Poliklinika i dnevna bolnica

Djelatnosti poliklinike:
  • Kontrola i praćenje bolesnika s autoimunim reumatskim i imunološkim bolestima
  • Obavljanje dijagnostičkih pretraga:
    • UZV muskuloskeletnog sustava (po preporuci reumatologa i kliničkog imunologa)
    • Kapilaroskopija ( po preporuci reumatologa i kliničkog imunologa)

Lokalitet Križine I. kat

Radno vrijeme: 10.00 – 14.00 h 

Djelatnosti dnevne bolnice:
  • liječenje i praćenje bolesnika s autoimunim reumatskim i imunološkim bolestima koji primaju imunosupresivnu i biološku terapiju
  • punkcija zgloba 

Lokalitet Križine III kat

Radno vrijeme: 07:30 – 15:30h

Kontakt
Dnevna bolnica Zavoda za reumatologiju i kliničku imunologiju
Poliklinika Zavoda za reumatologiju i kliničku imunologiju