Poliklinika

Poliklinička ambulanta za maksilofacijalnu kirurgiju i male kirurške zahvate

Radno vrijeme: 

Svaki radni dan od 07:30 do 15:30 sati

Poliklinička ambulanta za oralnu kirurgiju

Radno vrijeme: 

Svaki radni dan od 07:30 do 15:30 sati.

Polikliničke specijalističke ambulante dentalne medicine

Liječnici koji rade u ambulantama i radno vrijeme: 

 • Ambulanta za dječju i preventivnu stomatologiju (doc. dr. sc. Lidia Gavić): 
  Ponedjeljkom od 07.30 do 15.30 sati.
 • Ambulanta za endodonciju i restaurativnu dentalnu medicinu (doc. dr. sc. Ivana Medvedec Mikić, doc. dr. sc. Antonija Tadin): 
  Ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 07:30 do 15:30 sati. 
 • Ambulanta za ortodonciju (doc. dr. sc. Danijela Kalibović Govorko): 
  Utorkom, srijedom i petkom od 07:30 do 15:30 sati.
 • Ambulanta za parodontologiju (dr. sc. Marija Roguljić): 
  Četvrtkom od 07:30 do 15:30 sati.
 • Ambulanta za oralnu medicinu (doc. dr. sc. Livia Cigić): 
  Četvrtkom od 07:30 do 15:30 sati.

 

Hitna ambulanta za maksilofacijalnu kirurgiju

Radno vrijeme:

 • Utorkom, četvrtkom i subotom od 0 do 24 sata.
 • Ponedjeljkom, srijedom, petkom i nedjeljom maksilofacijalni kirurzi su u pripravnosti od 0 do 24 sata.

Upute za pacijente

Potrebna prijeoperacijska obrada za opću (endotrahealnu) anesteziju:

 • djeca do 6 godina starosti: KKS, urin, po potrebi krvna grupa (Rh), PV, aPTV, pregled pedijatra, zaključno pregled anesteziologa, te eventualne dodatne pretrage koje ordinarijus može zatražiti.
 • od 7 do 40 godina starosti: KKS, urin, PV, aPTV, INR (ako je na antikoagulacijskoj terapiji) krvna grupa (Rh), zaključno pregled anesteziologa, te eventualne dodatne pretrage koje ordinarijus može zatražiti.
 • od 41 do 60 godina starosti: KKS, urin, GUK, ureja, kreatinin, elektroliti, EKG, PV, aPTV, INR (ako je na antikoagulacijskoj terapiji), krvna grupa (Rh), zaključno pregled anesteziologa, te eventualne dodatne pretrage koje ordinarijus može zatražiti.
 • iznad 61 godine starosti: KKS, urin, GUK, ureja, kreatinin, elektroliti, EKG, RTG srca i pluća, PV, aPTV, INR (ako je na antikoagulacijskoj terapiji), krvna grupa (Rh), pregled interniste, zaključno pregled anesteziologa, te eventualne dodatne pretrage koje ordinarijus može zatražiti.

Pohvale i žalbe:
Knjiga pohvala i žalbi nalazi se na sestrinskom pultu u Stacionaru Zavoda za maksilofacijalnu kirurgiju.

Također, i pohvale i žalbe mogu se uputiti i elektroničkim putem na e-mail: mfk@kbsplit.hr

Kontakt
Poliklinička ambulanta za maksilofacijalnu kirurgiju i male kirurške zahvate - naručivanje
Hitna ambulanta za maksilofacijalnu kirurgiju
Pregled maksilofacijalnog kirurga
Poliklinička ambulanta za oralnu kirurgiju
Polikliničke ambulante za dentalnu medicinu
Pregled oralnog kirurga
Pregled pedodonta, endodonta, ortodonta, parodontologa ili spec. oralne medicine