Za pacijente

Ambulanta za vađenje uzoraka krvi

  • Radno vrijeme za vađenje uzoraka krvi izvanbolničkih pacijenata je svakim radnim danom od 7:30 – 10:00. NAPOMENA: za vađenje uzoraka krvi za transfuzijske pretrage nije potrebno biti natašte.
  • Izvanbolnički pacijenti se primaju isključivo na lokalitetu KRIŽINE, 2. kat zgrade Poliklinike.
  • Djeci do 12 godine života i svoj djeci s posebnim potrebama vađenje uzoraka krvi se vrši u Dječjoj specijalističkoj ambulanti na lokalitetu FIRULE, 1. kat zgrade Poliklinike (vrata do ulaza u čekaonicu Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku).
  • Svi nalazi će se po dovršetku dostaviti CEZIH-om liječnicima primarne zdravstvene zaštite. Ukoliko pacijenti žele i ispune zahtjev za slanjem nalaza putem maila, nalaz će im biti poslan na navedenu e-mail adresu.
  • INFORMACIJE ZA PACIJENTE: radnim danom na broj 021 557-270 od 11:00-15:00 sati ili na mail: ztm.nalazi@kbsplit.hr, a informacije vezano za izdani nalaz se mogu dobiti radnim danom od 8-15h na broj telefona naveden u zaglavlju nalaza.

 

 

KATALOG PRETRAGA

 

IMUNOHEMATOLOŠKA TESTIRANJA

 

NAZIV

UZORAK KRVI* OPIS PRETRAGE NALAZI
Krvna grupa  K3EDTA -6 ml

Uključuje:

·         ABO krvnu grupu, 

·         RhD antigen 

·         Test pretraživanja antieritrocitnih protutijela metodom u Indirektnom antiglobilinskom testu (IAT).

Nalaz će biti sljedeći radni dan do 15h
Coombsov test ili antiglobulinski test

(K3EDTA) -6 ml

Serum 6 ml

Ispituje prisustvo antieritrocitnih aloprotutijela i autoprotutijela.

Uključuje indirektni antiglobulinski test (IAT) i direktni antiglobulinski test (DAT).

 

Nalaz će biti sljedeći radni dan do 15h 

 

Identifikacija antieritrocitnih protutijela

Serum

K3EDTA -6 ml

Radi kod pacijenata s pozitivnim Coomsovim testom, IAT-om i/ili DAT-om.

Ovisno o specifičnosti antieritrocitnih protutijela daje se mišljenje o značaju prisutnih protutijela za hemolizu.

Nalaz će biti za 2-3 radna dana

Titar protutijela

Serum

K3EDTA -3 ml

Određuje količinu antieritritrocitnih protutijela u serumu. 

Radi se  kod trudnica s klinički značajnim antieritrocitnim protutijelima (anti-D, anti-Kell, anti-c i dr.)  zbog procjene rizika od hemolitičke bolesti novorođenčeta. 

Nalaz će biti za 3 radna dana

Obrada autoimune hemolitičke anemije (AIHA)

Serum -6 ml

K3EDTA -6 ml

Testiranje antieritrocitnih autoprotutijela  koja su na eritrocite vezana in vivo kao  i antieritrocitnih autoi aloprotutijela slobodnih u serumu.Testiranje se provodi zbog ispitivanja i praćenja imune hemolize imogućeg transfuzijskog liječenja. Nalaz će biti za 3 radna dana 

Obrada hladnih antieritrocitnih autoprotutijela

Serum –dostaviti na 37oC -6ml

K3EDTA -6 ml

Radi se za dijagnostiku hladne autoimune hemolitičke anemije i Raynaudove bolesti gdje se antieritrocitnaautoprotutijela  na eritrocite vežu na temperaturama nižim od 37oC i uzrokuju hemolizu kod izlaganja hladnoći.

Napomena: zbog izvođenja testa titar hladnih antieritrocitnih protutijela uzorak treba odmah tdostaviti gdje će biti stavljen na 37oC.

