Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #53
Objavljeno: -
Kategorija:
Odjel za znastveni rad, Novosti

Preporuka nošenja kirurških maski kao dodatak drugim javnozdravstvenim mjerama za sprječavanje širenja Sars-CoV-2 virusa: randomizirano kontrolirano ispitivanje

Opažajna istraživanja ukazala su da nošenje maske ublažava širenje SARS-CoV-2 virusa. Međutim, nije jasno proizlazi li ova uočena povezanost iz zaštite nezaraženog pojedinca (zaštitni učinak), smanjenja prijenosa od zaraženog pojedinca (kontrola izvora) ili oboje. Randomizirano kontrolirano ispitivanje u Danskoj provedeno je kako bi se procijenilo smanjuje li nošenje maski izvan doma rizik infekcije virusom SARS-CoV-2 u okruženju gdje je nošenje maski neuobičajeno te nije navedeno među preporučenim javnozdravstvenim mjerama. Rezultati su pokazali da preporuka nošenja maski kao dodatak drugim javnozdravstvenim mjerama nije dovela do smanjenja stope infekcije virusom SARS-CoV-2 među nositeljima za više od 50% u zajednici s umjerenim stopama infekcije, određenim stupnjem društvenog distanciranja i neuobičajenom općom uporabom maski. Više pročitajte na poveznici.

 

Povezanost reproduktivnih čimbenika i uporabe oralnih kontraceptiva s upalnim bolestima crijeva

Korištenje oralnih kontraceptiva povezano je s rizikom razvoja Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa. Nije jasno utječu li na tu povezanost i drugi važni faktori povezani sa životnim stilom te reproduktivni faktori. Veliko kohortno istraživanje provedeno je na dvije odvojene kohorte s ukupno 232.452 žene u SAD-u u kojem su ispitanice praćene svake 2 godine kako bi se ustanovilo kod kojih se pojavila Crohnova bolest ili ulcerozni kolitis. Također su prikupljene informacije o uporabi oralne kontracepcije, dobi prve mjesečnice, početku menopauze i trudnoćama ispitanica. Rezultati su pokazali da žene koje su prethodno koristile oralne kontraceptive imaju povećan rizik za razvoj Crohnove bolesti. Poveznica između uporabe oralnih kontraceptiva i ulceroznog kolitisa opažena je samo kod ispitanica koje imaju povijest pušenja cigareta. Više na poveznici.

 

Kada primijeniti metotreksat u prevenciji širenja difuznog B-velikostaničnog limfoma u središnji živčani sustav? Multicentrično međunarodno istraživanje

Visoke doze metotreksata (HD-MTX) često se koriste kao profilaksa kod pacijenata s difuznim B-velikostaničnim limfomom koji imaju visok rizik za razvoj recidiva u središnjem živčanom sustavu (CNS-u). Međutim, dokazi o učinkovitosti i optimalnom načinu isporuke tog lijeka su ograničeni. Provedena je retrospektivna, međunarodna analiza 1384 ispitanika koji su primali HD-MTX profilaksu za CNS tijekom ili nakon R-CHOP kemoterapije ili terapije nalik R-CHOP kemoterapiji. Nisu pronađeni dokazi da primjena HD-MTX-a nakon kemoterapije povećava rizik razvoja recidiva u CNS-u kada se usporedi s primjenom tijekom uzimanja kemoterapije. Stope razvoja recidiva u CNS-u u ovoj kohorti liječenoj HD-MTX-om slične su usporedivim kohortama koje su rijetko primale CNS profilaksu. Ako se HD-MTX razmatra za visoko-rizične pacijente, primjena bi se mogla odgoditi do završetka R-CHOP kemoterapije. Više pročitajte na poveznici.

 

Učinkovitost i sigurnost dapagliflozina u srčanom zatajenju sa smanjenom ejekcijskom frakcijom u pacijenata s većom krhkošću : post-hoc analiza DAPA-HF ispitivanja

Stanje krhkosti (eng., frailty status) pacijenta može utjecati na procjenu koristi i štete određenog liječenja te takvi pacijenti imaju smanjenu toleranciju na liječenje. Post hoc analiza faze 3 randomiziranog kliničkog ispitivanja napravljena je kako bi se proučila učinkovitost dapagliflozina prema stanju krhkosti, a korišten je Rockwoodov model kumulativnog deficita. Istraživanje je provedeno na 410 lokacija u 20 država. Ispitanici su imali simptomatsko zatajenje srca s ejekcijskom frakcijom lijeve klijetke od 40% i manje i  povišenim natriuretskim peptidom te su uz preporučenu terapiju jednom dnevno primali i 10 mg dapagliflozina ili placeba. Primarni ishod bilo je pogoršanje zatajenja srca i smrt od kardiovaskularnih uzroka. Rezultati su pokazali da je dapagliflozin poboljšao sve mjerene ishode, neovisno o statusu krhkosti. Međutim, apsolutna smanjenja su bila veća kod ispitanika s većom krhkošću. Više pročitajte na poveznici.

 

Ove Novosti dio su aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost, Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM). Više o projektu možete pronaći na ovoj poveznici.

Više o timu koji oblikuje Novosti ovdje. Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.