Klinika za psihijatriju

Klinika za psihijatriju je medicinska i znanstvena ustanova za područje psihijatrijske djelatnosti koja djeluje u skladu sa svjetskim trendovima u psihijatriji, kako u dijagnostici i liječenju svih skupina psihijatrijskih poremećaja tako i u znanstvenom radu. Osim polikliničkog i konzilijarnog rada, Klinika skrbi za hospitalizirane bolesnike uključujući intenzivnu skrb.

U sastavu klinike djeluje i Centar za psihotraumu u okviru koga se provodi nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći hrvatskih branitelja.

Klinika za psihijatriju obavlja složenu dijagnostičko-terapijsku, specijalističko - konzilijarnu i edukativnu djelatnost u stacionarnim i polikliničkim segmentima. Na Klinici se  obavlja edukacija studenata medicine i dentalne medicine,  studenata zdravstvenih studija, te trajno usavršavanje liječnika. Pored navedenih aktivnosti Klinika se bavi i provođenjem znanstveno istraživačkog rada i publikacijom znanstvenih i stručnih članaka i knjiga. Svi članovi katedre za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Splitu  (4 nastavnika – D. Lasić, B. Uglešić, T. Franić, T. Glavina i 9 asistenata -  M. Kaliterna, Ž. Kralj, L. Kustura, D. Krnić, S. Krnić, M. Milanović, D. Mrass, N. Sikirica, M. Žuljan Cvitanović ) su djelatnici Klinike za psihijatriju, a D. Britvić je nastavnik i član katedre za psihološku medicinu Medicinskog fakulteta.

Hitni prijem
Kontakt
Hitni psihijatrijski prijem
Zavod za biologijsku psihijatriju i intenzivnu skrb
Kontakt
Intenzivna skrb
Voditelj
doc. dr. sc. prim. Boran Uglešić, dr. med.
Glavna sestra
Tihana Rađa, bacc. med. techn.
Zavod za socijalnu psihijatriju sa psihotraumom
Kontakt
Regionalni centar za psihotraumu
Voditeljica
prof. dr. sc. Dolores Britvić, dr. med.
Glavna sestra
Helga Milić, bacc. med. techn.
Zavod za kliničku psihijatriju s dječjom i adolescentnom psihijatrijom
Kontakt
Voditelj
doc. dr. sc. prim. Davor Lasić, dr. med.
Glavna sestra
Tatjana Lončar, bacc. med. techn.
Kontakt
Predstojnik
doc. dr. sc. prim. Trpimir Glavina, dr. med.
Tajnik/ca
Klinika za psihijatriju
Glavna sestra
Dijana Blažević, mag. med. techn.
Klinika za psihijatriju - naručivanje