Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split
Objavljeno: 2.7.2014. - 12.7.2014.
Kategorija:
Natječaji za posao

Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ( NN 154/08 ), a sukladno redoslijedu kandidata utvrđenog člankom 9. navedenog Pravilnika, dana 02. srpnja 2014. godine donosi se sljedeća odluka:
 

Archive