Zavod za nefrologiju i gastroenterologiju

Na razini Zavoda organizirana je dnevna bolnica.

Zavod za nefrologiju i gastroenterologiju s hepatologijom i prehranom obavlja dijagnostičku obradu i liječenje djece oboljele od akutnih i kroničnih bolesti mokraćnog sustava te akutnih i kroničnih gastroenteroloških bolesti, bolesti jetre i poremećaja prehrane. 

 

Rad se odvija kroz 

  • stacionar, 
  • dnevnu bolnicu, 
  • ultrazvučnu dijagnostiku, 
  • laboratorij za dijagnostiku mokraćnog sustava (ultrazvučna kontrastna cistografija /ceVUS/, uroflow uz EMG, urodinamika, videourodinamika, 
    4 - satna opservacija mokrenja, animirani biofeedback, “vježbe mokrenja”, edukacija roditelja čistoj intermitentnoj kateterizaciji, edukacija djece od pete godine života samokateterizaciji, kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka /KMAT/, edukacija roditelja i/ili djece na peritonijskoj dijalizi),
  • laboratorij za endoskopsku dijagnostiku (ezofagogastrodudenoskopija i kolonoskopija sa biopsijom u analgosedaciji), edukacija roditelja i/ili djece oboljele od malapsorpcijskih poremećaja I kroničnih upalnih bolesti crijeva,
  • subspecijalističke ambulante.

 

Kontakt
Pročelnica
doc. dr. sc. prim. Adela Arapović, dr. med., specijalistkinja pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske nefrologije
Glavna sestra
Željka Poljak, univ. bacc. med. techn.