Zavod za hematologiju

Zavod za hematologiju

Zavod za hematologiju ima stacionarni dio, Dnevnu bolnicu, Ambulantu za punkciju i biopsiju koštane srži te hematološku ambulantu. Nalazi se na trećem katu lokaliteta Križine, osim ambulante koja se nalazi na prvom katu.

Zavod za hematologiju ima 28 postelja za ležeće bolesnike, od čega dvije u sterilnim jedinicama i dvije u obrnutim izolacijama, a ostale u trokrevetnim sobama. U Zavodu se provodi dijagnostika i liječenje svih hematoloških bolesti i poremećaja: anemija, trombocitopenija, akutnih i kroničnih leukemija, limfoma, mijelodisplazija i poremećaja zgrušavanja krvi. U sterilnim jedinicama liječe se bolesnici s akutnim leukemijama, a u obrnute izolacije smještaju se bolesnici koji zbog smanjenog imuniteta trebaju biti izolirani od okoline, ali ne u tako strogim uvjetima kao u sterilnim jedinicama Zavod za hematologiju nalazi se na trećem katu lokaliteta Križine. Na bolničko liječenje primaju se bolesnici nakon pregleda u Hitnom prijemu kao i bolesnici koji su naručeni radi obrade ili liječenja.
U sklopu Zavoda za hematologiju nalazi se i Dnevna bolnica s 10 ležajeva. U njoj se provodi dijagnostička obrada bolesnika kojima nije nužna hospitalizacija te ambulantno liječenje i kontrole bolesnika s hematološkim bolestima. U dnevnoj bolnici provodi se i davanje krvnih pripravaka bolesnicima s anemijom i trombocitopenijom, a daju se i infuzije čimbenika zgrušavanja krvi bolesnicima s prirođenim poremećajem zgrušavanja (hemofilije) u situacijama akutnog krvarenja nakon ozljede kao i preventivno liječenje tih bolesnika prije planirane operacije. U Dnevnoj bolnici provode se i venepunkcije u bolesnika s policitemijom kao i izdavanje lijekova za kućno liječenje bolesnika koji primaju lijekove s liste posebno skupih lijekova. U Dnevnoj bolnici rade svi specijalisti hematolozi u mjesečnim turnusima.
Uz Dnevnu bolnicu smještena je Ambulanta za punkcije i biopsije koštane srži gdje se obavljaju navedene pretrage za ležeće i ambulantne bolesnike. Radno vrijeme Dnevne bolnice je od 7.30 do 15.30 sati svaki radni dan, s time što bolesnici kojima je započeta terapija tijekom jutra ostaju u Dnevnoj bolnici do kraja terapije. Dnevna bolnica smještena je na trećem katu lokaliteta Križine.

Zavod za hematologiju ima stacionarni dio, Dnevnu bolnicu, Ambulantu za punkciju i biopsiju koštane srži te hematološku ambulantu. Nalazi se na trećem katu lokaliteta Križine, osim ambulante koja se nalazi na prvom katu.

Popis usluga:

  • prvi pregled hematologa
  • kontrolni pregled hematologa
  • bolničko liječenje
  • obrada i liječenje u Dnevnoj bolnici te prve kontrole nakon završenog liječenja
  • punkcija i biopsija koštane srži
  • izdavanje lijekova s liste posebno skupih lijekova kao i lijekova koji se ne izdaju na recept

O nama

Sadašnji Zavod za hematologiju nastao je spajanjem hematološkog odjela lokaliteta Križine i lokaliteta Firule 2005. godine.
U stacionarnom dijelu provodi se dijagnostika prvenstveno u bolesnika sa sumnjom na zloćudne hematološke bolesti (leukemije i limfome), ali i ostale zloćudne i nezloćudne hematološke bolesti. Radi obrade primaju se bolesnici u kojih se pretpostavlja da će biti potrebna operacija radi dobivanja uzorka tkiva za analizu. Također se primaju bolesnici kojima je potrebna žurna terapija zbog brzog napredovanja bolesti kao i bolesnici kojima je potrebno započeti ili nastaviti višednevnu intenzivnu kemoterapiju. Ujedno se primaju bolesnici koji su upućeni u bolnicu nakon pregleda u Hitnom prijemu.
 
