Odjel za psihologiju i edukacijsku rehabilitaciju

Područje rada

Odjel multidiciplinarno skrbi o potrebama djece i mladih kroz usluge dijagnostike i tretmana iz područja mentalnog zdravlja djece i adolescenata, kroz široki spektar poteškoća ovoga uzrasta: neurorazvojni poremećaji (poremećaj iz spektra autizma, intelektualne onesposobljenosti, specifični poremećaj učenja, komunikacijski poremećaji, deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj, poremećaj s tikovima, motorički poremećaji), anksiozni poremećaji, depresivni poremećaji, poremećaji sa somatskim simptomima i srodni poremećaji, poremećaji vezani uz traumu i stresor, poremećaji hranjenja i jedenja, eliminacijski poremećaji. Veliko područje rada psihologa, osim dječje kliničke psihologije, obuhvaćaju usluge iz područja zdravstvene psihologije. U tom području usmjereni smo na pružanje psihološke podrške djeci, roditeljima i drugim članovima obitelji s ciljem uspješnije prilagodbe na različite kronične bolesti i  akutna medicinska stanja, kroz individualne i grupne oblike rada (uključujući i psihološku podršku u okviru palijativne skrbi). Djelatnice Odjela uključene su u rad sa stacionarno i ambulantno liječenim pacijentima te pacijentima liječenima kroz dnevnu bolnicu. Specifičnost našeg Odjela je uključivanje terapijskog psa u radnoterapijske intervencije.  

 

USLUGE:

  •      psihodijagnostička obrada djeteta: dojenačka, predškolska, školska dob
  •      psihološki tretmani usmjereni na djecu, adolescente i roditelje (psihološko savjetovanje,                       psihoterapija...)
  •      logopedska procjena djece (0 – 18 g.)
  •      logopedski tretmani (logopedsko savjetovanje, logopedska terapija)
  •      edukacijsko-rehabilitacijska procjena djece (0 - 7 g.)
  •      tretmani edukacijske rehabilitacije (0 - 7 g.) (edukacijsko rehabilitacijsko savjetovanje,                         edukacijsko rehabilitacijska terapija)
  •      radnoterapijska procjena (0 - 18 g.); procjena senzorne integracije
  •      radna terapija; terapija senzorne integracije

 

UPISI:

e-mail : psih.upisi@kbsplit.hr

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
Voditeljica
dr. sc. Irena Mišetić, prof. pschy., magistra psihologije, specijalistkinja kliničke psihologije