Klinika za kožne i spolne bolesti

Klinika za kožne i spolne bolesti

Ustrojstvo Klinike za kožne i spolne bolesti

  • Odjel za dermatološku dijagnostiku
  • Stacionar
  • Poliklinika i dnevna bolnica

Stacionar broji 16 kreveta (15 akutnih te 1 kronični) i pruža usluge bolesnicima cijele južne i srednje Dalmacije. U sklopu stacionara djeluje Laboratorij za dermatološku dijagnostiku u kojoj se godišnje pregleda preko 2000 patohistoloških uzoraka kože i imunofluorescentnih pretraga.

Povijest

Počeci Klinike za kožne i spolne bolesti datiraju od 1918. g. kada se osniva Odjeljenje za venerične bolesti u zgradi Zakloništa Martinis – Marchi na Solinskoj cesti. Od 1921. g. djeluje kao bolnički odjel te se iste godine preseljava u bolnicu Grad gdje ostaje do 1956.g. U tom se razdoblju otvara Odjel za kožne i spolne bolesti pri Općoj bolnici na Firulama.

Od 1977. g. razvija se subspecijalistička služba te započima s radom Laboratorij za dermatološku patohistologiju i subspecijalistička ambulanta za dermatološku onkologiju. Narednih godina razvijaju se ambulante za medicinsku kozmetologiju, dječju dermatologiju, dermatološku alergologiju i imunologiju.

Od 1. veljače 1993. g. Odjel za kožne i spolne bolesti se integrirao s istoimenim odjelom bolnice na Križinama gdje sa Klinika za kožne i spolne bolesti i danas nalazi. Od 1977. g. na Odjelu se provodi dodiplomska i poslijediplomska nastava iz dermatovenerologije.  Od početka osnivanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, liječnici sudjeluju u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, a taj se odnos dalje razvija putem dopunskog radnog odnosa sa fakultetom kojeg ostvaruju troje djelatnika. U Klinici za kožne i spolne bolesti odvija se izobrazba brojnih specijalizanata iz dermatovenerologije te drugih specijalnosti koje u svom programu imaju dio izobrazbe iz dermatovenerologije. Svi liječnici u Klinici imaju završen stručni poslijediplomski studij. U Klinici za kožne i spolne bolesti rade jedna profesorica u trajnom zvanju koja je ujedno i primarijus te jedna docentica, troje doktora znanosti. Redovno se provode stručne izobrazbe liječnika obiteljske medicine putem organiziranih tečajeva trajne medicinske izobrazbe I kategorije. Redovne aktivnosti Klinike obogaćene su provođenjem Škole atopije namijenjene roditeljima i osobama oboljelih od atopijskog dermatitisa gdje zajedno sa pedijatrima alergolozima i nutricionistima obrazujemo polaznike i dajemo najsvježije informacije primjerene slušateljima iz područja alergologije.

Liječnici Klinike aktivno sudjeluju na brojnim domaćim i inozemnim stručnim skupovima, a objavljuju i članke u domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim publikacijama.

U sklopu Klinike radi 9 specijalista, 6 specijalizanata, 18 medicinskih sestara od kojih su tri sa višom stručnom spremom te jedna sa završenim Sveučilišnim studijem sestrinstva.  U Klinici rade četiri subspecijaliste (jedan iz dječje dermatolovenerologije te tri dermatološke onkologije), dok je jedna djelatnica na subspecijalizaciji iz dječje dermatovenerologije.

Kontakt
Predstojnica
prof. dr. sc. prim. Neira Puizina Ivić, dr. med.
Glavna sestra
Marija Tijardović, univ. bacc. med. techn.
Poliklinika klinike za kožne i spolne bolesti