Poliklinika i dnevna bolnica

Poliklinika i dnevna bolnica

Poliklinika se sastoji od dnevne bolnice sa dva ležaja i više općih dermatoveneroloških ambulanti te subspecijalističkih ambulanti za dječju dermatovenerologiju i dermatološku onkologiju.

Od ostalih ambulanti ustrojene su:

  • ambulanta za dermatološku alergologiju i profesionalne kožne bolesti,
  • ambulanta za fotodermatologiju,
  • ambulanta za male zahvate,
  • ambulanta za korektivnu dermatološku terapiju,
  • ambulanta za imunologiju,
  • ambulanta za flebologiju i UZ dijagnostiku,
  • ambulanta za spolno prenosive bolesti,
  • ambulanta za trihologiju,
  • ambulanta za dermatosksopiju,
  • ambulanta za imunofluorescentnu  dijagnostiku.
Kontakt
Voditeljica
doc. dr. sc. Deny Anđelinović, dr. med.
Glavna sestra Poliklinike za kožne i spolne bolesti
Glavna sestra Dnevne bolnice za kožne i spolne bolesti