Poliklinika i dnevna bolnica

U sklopu Poliklinike djeluju brojne ambulante u kojima se odvija cjelokupna dijagnostika i liječenje široke otorinolaringološke problematike.

Pod okriljem Dnevne bolnice odvija se kirurško liječenje i opservacija te liječenje bolesnika koje ne zahtijeva boravak u bolnici dulji od 24 sata.

Upute za bolesnike

Bolesnici se upućuju na opći otorinolaringološki pregled od strane svog izabranog liječnika obiteljske medicine. Liječnici obiteljske medicine za pojedine opće otorinolaringološke ambulante imaju mogućnost upisa sami ili se bolesnici mogu javiti na našu Polikliniku s pripremljenom uputnicom ili matičnim brojem građana (MBO) i telefonski se naručiti na pregled. Po općem pregledu, bolesnika će se moguće usmjeriti na daljnju obradu u jednu od supspecijalističkih ambulanti. Upute i pripreme za pregled na supspecijalističkim ambulantama mogu se dobiti na glavnom šalteru Poliklinike ili na telefon.

Naša Klinika organizirala je Hitnu ORL ambulantu koja je dežurna i dostupna svaki dan 24 sata za otorinolaringološke hitnoće poput krvarenja iz područja glave, vrata, gornjeg dišnog i probavnog puta, strana tijela gornjeg dišnog i probavnog puta, gušenja, obrade rana glave i vrata, frakture nosa i ostale traume glave i vrata, akutni gubitak sluha, akutnu vrtoglavicu i slično.

Opća otorinolaringološka ambulanta 1

Radno vrijeme: pon-pet; 07:30-15:30

Rad s bolesnicima: pon-pet; 08:00-14:00

Opća otorinolaringološka ambulanta 2

Radno vrijeme: pon-pet; 07:30-15:30

Rad s bolesnicima: pon-pet; 08:00-14:00

Opća otorinolaringološka ambulanta 3

Radno vrijeme: pon-pet; 14:00-21:30

Rad s bolesnicima: pon-pet; 14:00-18:30

Ambulanta za male kirurške zahvate

Radno vrijeme: pon-pet; 07:30-11:30

Kontakt
Ambulanta za male kirurške zahvate
Pedijatrijska otorinolaringološka ambulanta:

Radno vrijeme: pon-pet; 07:30-15:30

Rad s bolesnicima: pon-pet; 08:00-14:00

Kontakt
Pedijatrijska otorinolaringološka ambulanta
Supspecijalistička ambulanta za audiovestibulologiju 1

Radno vrijeme: pon-pet; 07:30-15:30

Rad s bolesnicima: pon-pet; 08:00-14:00

Kontakt
Supspecijalistička ambulanta za audiovestibulologiju 1
Supspecijalistička ambulanta za audiovestibulologiju 2

Radno vrijeme: pon-pet; 07:30-15:30

Rad s bolesnicima: pon-pet; 08:00-14:00

Kontakt
Supspecijalistička ambulanta za audiovestibulologiju 2
Supspecijalistička ambulanta za fonijatriju

Radno vrijeme: pon-pet; 07:30-15:30

Rad s bolesnicima: pon-pet; 08:00-14:00

Kontakt
Supspecijalistička ambulanta za fonijatriju
Logopedska ambulanta

Radno vrijeme: pon-pet; 07:30-20:00

Rad s bolesnicima: pon-pet; 08:00-19:30

Kontakt
Logopedska ambulanta
Kontakt
Pročelnik
izv. prof. dr. sc. Mirko Kontić, dr. med., specijalist otorinolaringologije, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Glavna sestra
Nela Ćosić, univ. bacc. med. techn.