Dnevna bolnica se nalazi uz stacionarni dio, a ima 10 ležajeva. U njoj se provodi dijagnostička obrada bolesnika kojima nije nužna hospitalizacija kao i ambulantno liječenje bolesnika s limfomima i multiplim mijelomom te transfuzijsko liječenje bolesnika s anemijom i trombocitopenijom. Također se daju infuzije čimbenika zgrušavanja krvi bolesnicima s prirođenim poremećajem zgrušavanja (hemofilije) u situacijama akutnog krvarenja nakon ozljede kao i preventivno liječenje tih bolesnika prije planirane operacije. Rjeđe se daju infuzije imunoglobulina boelsnicima s prirođenim ili stečenim nedostatkom  imunoglobulina te bolesnicima s imunom trombocitopenijom. U Dnevnoj bolnici provode se i venepunkcije u bolesnika s policitemijom kao i izdavanje lijekova za kućno liječenje bolesnika koji primaju lijekove s liste posebno skupih lijekova.
U polikliničkom dijelu nalazi se hematološka ambulanta u kojoj se obavljaju prvi i kontrolni pregledi hematologa. Ambulanta radi svaki radni dan od 10 do 14 sati, a primaju se bolesnici upućeni od obiteljskog liječnika kao i bolesnici koji dolaze na kontrolni pregled nakon otpusta iz bolnice te bolesnici koji se dulje vrijeme kontroliraju nakon intenzivnog liječenja zloćudnih hematoloških bolesti. Ambulanta se nalazi na prvom katu.
U Ambulanti za punkcije i biopsije koštane srži obavljaju se navedene pretrage za bolničke i vanbolničke bolesnike, a uzorci koštane srži šalju se na citološki i histološki pregled, imunofenotipizaciju, citogenetske pretrage uključujuži FISH, molekularne pretrage te ostale pretrage ovisno o dijagnozi.
Liječnici specijalisti hematolozi uključeni su u dijagnostiku i liječenje hematoloških poremećaja bolesnika koji su hospitalizirani u svim ostalim klinikama i zavodima KBC Split putem konzilijarne službe, na poziv odjelnog liječnika koji trenutno liječi bolesnika. Ujedno liječnici sudjeluju u dežurstvima u Klinici za unutarnje bolesti, a mlađi liječnici uključeni su i u dežurstva u Hitnom internom prijemu.
Tim za hematološke bolesti sastaje se jednom tjedno, obično utorkom, a na sastancima tima raspravlja se i predlaže planirano liječenje bolesnika sa zloćudnim hematološkim bolestima kao i utvrđuje učinak provedenog liječenja i smjernice za daljnje postupanje. Također se predlaže liječenje lijelovima s popisa posebno skupih lijekova HZZO.
Zavod za hematologiju započeo je provoditi postupak transplantacijom krvotvornih matičnih stanica u bolesnika s multiplim mijelomom, što će omogućiti da ti bolesnici ne moraju putovati u druge ustanove radi takvog liječenja i daljnjih kontrola.
U Zavodu za hematologiju provode se i klinička ispitivanja lijekova pod kontrolom Etičkog povjerenstva, poštujući sve međunarodne i hrvatske propise i pravila dobre kliničke prakse.
Liječnici Zavoda za hematologiju redovito sudjeluju na domaćim i međunarodnim sastancima i kongresima radi unapređivanja stručnog znanja što pridonosi brzom prihvaćanju novina u liječenju hematoloških bolesnika. Također objavljuju znanstvene članke u stručnim časopisima.
S obzirom na navedene aktivnosti u dijagnostici i liječenju hematoloških bolesnika Zavod za hematologiju ne zaostaje za vodećim hematološkim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

Kontakt
Voditeljica
Sanja Madunić, dr. med.
Tajnik/ca
Zavod za hematologiju
Glavna sestra
Marica Vuletić, mag. med. techn.
Zavod za hematologiju