Klinika za dječje bolesti

Stacionarni dio Klinike ima 103 postelje. Od toga 80 akutnih i 23 namijenjenih produženom liječenju, a raspoređenih po zavodima i odjelu. Osim toga još je 25 postelja/stolaca Dnevne bolnice organiziranih na razini Klinike i 12 postelja u stacionaru za majke dojilje.    

U Poliklinici  Klinike za dječje bolesti djeluje 13 subspecijalističkih ambulanta i 10 dijagnostičkih laboratorija.

U sklopu Klinike organizirana je škola i dječji vrtić za bolesnu djecu te dvorane za edukaciju učenika i studenata.

U Klinici za dječje bolesti obavlja se i nastavna djelatnost koja se provodi edukacijom učenika medicinskih škola, studenata medicine i dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu kao i ostalih stručnih medicinskih studija (preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva i fizioterapije) te studenata Filozofskog fakulteta – Odsjek za predškolski odgoj. U Klinici se obavlja i znanstveno-istraživački rad iz područja pedijatrije. Klinika za dječje bolesti i Katedra za pedijatriju organiziraju stručno-znanstvene skupove i provode tečajeve trajne medicinske izobrazbe svih kategorija kao što su:

 • Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, seminar za liječnike i medicinske sestre s međunarodnim sudjelovanjem od 1983.
 • Tečaj uznapredovalog održavanja života djece, Advanced Paediatric Life Support, Advanced Life Support Group iz Manchestera od 2002.
 • International Signa Vitae Conference in Pediatric/Neonatal Intensive Care and Anesthesiology, pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • Poslijediplomski tečaj trajne medicinske edukacije s međunarodnim sudjelovanjem iz pulmologije i alergologije u Komiži
 • Simpozij o neuromuskularnim bolestima
 • Temeljni tečaj neurorazvojne terapije (NRT - Bobath) s međunarodnim sudjelovanjem u suradnji s ustanovom Centar za rehabilitaciju "Mir"
 • Napredni tečaj neurorazvojne terapije (NRT - Bobath) s međunarodnim sudjelovanjem
 • Ultrazvuk u kliničkoj praksi: ''Ultrasonografska dijagnostika središnjeg živčanog sustava''
 • Tečaj iz Pedijatrijske Elektroencefalografije, u suradnji s KBC-om Ljubljana i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Ljubljani
 • Course in medical Genetics, online tečaj iz Bologne, Rozzano, Italija te Euro-Mediteranskog sveučilišnog centra u Rozzanu
 • Individualni tečaj stalnog medicinskog usavršavanja "Ultrazvučna dijagnostika organa mokraćnog sustava i nadbubrežne žlijezde u djece"
 • Tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije "Ultrazvuk abdomena"
 • Tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Ultrazvuk prsnog koša u djece“
 • Tečaj za medicinske sestre: „Životno ugroženo dijete: prepoznavanje, postupci i zdravstvena njega“ od 2003.

U Klinici se provodi program specijalističkog školovanja iz pedijatrije u trajanju od pet godina i subspecijalističkog školovanja iz raznih područja pedijatrije. Od 2020. godine provodi se poslijediplomski specijalistički studij „Pedijatrija“.

Klinika još organizira: 

 • Malu školu o dijabetesu
 • Edukaciju djece i roditelja s prirođenim poremećajem čimbenika zgrušavanja
 • Astma školu
 • Edukaciju roditelja djece na peritonejskoj dijalizi
 • Edukaciju roditelja djece ovisne o medicinskim pomagalima

Unutarnju ustrojstvenu shemu Klinike čine:

 •  Zavod za pulmologiju s alergologijom i kardiologiju s reumatologijom
 •  Zavod za nefrologiju i gastroenterologiju
 •  Zavod za endokrinologiju i neurologiju
 •  Zavod za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi
 •  Zavod za hematologiju, onkologiju, kliničku imunologiju i genetiku
 •  Odjel za neonatologiju i nasljedne bolesti metabolizma
 •  Poliklinika
 •  Hitni dječji prijem 

U Klinici radi ukupno 172 djelatnika, od toga 27 specijalista pedijatrije, 17 specijalizanata pedijatrije, 105 medicinskih sestara (38 prvostupnica sestrinstva i 1 viša medicinska sestra), 4 psihologa, 1 logoped, 1 radni terapeut, 2 molekularna biologa, 6 laboranata, 2 administrativna radnika i 7 pomoćnih djelatnica.

