Zavod za bolesti krvnih žila

Zavod za bolesti krvnih žila

U Zavodu za bolesti krvnih žila se provodi dijagnostika, praćenje i liječenje bolesnika s bolestima arterijskog i venskog krvožilnog sustava koje su vrlo često uz osnovnu dijagnozu dodatno prisutne u kardioloških bolesnika, a u nekih bolesnika ujedno i predstavljaju i osnovnu bolest. 
Zavod se služi resursima stacionara za potrebe liječenja akutnih zbivanja i novo dijagnosticiranih stanja, a također provodi nadzor i pruža konzultacije znatno većoj skupini ambulantnih bolesnika. 


Liječnici Zavoda su educirani za provođenje dijagnostike krvožilnog sustava korištenjem modernih, visoko rezolucijskih ultrazvučnih linearnih sondi čime mogu provoditi mjerenja indeksa razlike tlakova u arterijama gležnja i nadlaktice (engl.ankle brachial pressure indeks) kao osnovne metode dokazivanja bolesti perifernog arterijskog sustava.Nadalje, koristeći istu tehnologiju ultrazvučnog oslikavanja može se adekvatno prikazati lokalizacija, sastav i hemodinamska signifikantnost eventualnih stenotičkih plakova unutar ekstrakranijalnih arterija vrata te ostalih perifernih arterija. U konačnici kompresijskim UZV-om potvrditi ili isključiti sumnja na trombozu periferne venske cirkulacije. Ehokardiografijom te dodatnom slikovnom obradom u suradnji s kolegama iz Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju se provodi dijagnostika i praćenje bolesti svih segmenata aorte (akutni aortalni sindrom i aneurizme) te dodatno nadopunjava dijagnostika bolesti perifernih arterija.

Po dovršetku dijagnostičke obrade predlaže se daljnje medikamentno liječenje i na redovnim sastancima s kolegama drugih klinika i zavoda (Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Odjela za torakalnu i vaskularnu kirurgiju, Zavoda za kardiokirurgiju, intervencijski kardiolozi) prezentiraju slučajevi bolesnika i dogovara individualizirani pristup rekanalizaciji koji je vrlo često hibridan. Liječnici Zavoda stoga omogućavaju kontinuirano kliničko praćenje i koordinaciju liječenja takvih bolesnika koji su se do sada zbog multidisciplinarne prirode liječenja svoje bolesti vrlo često „lutali“ između različitih specijalista.

Djelatnici Zavoda također provode liječenje i pružaju konzultaciju pacijentima s venskim trombozama i embolijom plućne arterije. Putem konzilijarne službe surađuju s kolegama ostalih klinika, odjela i zavoda u predlaganju optimalne antikoagulacijske terapije u bolesnika s patologijom venskog sustava posebice u kompleksnih bolesnika (primjerice maligna bolest, trudnoća, nasljedne trombofilije).

Kontakt
Pročelnik
prof. dr. sc. Darko Duplančić, dr. med.
Glavna sestra
Adrijana Livaja, mag.med.techn.
Zavod za bolesti krvnih žila