Objedinjeni hitni bolnički prijam

Objedinjeni hitni bolnički prijam

 

Objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP) KBC-a Split je smješten u prizemlju zgrade na Firulama i djeluje kao centralni bolnički prijam koji objedinjuje sve bolničke prijame izuzev hitnog psihijatrijskog, ginekološkog i pedijatrijskog prijama. S ukupnom površinom od 2700 m2 obuhvaća kirurški, internistički, pulmološki, neurološki, urološki, oftalmološki, otorinolaringološki i maksilofacijalni hitni prijam, kao i cjelokupnu hitnu problematiku dječje kirurgije. 

Osnovna djelatnost OHBP-a je zbrinjavanje akutno ugroženih osoba koji zahtijevaju hitnu medicinsku bolničku skrb uključujući postupke monitoringa vitalnih funkcija, opservacije pacijenata, žurnih operativnih postupaka, reanimacije na razini naprednog održavanja života i svih drugih potrebnih specijalističkih ambulantnih pregleda.  

Trenutno dostupne kirurške djelatnosti na OHBP-u su:

  • Kirurgija
  • Urologija
  • Oftalmologija
  • Otorinolaringologija i maksilofacijalna kirurgija
     

Trenutno dostupne internističke djelatnosti na OHBP-u su:

  • Interno
  • Kardiologija
  • Neurologija
  • Pulmologija

 

Kontakt
Pročelnik
Josip Krnić, dr. med. , specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
Tajnica
Ana Perišić
Glavna sestra
Milka Barbarić, bacc. med. techn.
OHBP kirurške djelatnosti - šalter
OHBP internističke djelatnosti - šalter