Zavod za aritmije

Zavod za aritmije

U Zavodu za aritmije, osnovanom 2018. godine u sklopu Klinike za bolesti srca i krvnih žila, omogućeno je suvremeno dijagnosticiranje i liječenje poremećaja srčanog ritma.

Prva elektrostimulacijska liječenja, u tada Općoj bolnici Split, učinjena su sedamdesetih godina 20. stoljeća u suradnji kardiologa i vaskularnog kirurga.

Usporedo s implantacijom elektrostimulatora srca devedestih godina 20. stoljeća počinju se ugrađivati kardioverter defibrilatori (ICD), a početkom ovog stoljeća i uređaji za resinkronizacijsko liječenje (CRT). Godine 2019. ugrađeni su prvi elektrostimulatori Hisovog snopa (His pacing), a 2020. godine i prvi potkožni kardioverter defibrilatori (S-ICD).  

Od 2015. godine, sukladno suvremenim kardiološkim standardima, u KBC Split implantaciju svih elektroničkih srčanih uređaja samostalno obavlja kardiolog te se godišnje obavi oko 400-430 različitih implantacijskih postupaka.

Zajedno s razvojem programa elektrostimulacije srca godine 2017. započinje se s provođenjem elektrofizioloških studija na srcu u svrhu točnije dijagnostike aritmije te liječenje različitih vrsta srčanih aritmija metodom radiofrekventne ili krio ablacije. Uz dostupnu najmoderniju tehnologiju postignuta je visoka razina uspješnosti i sigurnosti u ovoj vrsti liječenja. Korištenje suvremenih 3D navigacijskih sustava u svakodnevnom radu omogućava smanjenje potrebe za korištenjem fluoroskopije (RTG uređaja), a u pojedinim situacijama se kompletna procedura u potpunosti može odraditi bez izlaganja bolesnika (i osoblja) X-zrakama.

U ovom trenutku provodi se između 300 i 350 ablacijskih procedura godišnje uključujući i liječenje najkompleksnijih atrijskih i ventrikularnih aritmija endokardijalnim I epikardijalnim pristupom.

Krajem 2018. započet je program ugradnje okludera aurikule lijevog atrija (LAAO) u bolesnika s fibrilacijom atrija koji zbog sklonosti krvarenju ili nepodnošenja nisu u mogućnosti uzimati antikoagulacijsku terapiju. Od srpnja 2019. se provode procedure perkutanog zatvaranja defekata interatrijskog septuma (PFO ili ASD).

Od 2018. aktivno sudjelujemo u više međunarodnih istraživanja novih tehnologija liječenja srčanih aritmija.

Trenutačno je kroz tri međunarodna istraživačka projekta u našem centru omogućeno liječenje aritmoloških bolesnika (dominanto s fibrilacijom atrija) potpuno novom vrstom energije – elektroporacijom (eng. pulsed field ablation).

 

Dijagnostičke metode koje Zavod pruža:

 • neinvazivne metode elektrokardiografskog monitoriranja (telemetrija, 24-48h Holter),
 • test nagibnog stola (eng. tilt table test) – samo za hospitalizirane bolesnike,
 • invazivne metode elektrokardiografskog monitoriranja (ugradnja snimača elektrokardiograma, eng. implantable loop recoreder-ILR),
 • elektrofiziološka studija (u svrhu dijagnostike poremećaja srčanog ritma te u pojedinim indikacijama za procjenu rizika za razvoj malignih aritmija i nagle srčane smrti).
 •  

Terapijske metode koje Zavod pruža:

 • ugradnja trajnih elektrostimulatora srca (eng. pacemaker) u liječenju poremećaja usporenog rada srca (bradikardije), 
 • ugradnja kardioverter defibrilatora (eng. implantable cardioverter defibrillator-ICD) u svrhu prevencije iznenadne srčane smrti zbog malignih aritmija,
 • ugradnja uređaja za resinkronizaciju rada srca (eng. cardiac resynchronization therapy-CRT) poznati kao biventrikulski elektrostimulatori srca s funkcijom defibrilatora (CRT-D) ili bez nje (CRT-P) u liječenju određenih skupina bolesnika sa zatajivanjem srca,
 • liječenje različitih vrsta atrijskijskih i ventrikularnih poremećaja srčanog ritma ablacijom, odnosno kontroliranim, ciljanim uništavanjem manjih dijelova srčanog mišića odgovornih za nastajanje i održavanje aritmije na srcu,
 • zatvaranje aurikule lijevog atrija okluderom (LAAO) u bolesnika s fibrilacijom atrija koji nisu u mogućnosti (bilo zbog ranijeg krvarenja ili nepodnošenja terapije) uzimati antikoagulacijsku terapiju, čime se bitno smanjuje rizik za nastanak moždanog udara ili sistemske embolije,
 • zatvaranje defekata interatrijskog septuma (otvoreni foramen ovale – PFO ili atrijski septalni defekt - ASD) koji uzrokuju hemodinamsko opterećenje srca ili su uzrok ponavljanih sistemskih tromboembolizacija.

 

U sklopu Zavoda djeluju dvije polikliničke ambulante:

 • ambulanta za elektrostimulaciju: pregled rada elektrostimulatora, ICD-a, CRT-a, ILR-a svih vodećih svjetskih proizvođača, osim trenutačno LivaNova (bivši Sorin)
 • ambulanta za aritmije
Kontakt
Pročelnica
doc. dr. sc. Zrinka Jurišić, dr. med., specijalistkinja interne medicine, subspecijalistkinja kardiologije
Voditelj
Ante Anić, dr. med.
Glavna sestra
Anasija Ivanović, prvostupnica sestrinstva
Zavod za aritmije