U Klinici za dječje bolesti, KBC - a  Split kontinuirano se radi na stvaranju što boljih uvjeta za liječenje i boravak djece u bolnici kroz edukaciju i stručno usavršavanje kadrova kao i u uređenju i opremanju Klinike.

Nadalje, nastavljamo davno započetu suradnju u okviru projekta „Za osmijeh djeteta u bolnici“ čiji je cilj humanizacija bolničkog liječenja djece.

Klinika je dobila prestižan naslov „Klinika za dječje bolesti – prijatelj djece“ 08. travnja 2019. godine.

Program akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ se provodi kroz 12 programskih poglavlja u korist djece u bolnici.

12 postupaka u korist djece u bolnici:

 1. Izrada Godišnjeg programa i plana o izvedbi ove akcije
 2. Prihvat djeteta u bolnicu samo kad je to za dijete najbolje rješenje
 3. Maksimalno smanjivanje boravka djeteta u bolnici
 4. Holistički pristup liječnika bolesnom djetetu
 5. Sestrinska skrb o bolesnom djetetu - na osnovi dopunske edukacije medicinskihsestara
 6. Primjena suvremenih medicinskih standarda  za boravak djeteta u bolnici
 7. Pristup svakom djetetu kao pojedincu, uz uvažavanje njegove osobnosti i vlastitih potreba
 8. Mogućnost svakodnevnog posjeta roditelja bolesnom djetetu
 9. Pripomoć roditelja u njezi i liječenju djece
 10. Pedagoški i kulturno - zabavni sadržaji odraslih za djecu u bolnici
 11. Igra i druge samostalne aktivnosti djece u bolnici
 12. Oplemenjivanje i funkcionalnost bolničkog ambijenta namijenjenog djeci

Povijest

Početak organiziranog stacionarnog liječenja djece u Splitu datira od 1926. godine kada je prim. dr. Vera Bekavac Škarica preuzela zbrinjavanje djece u nahodištu. Te godine nahodište premješta u malu, novu zgradu na zidinama stare Bolnice.

Nahodište se 1934. godine organizira u Dječji odjel s 15 postelja za dojenčad i malu djecu, dok se veća djeca liječe u okviru Internog odjela.

Godine 1945. Dječji odjel prelazi u „Sanatorij dr. Račić“ i proširuje se na 50 postelja.

U srpnju 1946. Dječji odjel se premješta u prikladne prostorije prizemlja nove Bolnice na Firulama.

Sukladno potrebama, 1950. Odjel povećava kapacitet na 70 postelja uz bolju tehničku opremljenost i formiranje mliječne kuhinje, laboratorija te rendgena.

Prvi subspecijalistički odsjeci (kardiologija i neurologija) osnovani su 1965.

U sadašnji prostor, na četvrtom katu nove bolničke zgrade, Dječji odjel, sa 120 postelja, useljava 1974. Razvojem Medicinskog studija u Splitu, Odjel za dječje bolesti je 1987. prerastao u Kliniku za dječje bolesti.

Kontakt
Predstojnica
doc. dr. sc. prim. Branka Polić, dr. med., specijalistkinja pedijatrije, subspecijalistkinja intenzivne medicine
Tajnik/ca
Klinika za dječje bolesti
Glavna sestra
Biljana Mijač, univ. bacc. med. techn.