Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom

Od ponedjeljka 18. srpnja 2022. godine, sve terapije koje su se trebale provoditi u Splitskim toplicama tijekom ljetnih mjeseci obavljat će se na lokalitetu Križine.

Zbog sadašnjih klimatskih uvjeta, uvjeti rada u Splitskim toplicama su se dodatno pogoršali. Stoga je odlučeno kako će se sve terapije koje su se za vrijeme ljetnih mjeseci trebale obavljati u Toplicama, umjesto toga obaviti na lokalitetu Križine, kako našim pacijentima ne bismo uskratili liječenje.

Svi potrebni uređaji lokaliteta Toplice premjestit će se na Križine te će naši bolesnici imati punu propisanu ambulantnu terapiju.

Svim pacijentima je osiguran termin na datume kad im je propisana terapija u Toplicama, a mijenjat će se samo sat početka terapije.

Sve pacijente obavještavamo putem telefona o navedenoj promjeni i terminu terapije. Ukoliko netko nije kontaktiran, molimo da se javi na telefon 557-436 ili 557-297 ili na e-mail fizikalna@kbsplit.hr. Ukoliko netko nije u mogućnosti dolaziti u novim terminima, dogovorno se terapija može obaviti u idućem slobodnom terminu.

Molimo sve korisnike naših usluga za razumijevanje. Terapija je prebačena na drugi lokalitet i u popodnevnu smjenu upravo zato da bismo mogli pružiti što kvalitetniju njegu u najboljim mogućim uvjetima.

Kontakt
Pročelnik
doc.dr.sc. Dinko Pivalica, dr.med.
Tajnica
Sanja Andabak
Glavna sestra
Ines Puljiz, bacc.med.tech.
Glavni fizioterapeut Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom
Poliklinika Križine šalter – pregledi
Poliklinika Križine šalter – fizioterapija
Poliklinika Splitske toplice šalter – pregledi
Poliklinika Splitske toplice šalter – fizioterapija
Poliklinika Firule – Dječja neurorazvojna fizikalna šalter – pregledi
Poliklinika Firule-Dječja neurorazvojna fizioterapija
Poliklinika Firule Dnevna bolnica
Stacionar Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom
Poliklinika Križine šalter – pregledi