Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom

Kontakt
Pročelnik
doc.dr.sc. Dinko Pivalica, dr.med.
Tajnica
Sanja Andabak
Glavna sestra
Ines Puljiz, bacc.med.tech.
Glavni fizioterapeut Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom
Poliklinika Križine šalter – pregledi
Poliklinika Križine šalter – fizioterapija
Poliklinika Splitske toplice šalter – pregledi
Poliklinika Splitske toplice šalter – fizioterapija
Poliklinika Firule – Dječja neurorazvojna fizikalna šalter – pregledi
Poliklinika Firule-Dječja neurorazvojna fizioterapija
Poliklinika Firule Dnevna bolnica
Stacionar Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom
Poliklinika Križine šalter – pregledi