Poliklinika i dnevna bolnica

Hematološka ambulanta nalazi se u sklopu Poliklinike na prvom katu. U njoj se obavljaju prvi i kontrolni pregledi hematologa. Ambulanta radi svaki radni dan od 10 do 14 sati, a primaju se bolesnici upućeni od obiteljskog liječnika kao i bolesnici koji dolaze na kontrolni pregled nakon otpusta iz bolnice te bolesnici koji se dulje vrijeme kontroliraju nakon intenzivnog liječenja zloćudnih hematoloških bolesti. U ambulanti rade svi liječnici specijalisti hematolozi.
Ambulanta za punkcije i biopsije koštane srži nalazi se na trećem katu, uz Dnevnu bolnicu, a radi svaki dan od 9 do 12 sati. Na navedene pretrage bolesnici dolaze u vrijeme kada su naručeni.

Upute za pacijente

Bolesnici koji su upućeni u bolnicu radi obrade ili liječenja trebaju, uz svoje osobne potrepštine, ponijeti svu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na bolest zbog koje se primaju u bolnicu, kao i dokumentaciju o drugim važnijim bolestima, osobito ako te bolesti zahtijevaju primjenu posebnih lijekova ili posebnu dijetu. Nije potrebno sa sobom nositi uobičajene lijekove, ali ako bolesnik uzima lijek koji se rjeđe primjenjuje ili ako uzima lijek koji se nalazi na listi posebno skupih lijekova potrebno ga je ponijeti jer se on iz ljekarne može preuzeti samo u točno određenoj količini i na ime bolesnika.
Bolesnici koji dolaze radi obrade u Dnevnu bolnicu trebaju sa sobom ponijeti sve nalaze u vezi s bolešću zbog koje dolaze, a bolesnici koji dolaze radi liječenja trebaju ponijeti nove laboratorijske nalaze. Ako bolesnik prima dulju terapiju može ponijeti nešto za jelo i piće, a može ponijeti i laptop, tablet ili knjigu. Ako bolesnik bude u Dnevnoj bolnici u vrijeme ručka može ga dobiti tijekom terapije. Nakon terapije dobro je da bolesnik ostane u Dnevnoj bolnici neko vrijeme radi praćenja mogućih nuspojava, a ako prima transfuziju krvnih pripravaka uobičajeno je da ostane oko 2 sata nakon isteka transfuzije također radi uočavanja kasnijih nuspojava.
Bolesnici koji su upućeni u Ambulantu za punkciju i biopsiju koštane srži ne trebaju nikakvu posebnu pripremu. Nakon citološke punkcije koštane srži odmah mogu otići, a nakon biopsije obično se zadržavaju oko 2 sata radi praćenja eventualnog krvarenja na mjestu biopsije. Svi bolesnici mogu odmah nakon otpusta voziti kola i vratiti se svojim uobičajenim aktivnostima, a u slučaju pojave jačih bolova mogu uzeti neki lijek protiv bolova (npr. paracetamol - Lupocet, Lekadol, Plicet ili sličan).

Preuzimanje nalaza

Nalazi pretraga napravljenih u Dnevnoj bolnici ili Ambulanti za punkcije i biopsije preuzimaju se u Dnevnoj bolnici nakon 13 sati, prema uputama medicinske sestre.

Posjete bolesnicima

Posjete bolesnicima za vrijeme epidemije corona virusom nisu dopuštene. Ako svojima najbližima želite nešto donijeti, trebate se javiti službeniku na ulazu u bolnicu koji će pozvati medicinsku sestru s odjela da preuzme ono što ste donijeli. To se može obaviti u vremenu između 14.30 i 15.30 sati.
Informacije o ležećim bolesnicima daje liječnik koji liječi bolesnika i to isključivo najužoj rodbini, putem telefona, između 14.30 i 15.30 sati svakim radnim danom.

Kontakt
Dnevna bolnica Zavoda za hematologiju
Informacije o ležećim bolesnicima