Zavod za endokrinologiju, nasljedne bolesti metabolizma i neonatologiju

Na Zavodu se obavlja obrada i liječenje djece i adolescenata koji boluju od endokrinoloških oboljenja kao i obrada, liječenje i postintenzivna skrb novorođenčadi i dojenčadi koji boluju od metaboličkih bolesti. Rad se odvija kroz stacionar, dnevnu bolnicu i subspecijalističke ambulante.

Kontakt
Pročelnica
izv. prof. dr. sc. prim. Ivana Unić, dr. med., specijalistkinja pedijatarije, subspecijalistkinja pedijatrijske endokrinologije, dijabetesa i bolesti metabolizma
Glavna sestra
Marijana Dražić, univ. bacc. med. techn.