Poliklinika i dnevna bolnica

U sklopu Zavoda rade: 

 1. Nefrološka ambulanta
  • Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 10:00 - 14:00 h  

   U nefrološkoj ambulanti obavljaju se prvi pregledi i kontrole bolesnika s različitim bubrežnim bolestima.

 2. Ambulanta za hipertenziju
  • Radno vrijeme: utorkom i četvrtkom 10:00 - 12:00 h  

   U ambulanti se vrši pregled i dijagnostička obrada pacijenata s hipertenzijom,  posebno bolesnika s rezistentnom hipertenzijom i sumnjom na sekundarni uzrok hipertenzije.

 3. Ambulanta za kliničku prehranu
  • Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 08:00 - 10:00 h

   U ambulanti se obavljaju prvi pregledi i praćenje pacijenata upućenih zbog različitih dijagnoza koje zahtijevaju posebnu nutritivnu skrb. Postoji mogućnost konzultacije liječnika obiteljske medicine putem uputnice i navedene e-mail adrese za starije i nepokretne bolesnike.

 4. Dnevna bolnica
  • Dnevna bolnica se nalazi na 1. katu lokaliteta Križine u dijelu za polikliničku djelatnost. 
   U Dnevnoj bolnici se kontroliraju bolesnici s transplantiranim bubregom, bolesnici na peritonejskoj dijalizi, bolesnici u završnom stadiju bubrežnog zatajenja te bolesnici kod kojih je potrebna češća kontrola nefrologa ili brza nefrološka obrada. 

Sve ambulante se nalaze na 1. katu lokaliteta Križine u dijelu za polikliničku djelatnost.
Sve potrebne informacije pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije.

Upute za pacijente

Ultrazvuk trbuha

Na dan pregleda doći natašte, potrebno je obavezno imati ispunjen mokraćni mjehur! Ponijeti sa sobom ranije nalaze i slike.

Kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka (KMAT)

Bolesnik će prilikom postavljanja aparata dobiti pisanu uputu o načinu vođenja dnevnika dnevnih aktivnosti. Preporučaju se uobičajene aktivnosti u kućnom i radnom okruženju tijekom 24 sata. Da bi manšeta mogla biti dobro priljubljena, ruka treba biti slobodna do ramena, potrebno je izbjegavati suvišne pokrete i govor za vrijeme mjerenja, ukoliko bolesnik hoda mora stati. U dnevnik se upisuje vrijeme odlaska na spavanje, vrijeme buđenja, vrijeme uzimanja terapije te eventualne tegobe. Da ne bi došlo do oštećenja aparata, bolesnik se ne smije kupati ni tuširati te močiti manšetu ili aparat. Uređaj je programiran tako da tijekom dana mjeri arterijski svakih pola sata, a tijekom noći svaki sat.

Kontakt
Dnevna bolnica Zavoda za nefrologiju i hemodijalizu
Ambulanta za kliničku prehranu
Ambulante Zavoda za nefrologiju i hemodijalizu
Poliklinika Zavoda