Povijest

Povijest Zavoda za transfuzijsku medicinu

Prema sačuvanoj dokumentaciji, prve su se transfuzije krvi primjenjivale u Gradskoj bolnici u Splitu još 1939.g. Iste godine je osnovan Odsjek za transfuziju krvi pri Higijenskom zavodu u Splitu. U Odsjeku su se izabirali i evidentirali davatelji krvi, a njihov popis se dostavljao dežurnoj službi Gradske bolnice koja ih je po potrebi pozivala na davanje krvi.

Među prvim centrima u zemlji, u Splitu je osnovana Stanica za transfuziju krvi s educiranim kadrovima te je bila smještena u zgradi bolnice Grad uz Kirurški i Ortopedski odjel. U Stanici se uzimala krv, određivale krvne grupe te samostalno aplicirale transfuzije krvi. Ubrzo je 1955.g. uvedeno i transfuziološko ispitivanje i praćenje trudnica uz prve izmjene krvi u novorođenčadi čije su majke imale Rh imunizaciju.

Stanica za transfuziju preseljena je 1960.g. u prizemlje Poliklinike na Firulama i djelatnost se sve brže i kvalitetnije razvijala; uz ispitivanje trudnica uvodi se prijeoperacijsko transfuziološko testiranje te cjelodnevna dežurstva. 

U cilju što sigurnijeg i kvalitetnijeg transfuziološkog liječenja, 1974.g. uvodi se testiranje protutijela svih uzetih doza krvi na uzročnika sifilisa i uzročnika hepatitisa B. Testiranje na biljege HIV-a se uvodi 1987.g., a 1993.g. započinje testiranje na biljege hepatitisa C. 

Tijekom 1986.g. Odjel za transfuziju krvi osniva novu djelatnost kroz novoosnovanu organizacijsku jedinicu: Laboratorij za HLA tipizaciju.

Tijekom Domovinskog rata, od 1991. do 1995.g. Odjel je bez ranijih iskustava preuzeo ulogu organizatora i koordinatora rada transfuzijske djelatnosti za područje južne Hrvatske. Odjel za transfuziju krvi je osigurao sav potreban kadar, resurse i krvne pripravke za transfuzijsko liječenje u ratnim uvjetima u sastavu mobilnih kirurških ekipa, a istovremeno uz pomoć Hrvatskog Crvenog križa i kluba DDK „Brodosplit“, orgnizirano i kontinuirano je prikupljao krv na Odjelu i terenskim akcijama kako bi osigurao dostatan broj krvnih pripravaka.

Tijekom 1995.g. transfuzijska djelatnost bolnice Križine (kadar, oprema i prostor) postaje sastavni dio postojećeg Odjela za transfuziju krvi KB Split te od tada funkcionira kao cjelina.

U svibnju Odjel za transfuziju krvi (tadašnji naziv) nagrađen je nagradom Grada Splita za 2010.g. za nesebičnu požrtvovnost i profesionalizam medicinskog osoblja Odjela na dan 24.srpnja 2009.g. kada se nakon tragične željezničke nesreće u Kaštelima tijekom desetak sati prikupilo 350 doza krvi za spas unesrećenih osoba.

Od 2012. Godine pored serološkog testiranja na krvlju prenosive bolesti (hepatitis B, Hepatitis C, HIV i sifilis) uzorci krvi se šalju u nacionalni transfuzijski centar -Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, na NAT testiranje (otkrvanje DNA i RNA virusa HBV, HCV i HIV). Ovim testiranjima mogućnost prijenosa krvlju prenosivih bolesti je svedena na minimum..

Od 2013.g. Odjel za transfuzijsku medicinu KBC-a Split postaje Regionalni transfuzijski centar koji, u suradnji s Crvenim križom, prikuplja krv od darivatelja krvi u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji i opskrbljuje krvnim pripravcima tri bolnice KBC Split, OB Šibenik i OB Hrvatski ponos u Kninu. 

Odjel za citaferezu i krioprezervaciju je započeo uzimanje, obradu i skladištenja krvotvornih matičnih stanica za autolognu transplantaciju u siječnju 2021. 

Od siječnja 2022. u laboratorij za tipizaciju tkiva radi se genotipizacija HLA sustava i sustava krvnih grupa  metododom PCR-SSP.