Zavod za plastičnu,rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju i opekline

U Zavodu za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju obavljaju se svi zahvati iz područja plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije, kao i zbrinjavanje pacijenata s opeklinama. Uže područje izvrsnosti Zavoda je kirurgija dojke, kirurgija šake, kirurško zbrinjavanje defekta i kožnih promjena te opekline.

Kontakt
Voditelj
Bojan Štambuk, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastične kirurgije