Poliklinika

U ordinacijama u sastavu Poliklinike koje su ugovorene s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje pružaju se usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz djelatnosti Klinike.

Ambulante:

 • Laboratorij za bronhološku dijagnostiku
 • Ambulanta za opću pulmologiju 
 • Dnevna bolnica
 • Onkološka ambulanta
 • Pulmološka alergološko imunološka dijagnostika
 • Laboratorij za ispitivanje plućne funkcije
 • Ambulanta hitnog prijema
 • Konzilijarna pulmološka ambulanta  
 • Pulmološki ultrazvuk
 • Laboratorij za polisomnografiju

 

Naručivanje pacijenata

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije od 13:00 do 15:00 sati). 

Naručiti se može:

 • e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine
 • osobno (uz predočenje uputnice)
 • e-poštom (uz skeniranu uputnicu i kontakt broj)
 • faksom (faksirati uputnicu i kontakt broj)

 

Kontakt
Pročelnik
Željko Ivančević, dr. med.
Glavna sestra
Dunja Ivanović, univ. bacc. med. techn.
Poliklinika Klinike za plućne bolesti