Profesionalizam u zdravstvu: Novosti iz medicine #98
Objavljeno: -
Kategorija:
Novosti

Endovaskularna trombektomija za velike ishemijske moždane udare dovodi do boljih funkcionalnih ishoda

Dosadašnja istraživanja o učinkovitosti i sigurnosti endovaskularne trombektomije kod pacijenata s velikim ishemičnim moždanim udarima provedena su na ograničenim populacijskim uzorcima. Ovo je prospektivno, randomizirano, nezaslijepljeno kliničko ispitivanje koje uključuje pacijente oboljele od moždanog udara kako bi procijenili učinkovitost endovaskularne trombektomije unutar 24 sata od početka bolesti. Pacijenti su dodijeljeni u omjeru 1:1 u skupinu koja prima endovaskularnu trombektomiju uz standardnu medicinsku skrb ili u skupinu koja prima samo standardnu medicinsku skrb. Primarni ishod bio je rezultat na prilagođenoj Rankinovoj skali mjeren nakon 90 dana. Funkcionalna neovisnost je bila sekundarni ishod. Uporaba trombektomije kod ove populacije pacijenata dovela je do poboljšanog rezultata na prilagođenoj Rankinovoj skali, povećane funkcionalne neovisnosti te slične smrtnosti ali uz povećanu stopu vaskularnih komplikacija. Cerebralna krvarenja u obje grupe nisu bila česta. Više o ispitivanju na poveznici.

Perkutani transkateterski popravak trikuspidalne regurgitacije: randomizirano kontrolirano ispitivanje

Teška trikuspidna regurgitacija je iscrpljujuće stanje koje je povezano sa značajnom smrtnosti i često lošom kvalitetom života. Umanjenje trikuspidne regurgitacije može umanjiti simptome i unaprijediti kliničke ishode kod pacijenata s ovom bolešću. Znanstvenici su proveli prospektivno randomizirano kliničko ispitivanje perkutanog transkateterskog popravka (TEER) za slučajeve teške trikuspidne regurgitacije. U ispitivanje je uključeno 350 pacijenata sa simptomatskom teškom trikuspidnom regurgitacijom koji su nasumično dodijeljeni u istraživačku (TEER) ili kontrolnu skupinu (medikamentozna terapija). Primarni kompozitni ishod uključivao je smrt od bilo kojeg uzroka ili operaciju trikuspidnog zalistka, hospitalizaciju poradi zatajenja srca te unaprjeđenje kvalitete života mjerene upitnikom za kardiomiopatiju Kansas Cityja. Sigurnost zahvata i ozbiljnost regurgitacije su također mjerni. Rezultati pokazuju kako je TEER siguran zahvat za pacijente s teškom trikuspidnom regurgitacijom te smanjuje težinu trikuspidne regurgitacije uz povezano poboljšanje kvalitete života. Više o ispitivanju na poveznici.

Promjena sastava mikrobiote crijeva blokirajući crijevnu upalu može smanjiti rizik karcinoma debelog crijeva

Pacijenti koji boluju od upalnih bolesti crijeva, uključujući Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis, su pod povećanim rizikom za razvoj kolorektalnog karcinoma, naročito oni s kroničnom upalom u debelom crijevu. Ova upala povezana je i s poremećajem sastava crijevnog mikrobioma koja dodatno potiče razvoj karcinoma. Istraživači sa Sveučilišta na Floridi objavili su istraživanje u časopisu Nature Cancer kojim sugeriraju da promjene u sastavu crijevnog mikrobioma mogu smanjiti rizik za razvoj kolorektalnog karcinoma (CRC). Istraživači navode kako je specifična vrsta E. coli koja može inducirati DNA oštećenja crijevnih stanica prisutna u većoj koncentraciji kod pacijenata s CRC-om te bi njezino smanjenje moglo doprinijeti smanjenju pojavnosti CRC-a. Štoviše, stanje upale je nužno kako bi ova vrsta bakterije bila karcinogena. Kako bi navedeno dokazali, istraživači su blokirali pro-upalni TNF citokin u skupini miševa podložnima razvoju karcinoma te su opazili manje oštećenja DNA kod crijevnih stanica te manje tumora debelog crijeva nego u kontrolnoj skupini. Također, miševi koji su imali manje karcinoma imali su i drugačiju crijevnu mikrobiotu što sugerira da neki sojevi bakterija mogu biti karcinogeni. Ovi rezultati potencijalno mogu objasniti zašto su protuupalni lijekovi (aspirin) povezani sa smanjenjem rizika razvoja karcinoma te bi mogli doprinijeti budućem liječenju i prevenciji ove bolesti uzimajući u obzir mikrobiom kao važan čimbenik u razvoju karcinoma. Više o istraživanju na poveznici.

Liječenje dijabetesa kod pacijenata s kroničnom bubrežnom bolešću: KDIGO 2022 smjernice za kliničku praksu

KDIGO grupacija (engl. Kidney Disease Improving Global Outcomes) objavila je obnovljenu verziju svojih smjernica za kliničku praksu koje se bave liječenjem dijabetesa kod pacijenata s kroničnom bubrežnom bolešću (KBB). Nove smjernice sastoje se od 13 preporuka i 52 točke za kliničku praksu za liječnike koji se bave ovom problematikom. Novi dokazi doveli su do obnavljanja preporuka u poglavljima Sveobuhvatna skrb za bolesnike s dijabetesom i KBB-om (Poglavlje 1) i Terapije za snižavanje glukoze u bolesnika s T2D i KBB-om (Poglavlje 4). Novi dokazi nisu promijenili preporuke u poglavljima Praćenje i ciljevi glikemije u bolesnika s dijabetesom i KBB-om (Poglavlje 2), Intervencije u načinu života kod pacijenata s dijabetesom i KBB-om (Poglavlje 3) te Pristupi liječenju bolesnika s dijabetesom i KBB-om (Poglavlje 5). Više o smjernicama na poveznici.

 

Ove Novosti dio su aktivnosti projekta Hrvatske zaklade za znanost, Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM). Više o projektu možete pronaći na ovoj poveznici.

Više o timu koji oblikuje Novosti ovdje. Javite nam se s idejama i komentarima na ibz@mefst.hr.