Referentni centar

Na Klinici za kirurgiju djeluje Referentni centar Ministarstva zdravstva za ubrzani oporavak nakon kirurškog zahvata.