Poliklinika Klinike za psihijatriju

 • Ambulanta za biologijsku psihijatriju
 • Ambulanta za socijalnu psihijatriju
 • Ambulanta za psihoterapiju
 • Ambulanta za forenzičku psihijatriju
 • Opća ambulanta
 • Ambulanta za dječju i adolescentnu psihijatriju
 • Ambulanta  za alkohol i druge ovisnosti
 • Ambulanta za kliničku psihologiju
 • Ambulanta za psihodijagnostiku
 • Ambulanta za psihoonkologiju
 • Ambulanta za dugodjelujuću terapiju

Upute za pacijente

Naručivanje bolesnika od ponedjeljka do petka od 12.00 do 14.00h i od ponedjeljka do četvrtka od 18.00 do 19.00h) telefonom ili na e-mail.

Pri dolasku na liječenje potrebno je ponijeti: 

 • važeću uputnicu vašeg izabranog liječnika (može biti i e- uputnica)
 • zdravstvenu iskaznicu
 • iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja
 • osobnu iskaznicu
 • dokumentaciju o zadnjoj hospitalizaciji ili specijalističkom pregledu

Molimo  pacijente da  u ambulantu dolaze u točno dogovoreno vrijeme kako bi se izbjeglo grupiranje.

 

Kontakt
Voditeljica
mr. sc. Silvana Krnić, dr. med.
Ambulanta za psihijatriju
Psihijatrija - ambulanta za dječju i adolescentnu psihijatriju