Zavod za bolesti krvnih žila

U Zavodu za bolesti krvnih žila se provodi dijagnostika, praćenje i liječenje bolesnika s bolestima arterijskog i venskog krvožilnog sustava koje su vrlo često uz osnovnu dijagnozu dodatno prisutne u kardioloških bolesnika, a u nekih bolesnika ujedno i predstavljaju i osnovnu bolest. 
Zavod se služi resursima stacionara za potrebe liječenja akutnih zbivanja i novo dijagnosticiranih stanja, a također provodi nadzor i pruža konzultacije znatno većoj skupini ambulantnih bolesnika. 

Liječnici Zavoda su educirani za provođenje dijagnostike krvožilnog sustava korištenjem modernih, visoko rezolucijskih ultrazvučnih linearnih sondi čime mogu provoditi mjerenja indeksa razlike tlakova u arterijama gležnja i nadlaktice (engl.ankle brachial pressure indeks) kao osnovne metode dokazivanja bolesti perifernog arterijskog sustava.Nadalje, koristeći istu tehnologiju ultrazvučnog oslikavanja može se adekvatno prikazati lokalizacija, sastav i hemodinamska signifikantnost eventualnih stenotičkih plakova unutar ekstrakranijalnih arterija vrata te ostalih perifernih arterija. U konačnici kompresijskim UZV-om potvrditi ili isključiti sumnja na trombozu periferne venske cirkulacije. Ehokardiografijom te dodatnom slikovnom obradom u suradnji s kolegama iz Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju se provodi dijagnostika i praćenje bolesti svih segmenata aorte (akutni aortalni sindrom i aneurizme) te dodatno nadopunjava dijagnostika bolesti perifernih arterija.

Po dovršetku dijagnostičke obrade predlaže se daljnje medikamentno liječenje i na redovnim sastancima s kolegama drugih klinika i zavoda (Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Odjela za torakalnu i vaskularnu kirurgiju, Zavoda za kardiokirurgiju, intervencijski kardiolozi) prezentiraju slučajevi bolesnika i dogovara individualizirani pristup rekanalizaciji koji je vrlo često hibridan. Liječnici Zavoda stoga omogućavaju kontinuirano kliničko praćenje i koordinaciju liječenja takvih bolesnika koji su se do sada zbog multidisciplinarne prirode liječenja svoje bolesti vrlo često „lutali“ između različitih specijalista.

Djelatnici Zavoda također provode liječenje i pružaju konzultaciju pacijentima s venskim trombozama i embolijom plućne arterije. Putem konzilijarne službe surađuju s kolegama ostalih klinika, odjela i zavoda u predlaganju optimalne antikoagulacijske terapije u bolesnika s patologijom venskog sustava posebice u kompleksnih bolesnika (primjerice maligna bolest, trudnoća, nasljedne trombofilije).

Kontakt
Pročelnik
prof. dr. sc. Darko Duplančić, dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije
Glavna sestra
Adrijana Livaja, mag. med. techn.
Zavod za bolesti krvnih žila