Preuređeni prostori Odjela za znanstveni rad

Na konferenciji za medije 2. travnja 2021. predstavljeni su preuređeni prostori Odjela za znanstveni rad na Firulama. Djelatnosti Odjela uključuju stručnu biomedicinsku knjižnicu, tajništvo Etičkog povjerenstva i ured kliničkih ispitivanja.

Prostori Odjela preuređeni su u sklopu EU projekta „Jačanje kapaciteta za efikasnu prevenciju bolesti u Splitsko-dalmatinskoj županiji“, uz vlastita sredstva KBC-a Split i donacije tvrtki Vile Džaja d.o.o., Medis Adria d.o.o. i Addiko banke.

Osim novog i praktičnijeg rasporeda prostora i obnovljenog poda i instalacija, osuvremenjen je i namještaj te informatička oprema za djelatnike Odjela i korisnike čitaonice, uključujući i opremu za održavanje online i offline edukacija i stručnih sastanaka. Čitaonica je namijenjena svim djelatnicima bolnice, ali i djelatnicima i studentima Medicinskog fakulteta Split. U čitaonici je moguće pristupati svim bazama podataka u pretplati Republike Hrvatske te raditi u BIS-u, a na raspolaganju je i stručni knjižnični djelatnik.

U sljedećoj fazi opremanja planira se nabavka ostakljenih ormara za knjige i časopise, kupnja nove i relevantne knjižnične građe te pretplata na servis Up To Date, kako bi se pružilo podršku zdravstvenim djelatnicima u primjeni načela medicine temeljene na dokazima.

 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

1. KONFERENCIJA ZA MEDIJE PROJEKTA

„JAČANJE KAPACITETA ZA EFIKASNU PREVENCIJU BOLESTI U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI“

 

Projekt „Jačanje kapaciteta za efikasnu prevenciju bolesti u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ provodi nositelj Klinički bolnički centar Split u partnerstvu s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Splitsko - dalmatinske županije (NZJZ SDŽ). Sufinanciran je u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti - Faza 1" iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 924.996,44 HRK. Iznos EU sufinanciranja je 85%, dok udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurava Ministarstvo zdravstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt traje 18 mjeseci, a provedba je započela u veljači 2020. i završava u kolovozu 2021. 

Ravnatelj prof. prim. dr. sc. Julije Meštrović, dr. med. je prisutnima predstavio motiv za prijavu projektnog prijedloga, nastao iz potrebe hrvatskog zdravstvenog sustava za ulaganjem u promicanje zdravlja i prevenciju bolesti. 

Cilj projekta „Jačanje kapaciteta za efikasnu prevenciju bolesti u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ koji se provodi u dvije faze je unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika zdravstvenih ustanova o promociji zdravlja i prevenciji najučestalijih bolesti na području Splitsko-dalmatinske županije.

Ravnatelj prof. prim. dr. sc. Julije Meštrović, dr. med. je istaknuo kako su u 1. fazi provedbe projektni partneri organizirali niz edukacija budućih edukatora na kojima su unaprijeđeni znanja i vještine liječnika u području prevencije onkoloških, plućnih, cerebrovaskularnih, kardiovaskularnih i bolesti kod djece. Predavači na provedenim edukacijama su bili priznati međunarodni stručnjaci s vodećih europskih institucija kako slijedi: Onkološkog instituta u Ljubljani, Zdravstvenog doma Adolfa Drolca u Mariboru, bolnice Otto-Wagner u Beču i Poliklinike Gemelli u Rimu. Stvorena je baza od 50 budućih edukatora, zdravstvenih djelatnika iz KBC-a Split i NZJZ-a SDŽ.

U 2. fazi projekta, čija provedba je u tijeku, educirani stručnjaci iz stvorene baze edukatora preuzimaju ulogu edukatora te usvojena znanja i vještine prenose kolegama, zdravstvenim djelatnicima. U ovoj fazi, planirano je educirati 60 zdravstvenih djelatnika na području Splitsko - dalmatinske županije do kraja provedbe projekta.

Educirani zdravstveni djelatnici oba partnera će na organiziranim edukacijama savladati najsuvremenije metode u području prevencije najučestalijih bolesti te po završetku projekta dalje prenositi stečena znanja svojim kolegama. Unaprjeđene vještine će primjenjivati u praksi i radu s pacijentima, čime će se utjecati na smanjivanje broja oboljelih od bolesti koje su najčešći uzročnici smrtnosti.

Ravnatelj prof. prim. dr. sc. Julije Meštrović, dr. med. je dodao da je u okviru projekta knjižnica Kliničkog bolničkog centra Split opremljena uredskom i informatičkom opremom za potrebe pripreme edukacija u ukupnoj vrijednosti od približno 200.000 HRK. Opremanjem knjižnice stvoreni su preduvjeti za kontinuirano unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika KBC- a Split u području promocije zdravlja i prevencije bolesti.

Ovom prilikom Ravnatelj Meštrović je zahvalio ravnatelju Doma zdravlja Splitsko – dalmatinske županije spec. ob. med. Marku Rađi, dr. med i njegovoj zamjenici doc. dr. sc. Marion Tomičić, dr, med., spec. obiteljske medicine na iskazanoj potpori i sudjelovanju zdravstvenih djelatnika Doma zdravlja pri provedbi projektom predviđenih edukacija.

Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije prim. dr. sc. Željka Karin, dr. med istaknula je da su KBC Split i NZJZ SDŽ najvažnije javne zdravstvene ustanove koje djeluju na području Splitsko - dalmatinske županije i da zapošljavaju liječnike raznih specijalnosti i medicinske sestre u različitim područjima zdravstvene skrbi. Već dugi niz godina ove dvije institucije surađuju na raznim projektima u svrhu promocije zdravlja i prevencije bolesti te podizanja osviještenosti o javnozdravstvenim problemima. Predviđeno je da će do kraja provedbe ovog projekta biti unaprijeđena znanja i vještine više od 50 zdravstvenih djelatnika NZJZ SDŽ iz svih pripadajućih ispostava u području prevencije onkoloških, plućnih, cerebrovaskularnih, kardiovaskularnih i bolesti kod djece. Educirani zdravstveni djelatnici NZJZ SDŽ će i nakon završetka projekta dalje prenositi stečena znanja kolegama, a unaprjeđene vještine primjenjivat će u praksi i radu s pacijentima.

Novinarima se obratio i voditelj projekta doc. dr. sc. Ljubo Znaor, dr. med. koji je naglasio kako je knjižnica KBC-a Split opremljena uredskom i informatičkom opremom u sklopu ovog projekta. Od nabavljene informatičke opreme izdvojio je 13 računala s pripadajućim monitorima, četiri 32-inčna monitora te multifunkcijski laserski uređaj za ispis. Docent Znaor je najavio ponovni susret, kada će projektni partneri izvijestiti javnost o napretku projekta i ostvarenju svih njegovih ciljeva.

ZADNJE NOVOSTI