16. – 20. travnja 2012.) Urednik: Kuzmanić Šamija, Radenka. 2012. Split: Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, 2012. (Tisak: Split, Reprint)

168. Zbornik radova za medicinske sestre: XXX. seminar za liječnike i medicinske sestre. (Split, 15. – 19. travnja 2013.) Urednik: Kuzmanić Šamija, Radenka. 2013. Split: Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, 2013. (Tisak: Split, Reprint)

169. Zbornik radova za medicinske sestre: XXXI. seminar za liječnike i medicinske sestre. (Split, 7. – 11. travnja 2014.) Urednik: Kuzmanić Šamija, Radenka; Krželj, Vjekoslav; Tomić, Tamara. 2014. Split: Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, 2014. (Tisak: Split, Reprint)

170. Zbornik radova za medicinske sestre: XXXII. seminar za liječnike i medicinske sestre. (Split, 20. – 24. travnja 2015.) Urednik: Kuzmanić Šamija, Radenka; Tomić, Tamara. 2015. Split: Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, 2015. (Tisak: Split, Reprint)

171. Zbornik radova: 1. simpozij Suvremeni pristup infekcijama dišnog sustava u djece i odraslih. (Komiža, 27. – 29. travnja 2006.) Stručni organizacijski odbor: Pavlov, Neven… et al. 2006. (Tisak: Kaštel Sućurac, Ekograf)

172. Zdravi u Europu: kakvim zdravstvom u Europu – okrugli stol. (Split, 3. prosinca 2001.) Urednik: Bilić, Ivan. 2002. Split, Europski pokret. 

 

Dalmatina medica:

1.     1. kongres dječjih kirurga Jugoslavije: zbornik radova. (Dubrovnik, 17. – 19. 10. 1979.) Organizacijski odbor: Poljugan, B. ... et al. 1979. (Tisak: Zagreb, Mladost)

2.     100 godina Šibenske bolnice. Urednik: Merlak, Ivo. 1983. Šibenik: OUR Medicinski centar. (Tisak: Šibenik, Štampa)

3.     100 godina zdravstvene službe u Konavlima (1900. – 2000.): zbornik. Priredio: Marinović, Ivo. 2001. Cavtat : Hrvatski liječnički zbor, podružnica Dubrovnik. 

4.     1st European congress on scoliosis and kyphosis. (Hotel „Croatia“ Cavtat, Dubrovnik, 5. – 9. 10. 1983.) Urednik: Pećina, Marko. 1983. Dubrovnik. 

5.     III. reumatološki dani – okrugli sto o bolu. (Zadar, 13. – 16. svibnja 1982.) Urednik: Jerman, Peter. 1982. Novo Mesto: Krka – Tovarna zdravil.

6.     XI. stručno-znanstveni sastanak pedijatara SR Hrvatske: zbornik radova. Organizacijski odbor: Bujas, Ž. 1982. Šibenik. (Tisak: Šibenik, Širo Štampa)

7.     Dies Italico-Iugoslavici medicinae destinati. (Phari, 20. – 21. 10. 1968.) Urednik: Kogoj, Franjo. 1968. Zagreb. 

8.     Dr. Božo Peričić – život i djelo: zbornik radova o životu i djelu dr. Bože Peričića. Urednici: Perović, Slavko; Sirovica, Stjepan. 1999. Zadar: Plantak graf, 1999. (Tisak: Zadar, Wa graf)

9.     Drugi naučni sastanak nefrologa Jugoslavije: knjiga sažetaka. (Dubrovnik, 7. – 10. listopada 1981.) 1981. 

10.  Epidemija variole u Šibeniku i dr. Karlo Vipauc: 1887. godina. Pripremio i uredio: Sirovica, Stjepan. 1990. Šibenik: Zbor liječnika Hrvatske, Osnovna organizacija, 1990.

11.  Jelić, Roman. 1978. Zdravstvo u Zadru i njegovu području. Zadar: Narodni list.

12.  Maroević, Dinko. 1972.  Razvoj, značenje i uloga alergološkog centra u Hvaru. Hvar, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. 

13.  Najčešće reumatske bolesti u populaciji. (Makarska, 26. svibnja 1995.) Voditelji: Jajić, Ivo; Ćurković, Božidar; Ožić-Bebek, Marko. 1995. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

14.  Proceedings: 11th World Congress of International Association for Accident and Traffic Medicine: Under the Auspices of the Yugoslav Academy of Arts and Sciences: In Collaboration with the World Health Organization. Urednik: Jelčić, Ivo. 1988. Dubrovnik: Institute of Public Health of the City of Zagreb; International Association for Accident and Traffic Medicine.

15.  Raguž, Stjepo; Margaritoni, Marko; Ljubičić, Srećko i suradnici. 2014. Zdravstvo u Domovinskom ratu na širem dubrovačkom području 1991. – 1992. Dubrovnik: Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990. – 1991.

16.  Spomen-knjiga 100-godišnjice osnutka ljekarne u Blatu na Korčuli: 1865. – 1965. Urednik: Andrijić, Ivo. 1966. Blato. 

17.  Spomen-knjiga o sedamdesetpetgodišnjici Opće bolnice u Šibeniku: 1883. – 1958. Sastavio: Sasso, Bogomir… et al. 1958. Šibenik: Ravnateljstvo Opće bolnice. 

18.  Stota obljetnica Pokrajinske bolnice u Zadru: 1887. – 1987. Urednik: Dujella, Josip. 1987.  Zadar: Medicinski centar Zadar. 

19.  Šibenska psihijatrija 1996. godine: zbornik radova. Urednik: Sirovica, Stjepan. 1998. Šibenik: Stručni tim Službe psihijatrije; Hrvatski liječnički zbor, podružnica Šibenik. (Tisak: Trogir, Trogir-tisak)

20.  Škarica, Miloš. 1959. Kako ćemo produžiti život? Zadar: Novinsko poduzeće „Glas Zadra“. 

21.  Zbornik IV. sastanka kirurško-ortopedskih sekcija zbora liječnika hrvatske i slovenskega zdravniškega društva u Zadru 18. – 20. 5. 1956.: ehinokokoza – urolitiaza – osteoartikularna tuberkuloza – problemi kirurga. Uredio: Mandić, V. 1957. Zadar.

22.  Zbornik o Zagori: knjiga o Muću. Urednički odbor: Grgić, Josip... et al. 1999.  Muć: Općina Muć. (Tisak: Split, Slobodna Dalmacija)

23.  Zbornik referata: II. simpozij o intrahospitalnim infekcijama i I. simpozij bolničkih službi. (Dubrovnik, 21. – 23. 3. 1979.) Urednički odbor: Brodarec, Ana... et al. 1979. Maribor: Savez društava medicinskih sestara Jugoslavije.