Klinika za očne bolesti

Klinika za očne bolesti

Klinika za očne bolesti KBC Split je medicinska, znanstvena i nastavna baza za područje oftalmološke djelatnosti u južnoj Hrvatskoj. 

Klinika predstavlja nastavnu bazu za studente medicine Medicinskog fakulteta Split, Odjela zdravstvenih studija  i drugih visokih učilišta zdravstvenog usmjerenja te omogućava provođenje specijalističkog i subspecijalističkog staža specijalizanata KBC-a Split i specijalizanata drugih ustanova. 

Dopuštenjem Ministarstva zdravstva RH Klinika organizira specijalističke i subspecijalističke ispite, provođenje pripravničkog staža doktora medicine i edukacije iz područja oftalmološke djelatnosti kako za specijalizante oftalmologije i drugih grana medicine tako i za studente medicine i dentalne medicine.

Od listopada 2020. na Klinici se izvodi nastava poslijediplomskog stručnog specijalističkog studija iz oftalmologije i optometrije

Na razini Klinike organizirana je:
 • dnevna bolnica
 • jednodnevna kirurgija
 • operacijske dvorane.
Zavod za bolesti i kirurgiju prednjeg očnog segmenta

Djelatnost se sastoji od:

 • liječenja i operacija na prednjem očnom segmentu (glaukom, katarakte)
 • liječenja i operacija bolesti orbite, vjeđa i adneksa oka
 • konzervativno i operativno liječenja trauma oka i orbite
 • rad se obavlja kroz stacionarni dio i dnevnu bolnicu (izvršene sve pripreme za transplantacije rožnice -očekivani početak 12/20)
Kontakt
Pročelnik
prim. mr. sc. Robert Stanić, dr. med.
Glavna sestra
Ankica Mihić, univ. bacc. med. techn.
Zavod za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta

Djelatnost se sastoji od:

 • liječenja i operacija na stražnjem očnom segmentu (konvencionalne operacije retine, PPV, anti-VEGF terapija)
 • liječenja (konzervativno i operativno) bolesti iz dječje oftalmologije i neurooftalmologije.
 • liječenja (konzervativno i operativno) trauma oka i orbite
 • rad se obavlja kroz stacionarni dio i dnevnu bolnicu
Kontakt
Pročelnik
izv. prof. dr. sc. prim. Ljubo Znaor, dr. med.
Glavna sestra
Mariana Sirovica, univ. bacc. med. techn.
Kontakt
Predstojnik
prof. dr. sc. Kajo Bućan, dr. med.
Tajnik/ca
Ured Klinike za očne bolesti
Glavna sestra
Ankica Jurčević, univ. bacc. med. techn.
Odjel klinike za očne bolesti
Klinika za očne bolesti - sestrinski pult