Poliklinika

Ambulanta za prijem uzoraka Firule :

  • Izvanbolnički pacijenti zaprimaju se isključivo na lokalitetu FIRULE, 1. kat zgrade Poliklinike ulaz na sjevernoj strani zgrade
  • Radno vrijeme za prijem izvanbolničkih pacijenata radnim danom od 6:30 - 10:00
  • Za djecu do 12 godine života i svu djecu s posebnim potrebama uzorkovanje se (za sve laboratorije u KBC-u Split) vrši u Dječjoj specijalističkoj ambulanti na lokalitetu FIRULE, 1. kat zgrade Poliklinike (vrata do ulaza u čekaonicu Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku), radno vrijeme 7:30 - 9:30.
  • Svi nalazi će se po dovršetku dostaviti CEZIH-om liječnicima primarne zdravstvene zaštite, a uz ispunjeni zahtjev za slanje nalaza e-mailom dostavit će se na e-mail adresu pacijenta
  • Pacijente na uzorkovanje krvi mogu naručiti liječnici primarne zdravstvene zaštite
  • INFORMACIJE ZA PACIJENTE: 021 556-577 od 11:00-14:00 sati ili na mail: laboratorij@kbsplit.hr
  • Krv se uzorkuje svaki radni dan osim za krioglobuline (isključivo ponedjeljkom), aktivnost glukoza-6-fosfat dehidrogenaze /G-6-PDH i osmotsku rezistenciju eritrocita (isključivo utorkom i četvrtkom)
  • Za imunofenotipizaciju limfocita periferne krvi pacijenti se moraju naručiti na broj: 021 556-577
     

Ambulanta za prijem uzoraka Križine :

  • Na lokalitetu Križine krv se uzorkuje isključivo za hematološke pacijente s internom uputnicom dnevne bolnice hematologije radnim danom od 7:30-9:00.
  • INFORMACIJE ZA PACIJENTE: 021 556-577 od 11:00-14:00 sati ili na mail: laboratorij@kbsplit.hr