Nalaz će biti za 3 radna dana 

Titarizohemaglutinina

Serum -3 ml

K3EDTA -3 ml

Radi se kod sumnja na hipogamaglobulinemiju i agamaglobulinemiju.Test se može raditi kod osoba krvne grupe A, B i O (ne i kod osoba krvne grupe AB) jer ispituje količine regularnih protutijela anti-A i/ili anti-B specifičnosti.  Nalaz će biti za 48h (bez vikenda i praznika)

Tipiranje eritrocitnih antigena

K3EDTA -3 ml Eritrocitni antigeni koje određujemo, osim ABO i RhD antigena su: C, E, c, e, K, k, M, N, S,s, Fya, Fyb, Jka, Jkb, Lea, Leb, Cw, P1, Lua, Lub, Kpa, Kpb. Određuju se pri određivanju specifičnosti antieritrocitnih protutijela, obrade HBN, profilaktičko transfuzijsko liječenje antigen podudarnim eritrocitima (npr.  žene u generativnoj dobi; već imunizirani bolesnici;)  Nalaz će biti za 48h

Test otkrivanja HIT-II protutijela

Serum-3ml Koristimo probirni test u gel metodi za otkrivanje heeparinom induciranih protutijela (HIT-II)  na heparin i trombocitni faktor -PF4.  Teste se koristi kod sumnje na heparinom uzrokovanu trombocitopeniju – HIT II Nalaz je gotov u roku 12 h

 

MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA GENA KRVNIH GRUPA

NAZIV UZORAK  KRVI*  
OPIS PRETRAGE

NALAZI

RH GENOTIPIZACIJA:

·         C,D,E 

·         Slabi D

  Parcijalni D

K3EDTA -3ml Klasifikacija serološki nejasnih D antigena kod darivatelja i pacijenata /
Genotipizacija ostalih krvnih grupa (Kell, Kidd, Duffy, MNSs, Dombrock, Vel) K3EDTA -3ml Genotipizacija kod politransfudiranih osoba, priprema pacijenata na daratumumabu za transfuzijsko liječenje,  genotipizacija pacijenata s alo ili autoprotutijelima s pozitivnim DAT-om  
ABO genotipizacija (aleli O1, O2, A1, A2 i B) K3EDTA -3ml Serološki slaba ekspresija ABO ili diskrepancija u izohemaglutininima  

 

 

TESTIRANJE HLA SUSTAVA

NAZIV

UZORAK  KRVI* OPIS PRETRAGE NALAZI
Screening na anti-HLA protutijela 

Serum SST  II Advance- 8,5 mL ili CAT (Clot Activator Tube)- 10 ml „žuti ili crveni čep)

Probirni test otkrivanja anti HLA protutijela razreda I i II ukoliko se sumnja na HLA imunizaciju: febrilne nehemolitičke transfuzijske reakcije, senzibilizacija višerotkinja, imune trombocitopenije, refraktornosti na transfuzije trombocita kao i imune neutropenije Nalaz će biti za 3-5 radnih dana 
HLA križna proba

1) Krv s heparinom

LH170 I.U.; „zeleni čep)

 

2) Serum 

SST  II Advance- 8,5 mL ili CAT (Clot Activator Tube)- 10 ml

„žuti ili crveni čep)

1)Standardni test u predtransplantacijskoj obradi.

Serum primatelja organa i limfociti mogućeg davatelja organa izolirani iz periferne krvi , limfnog čvora ili slezene donora. Izvodi se testom mikrolimfocitotoksičnosti . Njime se isključuje postojanje citotoksičnih IgG protutijela u serumu primatelja stvorenih protiv antigena HLAkoje ima darivatelj.

 

2) Standardni test kod senzibiliziranih višerotkinja; izdvojeni limfociti supruga iz heparinizirane krvi + serum trudnice

Nekoliko sati (transplantacija)

 

2-3 dana (standardni test)

PCR HLA –A

PCR HLA - B

PCR HLA –C

PCR HLA DRB1

PCR HLA DQB1

 

CDC HLA A-B-C

Krv s EDTA( K2EDTA) ljubičasti čep )

Krv s heparinom

LH170 I.U.;

„zeleni čep)

