Zavod za aritmije

Zavod za aritmije

U Zavodu za aritmije, osnovanom 2018. godine u sklopu Klinike za bolesti srca i krvnih žila, omogućeno je suvremeno dijagnosticiranje i liječenje poremećaja srčanog ritma.

Prva elektrostimulacijska liječenja, u tada Općoj bolnici Split, učinjena su sedamdesetih godina 20. stoljeća u suradnji kardiologa i vaskularnog kirurga.

Usporedo s implantacijom elektrostimulatora srca devedestih godina 20. stoljeća počinju se ugrađivati kardioverter defibrilatori (ICD), a početkom ovog stoljeća i uređaji za resinkronizacijsko liječenje (CRT). Godine 2019. ugrađeni su prvi elektrostimulatori Hisovog snopa (His pacing), a 2020. godine i prvi potkožni kardioverter defibrilatori (S-ICD).  

Od 2015. godine, sukladno suvremenim kardiološkim standardima, u KBC Split implantaciju svih elektroničkih srčanih uređaja samostalno obavlja kardiolog te se godišnje obavi oko 400-430 različitih implantacijskih postupaka.

Zajedno s razvojem programa elektrostimulacije srca godine 2017. započinje se s provođenjem elektrofizioloških studija na srcu u svrhu točnije dijagnostike aritmije te liječenje različitih vrsta srčanih aritmija metodom radiofrekventne ili krio ablacije. Uz dostupnu najmoderniju tehnologiju postignuta je visoka razina uspješnosti i sigurnosti u ovoj vrsti liječenja. Korištenje suvremenih 3D navigacijskih sustava u svakodnevnom radu omogućava smanjenje potrebe za korištenjem fluoroskopije (RTG uređaja), a u pojedinim situacijama se kompletna procedura u potpunosti može odraditi bez izlaganja bolesnika (i osoblja) X-zrakama.

U ovom trenutku provodi se između 300 i 350 ablacijskih procedura godišnje uključujući i liječenje najkompleksnijih atrijskih i ventrikularnih aritmija endokardijalnim I epikardijalnim pristupom.

Krajem 2018. započet je program ugradnje okludera aurikule lijevog atrija (LAAO) u bolesnika s fibrilacijom atrija koji zbog sklonosti krvarenju ili nepodnošenja nisu u mogućnosti uzimati antikoagulacijsku terapiju. Od srpnja 2019. se provode procedure perkutanog zatvaranja defekata interatrijskog septuma (PFO ili ASD).

Od 2018. aktivno sudjelujemo u više međunarodnih istraživanja novih tehnologija liječenja srčanih aritmija.

Trenutačno je kroz tri međunarodna istraživačka projekta u našem centru omogućeno liječenje aritmoloških bolesnika (dominanto s fibrilacijom atrija) potpuno novom vrstom energije – elektroporacijom (eng. pulsed field ablation).

 

Dijagnostičke metode koje Zavod pruža:

 • neinvazivne metode elektrokardiografskog monitoriranja (telemetrija, 24-48h Holter),
 • test nagibnog stola (eng. tilt table test) – samo za hospitalizirane bolesnike,
 • invazivne metode elektrokardiografskog monitoriranja (ugradnja snimača elektrokardiograma, eng. implantable loop recoreder-ILR),
 • elektrofiziološka studija (u svrhu dijagnostike poremećaja srčanog ritma te u pojedinim indikacijama za procjenu rizika za razvoj malignih aritmija i nagle srčane smrti).

Terapijske metode koje Zavod pruža:

 • ugradnja trajnih elektrostimulatora srca (eng. pacemaker) u liječenju poremećaja usporenog rada srca (bradikardije), 
 • ugradnja kardioverter defibrilatora (eng. implantable cardioverter defibrillator-ICD) u svrhu prevencije iznenadne srčane smrti zbog malignih aritmija,
 • ugradnja uređaja za resinkronizaciju rada srca (eng. cardiac resynchronization therapy-CRT) poznati kao biventrikulski elektrostimulatori srca s funkcijom defibrilatora (CRT-D) ili bez nje (CRT-P) u liječenju određenih skupina bolesnika sa zatajivanjem srca,
 • liječenje različitih vrsta atrijskijskih i ventrikularnih poremećaja srčanog ritma ablacijom, odnosno kontroliranim, ciljanim uništavanjem manjih dijelova srčanog mišića odgovornih za nastajanje i održavanje aritmije na srcu,
 • zatvaranje aurikule lijevog atrija okluderom (LAAO) u bolesnika s fibrilacijom atrija koji nisu u mogućnosti (bilo zbog ranijeg krvarenja ili nepodnošenja terapije) uzimati antikoagulacijsku terapiju, čime se bitno smanjuje rizik za nastanak moždanog udara ili sistemske embolije,
 • zatvaranje defekata interatrijskog septuma (otvoreni foramen ovale – PFO ili atrijski septalni defekt - ASD) koji uzrokuju hemodinamsko opterećenje srca ili su uzrok ponavljanih sistemskih tromboembolizacija.

 

U sklopu Zavoda djeluju dvije polikliničke ambulante:

 • ambulanta za elektrostimulaciju: pregled rada elektrostimulatora, ICD-a, CRT-a, ILR-a svih vodećih svjetskih proizvođača, osim trenutačno LivaNova (bivši Sorin)
 • ambulanta za aritmije
Kontakt
Pročelnica
doc. dr. sc. Zrinka Jurišić, dr. med., specijalistkinja interne medicine, subspecijalistkinja kardiologije
Glavna sestra
Anasija Ivanović, univ. bacc. med. techn.
Zavod za aritmije