Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom

Postupnik prijema na stacionar Zavoda ambulantnih pacijenata :

  1. Po obavljenom pregledu specijaliste fizijatra Zavoda, ukoliko je predložena hospitalizacija na Zavodu, na prijemnom šalteru pacijent će dobiti pismeni naputak o potrebnoj dokumentaciji koju treba priložiti uz zahtjev za liječenje na Zavodu.
  2. Dokumentacija se upućuje putem e-maila na adresu fizikalna@kbsplit.hr.
  3. Po zaprimljenoj dokumentaciji dodjeljuje se tremin prijema na Zavod prema medicinskoj indikaciji, isti se dostavlja na e-mail s kojeg je upućen zahtjev za prijem.

 

Kontakt
Pročelnik
doc. dr. sc. Dinko Pivalica, dr. med.
Tajnica
Sanja Andabak
Glavna sestra
Ines Puljiz, univ. bacc. med. techn.
Glavni fizioterapeut Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom
Poliklinika Križine šalter – pregledi
Poliklinika Križine šalter – fizioterapija
Poliklinika Splitske toplice šalter – pregledi
Poliklinika Splitske toplice šalter – fizioterapija
Poliklinika Firule – Dječja neurorazvojna fizikalna šalter – pregledi
Poliklinika Firule-Dječja neurorazvojna fizioterapija
Poliklinika Firule Dnevna bolnica
Stacionar Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom
Poliklinika Križine šalter – pregledi