Poliklinika

Poliklinička ambulanta za maksilofacijalnu kirurgiju i male kirurške zahvate

Radno vrijeme: 

Svaki radni dan od 07:30 do 15:30 sati

Poliklinička ambulanta za oralnu kirurgiju

Radno vrijeme: 

Svaki radni dan od 07:30 do 15:30 sati.

Polikliničke specijalističke ambulante dentalne medicine

Liječnici koji rade u ambulantama i radno vrijeme: 

 • Ambulanta za dječju i preventivnu stomatologiju (doc. dr. sc. Lidia Gavić): 
  Ponedjeljkom od 07.30 do 15.30 sati.
 • Ambulanta za endodonciju i restaurativnu dentalnu medicinu (doc. dr. sc. Ivana Medvedec Mikić, doc. dr. sc. Antonija Tadin): 
  Ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 07:30 do 15:30 sati. 
 • Ambulanta za ortodonciju (doc. dr. sc. Danijela Kalibović Govorko): 
  Utorkom, srijedom i petkom od 07:30 do 15:30 sati.
 • Ambulanta za parodontologiju (dr. sc. Marija Roguljić): 
  Četvrtkom od 07:30 do 15:30 sati.
 • Ambulanta za oralnu medicinu (doc. dr. sc. Livia Cigić): 
  Četvrtkom od 07:30 do 15:30 sati.

 

Upute za pacijente

Potrebna prijeoperacijska obrada za opću (endotrahealnu) anesteziju:

 • djeca do 6 godina starosti: KKS, urin, po potrebi krvna grupa (Rh), PV, aPTV, pregled pedijatra, zaključno pregled anesteziologa, te eventualne dodatne pretrage koje ordinarijus može zatražiti.
 • od 7 do 40 godina starosti: KKS, urin, PV, aPTV, INR (ako je na antikoagulacijskoj terapiji) krvna grupa (Rh), zaključno pregled anesteziologa, te eventualne dodatne pretrage koje ordinarijus može zatražiti.
 • od 41 do 60 godina starosti: KKS, urin, GUK, ureja, kreatinin, elektroliti, EKG, PV, aPTV, INR (ako je na antikoagulacijskoj terapiji), krvna grupa (Rh), zaključno pregled anesteziologa, te eventualne dodatne pretrage koje ordinarijus može zatražiti.
 • iznad 61 godine starosti: KKS, urin, GUK, ureja, kreatinin, elektroliti, EKG, RTG srca i pluća, PV, aPTV, INR (ako je na antikoagulacijskoj terapiji), krvna grupa (Rh), pregled interniste, zaključno pregled anesteziologa, te eventualne dodatne pretrage koje ordinarijus može zatražiti.

Pohvale i žalbe:
Knjiga pohvala i žalbi nalazi se na sestrinskom pultu u Stacionaru Zavoda za maksilofacijalnu kirurgiju.

Također, i pohvale i žalbe mogu se uputiti i elektroničkim putem na e-mail: mfk@kbsplit.hr

Kontakt
Pregled maksilofacijalnog kirurga
Polikliničke ambulante za dentalnu medicinu
Pregled oralnog kirurga
Pregled pedodonta, endodonta, ortodonta, parodontologa ili spec. oralne medicine