Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #52
Objavljeno: -
Kategorija:
Novosti

Poremećaj njuha i smrtnost: sustavni pregled i meta-analiza

Poremećaj njuha je učestala pojava te je povezana s mnogim komorbiditetima, poput neurodegenerativnih, kardiovaskularnih i imunoloških poremećaja te poremećaja prehrane. Međutim, epidemiološka povezanost poremećaja njuha i smrtnosti još uvijek je nejasna. Kako bi pojasnili to pitanje, proveden sustavni pregled i meta-analiza. U pregled je uključeno jedno retrospektivno te 10 prospektivnih kohortnih istraživanja s ukupno 21.601 ispitanikom. Rezultati su pokazali da je poremećaj sluha povezan sa značajno većim rizikom od smrti od bilo kojeg uzroka. Ovaj sustavni pregled ukazuje na povezanost poremećaja sluha sa smrtnosti od bilo kojeg uzroka te da bi se poremećaji sluha mogli smatrati biljegom općeg zdravstvenog stanja i biološkog starenja. Dodatna istraživanja su potrebna kako bi se proučio mehanizam koji je temelj te povezanosti te moguće opcije liječenja. Više pročitajte na poveznici.

 

Liječenje kronične arterijske hipertenzije u trudnoći: randomizirano kontrolirano ispitivanje

Blaga kronična hipertenzija, definirana kao tlak <160/100 mmHg, do sada nije bila jasna indikacija za liječenje antihipertenzivima u trudnoći. U ovom randomiziranom kontroliranom ispitivanju, 2.408 žena s blagom hipertenzijom i neblizanačkom trudnoćom u trajanju od 23 tjedna i manje bilo je raspoređeno u dvije skupine: jednu kojoj su dani antihipertenzivi sigurni za uporabu u trudnoći s ciljem tlaka <140/90 mmHg, i drugu, kontrolnu skupinu, koja nije dobila antihipertenzive osim u slučaju tlaka >160/105 mmHg. Praćen je zbirni ishod preeklampsije, indiciranog poroda prije 35. tjedna trudnoće, prijevremenog odljuštenja posteljice i fetalne ili novorođenačke smrti. Praćen je i ishod male porođajne mase djeteta. Zbirnog je ishoda bilo značajno manje u skupini koja je aktivno liječila blagu hipertenziju, posebice preeklampsije (RR 0,79, 95% CI 0,69 do 0,89), dok se skupine nisu razlikovale u ishodu male porođajne mase djeteta. Više o ispitivanju na poveznici.

 

Praćenje vrijednosti INR-a izvan terapijskog raspona: promijeniti dozu lijeka odmah ili pričekati?

Pacijenti liječeni antagonistima vitamina K, poput varfarina, prate svoju terapiju pomoću vrijednosti međunarodnog normaliziranog omjera (engl. international normalized ratio, INR). Trenutne smjernice preporučuju da se u slučaju vrijednosti INR-a koje nisu u terapijskom rasponu (2-3) pričeka s bilo kakvim izmjenama doze lijekova i ponovno izmjeri INR za dva tjedna. U ovom su istraživanju praćeni podaci 8288 ispitanika kako bi se vidjelo ima li takva strategija učinka. Iako je bilo manje vjerojatno da će INR vrijednost biti u terapijskom rasponu ako se pričeka dva tjedna nego ako se odmah promijeni doza lijeka, ta je razlika bila mala i upitne kliničke značajnosti (58,9% naspram 60,0% vjerojatnosti terapijskog INR-a, P=0,024). Ovo istraživanje podupire trenutne smjernice o čekanju s praćenjem vrijednosti INR-a. Više na poveznici.

 

Farmakoterapija za odrasle s prekomjernom tjelesnom masom i pretilosti: sustavni pregled i meta-analiza

Farmakoterapija je jedna od opcija za smanjenje tjelesne mase osoba s prekomjernom tjelesnom masom i pretilosti koji nisu uspjeli promijeniti životni stil. Provedeni su sustavni pregled i meta-analiza kako bi se sažele koristi i štete lijekova za snižavanje tjelesne mase. U pregled su uključena 143 randomizirana kontrolirana ispitivanja s ukupno 49.810 ispitanika. Osim levocarnitina, svi lijekovi su bili učinkoviti u snižavanju tjelesne mase kada se usporede samo s promjenama životnog stila. Fentermin-topiramat se pokazao najučinkovitijim u snižavanju tjelesne mase, a slijede ga agonisti GLP-1 receptora. Naltrekson-bupropion, fentermin-topiramat, agonisti GLP-1 receptora i orlistat su povezani s većom stopom nastanka neželjenih događaja koji su doveli do prestanka uzimanja lijeka. Analiza je pokazala da je semaglutid, jedan od agonista GLP-1 receptora, značajno učinkovitiji u usporedbi s drugim lijekovima s istom stopom neželjenih događaja kada se promatra vjerojatnost smanjenja tjelesne mase za 5% ili više te postotak smanjenja tjelesne mase.

 

Ove Novosti dio su aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost, Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM). Više o projektu možete pronaći na ovoj poveznici.

Više o timu koji oblikuje Novosti ovdje. Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.