Odredivanje alela sustava HLA metodom molekularne biologije (PCR –lančana reakcija polimerazom (PCR-sequence specific oligonucleotide (PCR-SSO) ili sequence-specific primer (PCR-SSP) 

 

Određivanje tkivnih antigena serološkim testom mikrolimfocitotoksičnosti

2-3 tjedna

 

 

 

 

1 tjedan

Slanje uzoraka za potvrdnu tipizaciju HLA na Zavod za tipizaciju tkiva u Zagrebu Krv s EDTA (K2EDTA) ljubičasti čep ) Po Efi standardima , standardima  Eurotransplantima, nacionalnim smjernicama Ministarstva zdravlja svakom pacijentu na listi čekanja treba u roku od dva tjedna  ponoviti vađenje iz novog uzorka 2 tjedna
Slanje uzoraka za screening seruma pacijenata na listi čekanja

Serum

SST  II Advance- 8,5 mL ili CAT (Clot Activator Tube)-10 ml žuti/crveni čep 

Pacijentima na listi čekanja četiri puta godišnje se radi screening seruma da se provjeri odsustvo ili prisustvo antitijela u serumu koje moŽe biti izazvano: transfuzijama, trudnoćom (kod pacijentica),retransplantacijom

 3 tjedna

 

 

TESTIRANJE NA KRVLJU PRENOSIVE BOLESTI

NAZIV

UZORAK  KRVI* OPIS PRETRAGE NALAZI

Biljezi B hepatitisa:

HBsAg

Serum

Testiranje na HBs antigen.Test sekoristi se za identifikaciju osoba zaraženih hepatitisom B.

Testiranje na HBsAg je dioantenatalnog probira za identifikaciju majki zaraženih HBV-om i prevencijuperinatale HBV infekcije.

Nalaz će biti za 2 radnih dana
Anti-HBs Serum Određivanje anti-HBs protutijela. Test se koristi za praćenje titra anti-HBs protutijela nakon cijepljenja protiv HBV-a, te za praćenje rekonvalescencije i oporavka osoba zaraženih HBV-om. Nalaz će biti za 2 radnih dana
Anti -HBc Serum Određivanje anti-HBc protutijela. Test se koristiti kao pokazatelj trenutne ili preboljene HBV infekcije u kombinaciji s s drugim serološkim bijezima HBV-a. Nalaz će biti za 5 radnih dana
Anti -HBcIgM Serum Određivanje  anti-HBc IgM protutijela. Test se koristiu dijagnozi akutnih ili nedavnih infekcija virusom hepatitisa B u kombinaciji s drugim serološkim biljezima HBV-a. Nalaz će biti za 5 radnih dana
HBeAg Serum Određivanje  HBe antigena. Test se koristi u indentifikaciji akutne i/ili kronične infekcije hepatitsom B, u kombinaciji s drugim serološkim biljezima HBV-a. Nalaz će biti za 5 radnih dana
Anti-HBe Serum Određivanje  anti-HBe protutijela. Pokazatelj je serokonverzije iz akutne u inaktivnu fazu hepatitisa B.  Nalaz će biti za 5 radnih dana
Anti-HCV Serum Određivanje protutijela na  virus hepatitisa C. Nalaz će biti za 5 radnih dana
HCV core Ag Serum Određivanje core antigenavirusa hepatitisaC.  Test se koristi u dijagnozi hepatitisa C te za praćenje statusa infekcije zaraženih osoba.  Nalaz će biti za 5 radnih dana
HIV Ag/Ab Combo Serum Određivanje  HIV p24 antigen i /ili protutijela na HIV1 i/ili protutijela na HIV2. Nalaz će biti za 2 radnih dana
Anti- TP Serum Određivanje protutijela na Treponemu pallidum. Test se koristi u dijagnozi infekcije sifilsom. Nalaz će biti za 2 radnih dana

 

Uzorak krvi:

K3EDTA - Venska krv uzeta u epruvetu s antikoagulansom (K3EDTA)=epruveta s LJUBIČASTIM ČEPOM

Serum -epruveta sa ŽUTIM ili CRVENIM čepom

Li-heparin -  venska krv uzeta u epruvetu s antikoagulansom Litij- heparin =epruveta sa ZELENIM ČEPOM